ReBRAIN
กายภาพบำบัดที่บ้าน

 

 โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่

“เชี่ยวชาญการฟื้นฟู

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง”


 
ให้บริการโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร

ReBRAIN กายภาพบำบัดรวมกับทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ GOLDEN TIME ในการฟื้นฟู ดูแลด้วย Golden Period Program

วิเคราะห์ปัญหา และ ออกแบบโปรแกรมสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉพาะบุคคล เพื่อเร่ง SPEED การฟื้นฟูในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

เสียงจาก ผู้ใช้บริการ ReBRAIN กายภาพบำบัดที่บ้าน

คุณปิ๊ก
คุณปิ๊ก
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN มาสอนเทคนิค มาสอนว่าควรออกแรงกล้ามเนื้อมัดไหนอย่างไร ปกติผมไม่กล้าเดินด้วยตัวเอง หมอกิ๊ฟคือคนแรกที่สอนและทำให้ผมกล้า อยากฝากให้ทุกคนใจสู้นะครับ
คุณน้ำหวาน
คุณน้ำหวาน
ReBRAIN
Read More
นักกายภาพของ ReBRAIN เป็นนักกายภาพที่มีคุณภาพ เค้าเข้าใจ Stroke จริงๆ ทำให้เราฟื้นฟูได้เร็ว
คุณเปิ้ล
คุณเปิ้ล
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN ทำให้เราฟื้นตัวได้ไวขึ้น สอนให้เราใช้กล้ามเนื้อได้ถูกต้อง จะเป็นหนัก เป็นน้อย เค้าสามารถวิเคราะห์และบอกเราได้ว่าเราต้องเริ่มต้นอย่างไร ผมสามารถแนะนำสถาบันนี้ได้ ผมเชื่อมัน ว่า ReBRAIN มีแนวทาง มีวิธี มีประโยชน์สำหรับคนที่ป่วยเป็น Stroke แน่นอนครับ
คุณจิ้บ
คุณจิ้บ
ReBRAIN
Read More
ฝึกกับReBRAIN แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเยอะค่ะ ได้ฝึกเดิน ฝึกการใช้ชีวิต เหมือนได้น้อง มาทั้งฝึก ทั้งสอน ปรับทัศนคติ มาเรียนรู้กัน
คุณเฟียส
คุณเฟียส
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN มีการฝึกที่หลากหลาย เริ่มต้นจากการฟื้นฟูกำลังขาแขน ให้ออกกำลังกาย มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายที่เอามาใช้ หมอของReBRAIN พาผมออกไปใช้ชีวิต พาไปขึ้นBTS วัดความดันผมอยู่เรื่อย ผมทำได้ทุกอย่างเลย เพราะว่าตอนนี้หายแล้ว
คุณต้น
คุณต้น
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN ใช้เวลา 2 เดือน มาฝึกผมเดินได้ เดินได้ดีพอสมควร และฝึกแขนผม เมื่อก่อนขยับไม่ได้เลย ยกไม่ได้เลย ตอนนี้สามารถยกเหนือบ่าได้แล้ว
คุณโม
คุณโม
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN สอนให้ผมใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลุกนั่ง วิ่ง สอนเราตลอดว่าต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนอย่างไร
คุณกอล์ฟ
คุณกอล์ฟ
ReBRAIN
Read More
ReBRAIN ช่วยคุณได้ อีกทางเลือกนึงที่คุณอาจจะได้กลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีใกล้เคียงปกติอีกครั้ง
คุณนุ้ย และ คุณแม่
คุณนุ้ย และ คุณแม่
ReBRAIN
Read More
คุณหมอเวียนมา 3-4 ท่าน ผสานงาน ทำงานกันเป็น Teamwork ตลอด มีเทคนิค มีวิธีการหลายๆอย่าง
Previous
Next
วางแผนการฟื้นฟู โทร  065 497 5021

Services & Equipment

ออกแบบการรักษา วิเคราะห์ทุกปัญหา ให้บริการ กายภาพบำบัดที่บ้าน

เครื่องมือ อุปกรณ์ กายภาพบำบัดที่บ้าน ครบครัน กว่า 20 รายการ

ระบบควบคุมคุณภาพจากส่วนกลาง หรือ Center quality control

ระบบปฏิบัติการ ที่จัดทำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากคุณหมอโจ้และผู้จัดการทีม ReBRAIN ด้วยการออกแบบการวางแผนการรักษา และการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ จากทีมนักกายภาพบำบัดสู่ทีมส่วนกลาง

