การรักษาผสมผสานกับผู้ป่วย Stroke

การรักษาผสมผสานกับผู้ป่วย Stroke

การรักษาผสมผสานกับผู้ป่วย Stroke ปัจจุบัน ในประเทศไทยเรามีผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายๆคนเริ่มเข้าใจและรู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง มากขึ้น โรคหลอดเลือดสมอง มีช่วงเวลาที่สำคัญในการฟื้นฟูรักษา หรือที่เรียกว่าช่วง Golden period เป็นช่วงที่ต้องรีบทำการฟื้นฟู ซึ่งช่วง 3- 6 เดือน เป็นช่วงที่สมองมีการฟื้นฟู (Recovery) และยิ่งถ้าได้รับการฟื้นฟู ที่หลากหลายจะทำให้กระตุ้นการทำงานของสมองได้ดียังช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหว ของผู้ป่วยในช่วงของการเคลื่อน­ไหว ที่ใช้งานไม่ได้ เช่นการใช้มือหยิบจับสิ่งของ การนั่ง การยืน การเดิน

การรักษาในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากการรักษาทางการแพทย์ การรักษาทางกายภาพบำบัดที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังมีการรักษาแบบผสม ผสาน ที่จะช่วยส่งเสริมการรักษาทาการแพทย์ให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมากขึ้นสามารถทำกายภาพบำบัดได้ดีมากยิ่งขึ้น

วันนี้ ReBRAIN จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการรักษาแบบผสมผสานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันค่ะ การรักษาแบบผสมผสาน ที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนำมารักษาร่วมกับการรักษาทางการแพทย์และการทำกายภาพบำบัดมีดังนี้

  1. การกระตุ้นสมอง ด้วยสนามแม่เหล็ก (Transcranial Magnatic Stimulation  TMS) เป็นเทคโนโลยี ของสนามแม่เหล็ก ในการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เหนี่ยวนำเซลล์ประสาท ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนในสมอง ให้เกิดการปรับเปลี่ยน การทำงานของ สารสื่อประสาทในสมอง
  2. การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นการรักษา ที่มุ่งเน้นการแก้ไขการรักษาสมดุลของร่างกาย ช่วยให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่หลอดเลือด ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้น
  3. การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional medicine) คือ การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพร จะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นต้น
  4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ความเครียด ซึ่งอาจจะต้องมีการปรึกษานักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความเครียดและเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงมาก
  5. Vitamin Boost วิตามินบำบัด จะเป็นวิตามินและแร่ธาตุสูตรเข้มข้น ที่จะช่วยฟื้นฟูระบบประสาท-สมอง เพิ่มพลังงานฟื้นฟูสภาพจิต ใจและอารมณ์ เป็นต้น
  6. Robotic training / robotic gait training เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการฝึกเดินโดยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและควบคุมการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิมซ้ำๆ เพื่อให้สมองเกิดการเรียนรู้

การเลือกใช้การรักษาทางเลือกกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น ไม่ใช่ทุกการรักษาจะเหมาะกับทุกคน บางคนรักษาวิธีนี้ดี บางคนใช้วิธีนี้รักษาไม่ดี ให้เลือกตามความเหมาะสมและความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ไปในทิศทางที่ดี (Progression) แต่เหนือสิ่งอื่นใดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังควรเข้ารับการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างต่อ เนื่องเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด กลับไปทำงานและทากิจกรรมที่ชอบได้ค่ะ

มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ReBRAIN เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ 086-311-9699

Choosing alternative treatments for stroke patients Not all treatments work for everyone. Some people keep this method well. Some people use this method to treat it badly. Make appropriate choices and progress in the good direction. (Progression), but above all, stroke patients should continue to receive rehabilitation treatment. Due to stimulating movement to return to life as close as possible You can go back to work and do your favorite activities.

 

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top