GOLDEN PERIOD PROGRAM

ช่วงทองของการฟื้นฟู STROKE !

ReBRAIN กายภาพบำบัด ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ GOLDEN TIME ให้การฟื้นฟู ดูแล ด้วย GOLDEN PERIOD PROGRAM
วิเคราะห์ปัญหา และ ออกแบบโปรแกรมสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉพาะบุคคลเพื่อเร่ง SPEED การฟื้นฟูในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

การอ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เกิดการสมองที่ขาดเลือดไม่สามารถทำการสั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ แนวทางการทำกายภาพบำบัดคือ การกระตุ้นการรับความรู้สึกต่างๆ ด้วยเทคนิควิธี เช่น การมองตาม การสัมผัส การให้แรงช่วยในทิศทางต่างๆ และจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการสั่งการในสมองมากให้ที่สุด  เมื่อได้รับการกระตุ้นเพียงพอ สมองจะเริ่มสามารถสั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ในที่สุด

อาการเกร็งมักเกิดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติ ไม่สามารถควบคุมได้ หากบางคนเป็นเยอะ อาจเกิดการเกร็งขึ้นตลอดเวลา บางคนอาจเกร็งเฉพาะขณะเดิน หรือจังหวะหาว ไอ จาม ซึ่งเป็นอาการปกติที่ไม่อันตราย แต่หากปล่อยไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อหดสั้น นำไปสู่การจำกัดการเคลื่อนไหวในอนาคต แนวทางการทำกายภาพบำบัดคือ ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้เป็นเวลานาน (Passive prolong stretching) ร่วมกับการฝึกการควบคุมการสั่งการของกล้ามเนื้อนั้น

ผู้ป่วยบางท่านจะมีอาการชาร่วมด้วย ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งการรับความรู้สึกในสมองได้รับการบาดเจ็บด้วย อาการชาจะค่อยๆดีขึ้นเอง แต่การกระตุ้นการฟื้นฟูอาการชา ควรให้คนไข้สัมผัสพื้นผิวในรูปแบบที่แตกต่างกันให้บ่อย ควรหมั่นทำและจดจ่อกับการสัมผัสอย่างต่อเนื่องขณะฝึก

การทรงตัวไม่ดี จะสังเกตุเห็นได้ง่ายขณะผู้ป่วยนั่งแล้วมีอาการโงนเงน หรือยืนเดินแล้วเอียงไปมา ซึ่งมีหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุที่สำคัญคือ กล้ามเนื้อลำตัวไม่แข็งแรงและสั่งการได้ไม่ดี จึงควรฝึกให้นั่งและค่อยๆควบคุมกล้ามเนื้อลำตัว ด้วยการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวด้วยตนเอง ในทิศทางที่ทำได้น้อย ที่สำคัญไม่ควรช่วย หรือให้ผู้ป่วยพิง/อิงทั้งตัว เพราะกล้ามเนื้อจะไม่ได้เรียนรู้การทำงาน

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ReBRAIN นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ให้การรักษากายภาพบำบัดที่บ้าน ด้วย อุปกรณ์กายภาพบำบัด ครบครัน

หลักการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาที่อ่อนแรงเกิดจากการที่สมองไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อทำงานได้

หลักการฝึกตามแนวทางของ ReBRAIN จึงเน้นการ “กระตุ้นสมอง” ให้สมองกลับมาสั่งการ ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับสัญญาณประสาทในรูปแบบการรับความรู้สึก (Sensory Information) ได้แก่ การมองตาม การคิดตาม การฟัง การรู้สึกข้อต่อ การรู้สึกสัมผัสต่างๆ ด้วยการออกแบบกิจกรรมในการฝึก ตามหลักการ Motor Relearning Program (MRP)

เมื่อร่างกายได้รับความรู้สึกเหล่านี้ จะเกิดการส่งกระแสประสาทไปที่สมอง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สมองประมวลผล และกระตุ้นการสั่งการให้เกิดการเคลื่อนไหวในที่สุด

กายภาพบำบัดที่บ้าน

กภ.พิสิษฐ์ ประทีปอนุรักษ์

กายภาพบำบัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) 

จากใจผู้สร้าง

             “ปัจจุบันอัตราการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง มีมากขึ้นทุกปี  หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟู การรักษาทางกายภาพบำบัด นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่ง เพื่อให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาที่สำคัญคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการกลับมาพักฟื้นร่างกายที่บ้านมากกว่าในโรงพยาบาล ร่วมกับระดับความสามารถที่ลดลงทำให้การเดินทางเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องยาก  การทำ กายภาพบำบัดที่บ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ “ช่วงทองของการฟื้นฟู (Golden periode stroke)” 

ผมได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเบื้องลึก ออกแบบระบบการจัดการ การทำ กายภาพบำบัดที่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง ReBRAIN” ขึ้นมา เพื่อเติมเต็มช่องว่างของฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนอกสถานที่ในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทั้งการบริการ และคุณภาพการรักษาให้เทียบเท่าโรงพยาบาล”

 

กายภาพบำบัดกรุงเทพ-ปริมณฑล

กายภาพบำบัด บางนา

กายภาพ บำบัด ลาดพร้าว

กายภาพ รามอินทรา

กายภาพบำบัด พระราม2

กายภาพบำบัด มีนบุรี

กายภาพบำบัด พุทธมณฑล

กายภาพ รังสิต

กายภาพ ปทุมธานี

กายภาพบำบัด สมุทรปราการ

กายภาพบำบัด ปากเกร็ด

กายภาพ นนทบุรี

บทความที่น่าสนใจ

ReBRAIN's Academy

งานวิทยากรณ์และงานบรรยายต่างๆ

โทร.