1. ผู้จัดการทีม ReBRAIN ออกแบบและวางแผนการรักษาด้วยตนเอง

2. นักกายภาพในทีม รายงานการรักษาฟื้นฟูประจำสัปดาห์กับทีมส่วนกลาง

3. ทีมส่วนกลาง ติดตามการรักษา และสรุปผลประจำเดือน

4. ทีมส่วนกลางเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อปรับแผนการรักษา จากทีมส่วนกลาง

ระบบรายงานผล PTP system (Performance-Treatment-Progression)

มี 3 ขั้นตอน  ดังนี้

 1. รายงานแผนการรักษาแรกรับ (P-Performance Report)

การประเมินอาการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และจะเป็นตัวกำหนดแผนการรักษา ผู้จัดการทีม ReBRAIN ที่มีประสบการณ์ และชำนาญ จะไปตรวรรักษาในครัังแรกเพื่อให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วจึงจัดทำเป็นรายงาน เพื่อนำส่งให้ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยเห็นเป้าหมาย เข้าใจ และเดินหน้าฟื้นฟูไปด้วยกัน

2. บันทึกการรักษา (T-Treatment Report)

ทุกครั้งของการรักษาฟื้นฟู คนไข้จะมีความสามารถมากขึ้นทีละน้อย การบันทึกการรักษาในแต่ละครั้งจึงทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาการและการฝึก ซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับการติดตามการรักษา รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลการรักษาของทีมนักกายภาพ เพื่อความต่อเนื่องในการฟื้นฟู จึงมีการจดบันทึกการรักษาทุกครั้ง จัดเก็บลงแฟ้มประวัติประจำบ้าน ที่สามารถนำไปให้ให้แพทย์เจ้าของไข้ ติดตามการรักษาและบันทึก/แนะนำแนวทางการฟื้นฟูดูแล ร่วมกับทีม ReBRAIN อีกด้วย

3. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน(P-Progression Report)

เพื่อการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการสรุปผลการรักษาที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนการรักษาในเดือนถัดไป ทีม ReBRAIN จะจัดทำรายงานฉบับนี้ให้คนไข้ทุกคน ในทุกๆเดือน เพื่อให้ญาติผู้ป่วยและผู้ป่วย เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจเป้าหมาย รวมโปรแกรมการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป

ฟื้นฟูที่บ้านด้วยอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน
-เครื่องอัลตร้าซาวน์ (Ultrasound Machine)
-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENS)
-อุปกรณ์ช่วยเดิน (Tripod Cane, Single Cane)
-เข็มขัดช่วยพยุง (Belt)
-ถุงทราย (Sandbags)
-ยางยืดแรงต้าน (Theraband)
-เครื่องวัดความดัน (Blood Pressure machine)
-อุปกรณ์ฝึกมือ (Hand function training)
-etc.

จากใจผู้สร้าง

กายภาพบำบัดที่บ้าน

กภ.พิสิษฐ์ ประทีปอนุรักษ์

กายภาพบำบัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) 

             “ปัจจุบันอัตราการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง มีมากขึ้นทุกปี  หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟู การรักษาทางกายภาพบำบัด นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาที่สำคัญคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการกลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านมากกว่าในโรงพยาบาล ร่วมกับระดับความสามารถที่ลดลงทำให้การเดินทางเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องยาก  การทำ กายภาพบำบัดที่บ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “ช่วงทองของการฟื้นฟู (Golden periode stroke)” 

ผมได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเบื้องลึก ออกแบบระบบการจัดการ การทำ กายภาพบำบัดที่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง ReBRAIN” ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มช่องว่างของฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกสถานที่ในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทั้งการบริการ และคุณภาพการรักษาให้เทียบเท่าโรงพยาบาล”

กายภาพบำบัดกรุงเทพ-ปริมณฑล

กายภาพบำบัด บางนา

กายภาพ บำบัด ลาดพร้าว

กายภาพ รามอินทรา

กายภาพบำบัด พระราม2

กายภาพบำบัด มีนบุรี

กายภาพบำบัด พุทธมณฑล

กายภาพ รังสิต

กายภาพ ปทุมธานี

กายภาพบำบัด สมุทรปราการ

กายภาพบำบัด ปากเกร็ด

กายภาพ นนทบุรี

บทความที่น่าสนใจ

ReBRAIN's Academy

งานวิทยากรณ์และงานบรรยายต่างๆ

โทร.
Scroll to Top