ขาแข็ง ก้าวไม่ออก ….จัดการยังไงดี

ขาแข็ง ก้าวไม่ออก ….จัดการยังไงดี

ขาแข็ง (stiff leg) ก้าวไม่ออก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการเดินในรูปแบบที่ผิดปกติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน โดยจะเป็นการจำกัดการงอเข่าระหว่างการเดินในช่วง ก้าวขา ทำให้เมื่อเดินจะยกขาก้าวพ้นพ้นได้ลำบากและในบางครั้งก็ทำให้ ก้าวไม่ออก

 

 

การเดินแบบขาแข็ง จะมีสภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ ซึ่งมีลักษณะการเดินที่จำกัดการงอเข่าในช่วงยกขาก้าวพ้นพื้น(Swing phase) เป็นผลมาจากการบาดเจ็บของเซลล์สั่งการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถสั่งการกล้ามเนื้อขาให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าที่ทำหน้าที่ในการเหยียดเข่ามีการเกร็งขณะที่ยกขาก้าว กล้ามเนื้อไม่สามารถควบคุมการออกแรงได้ทำให้มีการใช้งานที่มากเกินไปทำให้เข่าเหยียดตลอดเวลา และกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอเข่าก็ยังมีการอ่อนแรง ทำให้เมื่อเดินขาจะเหยียดตรง รู้สึกว่างอยาก ยกขาก้าวได้ลำบาก แต่การเกิดภาวะนี้เราสามารถจัดการได้ โดยจะต้องมีการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อขณะที่ขากำลังจะยกก้าว โดยต่อไปจะเป็นวิธีการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกร็งที่หน้าขาเพื่อให้งอเข่างอสะโพกก้าวเดินได้มากขึ้น

การฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มการงอเข่างอสะโพกขณะก้าวเดิน

– ฝึกผ่อนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า 

โดยให้ยืนขาข้างที่อ่อนแรงไว้ทางด้านหลัง และยืนลงน้ำหนักขาข้างแข็งแรง ผ่อนเข่าปล่อยเข่าอีกข้างให้งอลงมา โดยพยายามลดการออกแรงให้มากที่สุด เพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าโดยอาจจะมีเป้าหมายมาวางไว้ทางด้านหน้าและให้ผ่อนเข่าจนเข่าไปชนเป้าหมาย เริ่มจากมุมเล็กๆเมื่อเก่งขึ้นก็เพิ่มระยะมุมของการผ่อนเข่าให้มากขึ้น

– ฝึกเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้องอเข่า งอสะโพก

โดยให้เริ่มฝึกจากท่านอนหงายและออกแรงงอเข่า งอสะโพกเข้าหาตัวโดยคุมให้งอขึ้นตรงๆ เมื่อเริ่มคุมได้แล้วให้มาทำในท่านั่งและท่ายืนเป็นลำดับถัดไป เพื่อช่วยให้สามารถงอสะโพกและเข่าขณะก้าวได้มากขึ้น

 

 

ปัญหาเรื่องการเดินขาแข็ง เป็นปัญหาที่ทำให้การเดินมีรูปแบบที่ไม่สวย ก้าวเดินได้ลำบาก

และมักจะมีการเดินโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมาช่วยทำงานทดแทน เช่น กล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างจะช่วยเมื่อยกขาก้าวแล้วจะดึงสะโพกและขาให้กางออก ช่วยให้กวาดขาไปด้านข้างเพื่อให้สามารถก้าวขาไปด้านหน้าได้ง่ายขึ้น โดยการเดินแบบนี้จะเป็นการเดินในรูปแบบที่ผิด และเมื่อนานเข้าสมองจะจดจำท่าเดินเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงควรรีบแก้ไขให้มีรูปแบบที่ปกติ เพื่อให้สามารถเดินได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและมีรูปแบบการเดินที่สวยงาม

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

My legs are stiff, I can’t take a step….how should I manage?

Stiff legs, unable to step, are one of the causes of abnormal gait in stroke patients. which affects daily life This limits knee flexion during stride gait. making it difficult to lift the leg when walking and at times making it impossible to move the leg

Stiff gait There will be a condition in which the body cannot control its own movements. The gait is characterized by limited knee flexion during the swing phase as a result of motor cell injury. which makes it impossible to command the leg muscles to work at full efficiency This causes the front thigh muscles that are responsible for stretching the knee to contract while lifting the step. The muscles are unable to control the exertion and are overloaded causing the knee to stretch all the time. and the muscles that bend the knee are also weak cause when walking legs will straighten feel empty Difficult to lift legs But the occurrence of this condition we can manage. It must be trained to control the muscles while the legs are about to take a step. Next, it will be a method of training to control the muscles to reduce the strain on the front of the legs to allow more bending of the knees and hips to walk.

Muscle control exercises to increase knee flexion and hip flexion while walking.

– Exercises to relax the anterior thigh muscles

by standing on the weakest leg at the back and stand with weight on the strong side of the leg Relax your knees, allowing your other knee to bend down. by trying to reduce exertion as much as possible To reduce the work of the knee stretching muscle, there may be a target placed in front and relax the knee until the knee hits the target. Starting from a small angle, when getting better, increase the angle of knee relief.

– Practice to increase muscle strength, knee flexion, hip flexion

By starting the exercise from the supine position and bending the knees. Bend your hips toward you, keeping them straight up. When you start to control it, do it in the sitting and standing positions next. To help you bend your hips and knees more while stepping.

Stiff walking problems It’s a problem that makes walking look unattractive. Difficult to walk

And often walk using other muscles to help replace the work, such as the lateral trunk muscles will help when lifting the legs and pulling the hips and legs to spread out. This allows the leg to be swept to the side to make it easier to step forward. By walking like this would be walking in the wrong way. And after a long time, the brain will remember these walks. Therefore, we should hurry to fix it to have a normal form. to be able to walk steadily Safe and have a beautiful walking pattern.

 

โทร.
Scroll to Top