ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง มี ข้อห้ามในการนวด อะไรบ้าง  

ข้อห้ามในการนวด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองมีอะไรบ้าง  

การนวดไทย ถือเป็นภูมิปัญญาที่มีค่าที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ที่ส่งผลให้การไหลเวียนเลือด การทำงานกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น สามารถลดอาการปวดและอาการเกร็งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความเครียด ช่วยให้ผ่อนคลาย จึงไม่แปลกที่การนวดไทยจะไปสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ถึงแม้ว่าการนวดไทยจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองมากขนาดไหน แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่จะสามารถได้รับการนวดไทยได้ ซึ่งหากไม่ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ก็อาจทำให้ผู้ป่วยมีอันตราย และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ การฟื้นตัวของผู้ป่วยช้าลงหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นวันนี้ ReBRAIN จะมาให้ความรู้ถึงข้อห้ามในการนวดไทยว่ามีอะไรบ้าง

  1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ เพราะจะทำให้ความดันสูงขึ้นมากกว่าเดิม โดยเฉพาะหากผู้ป่วยไม่สบายหรือมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อขณะถูกนวด ซึ่งจะส่งผลให้ความดันในร่างกายสูงขึ้น อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว ปวดหัว เวียนศีรษะ และอาจรุนแรงถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกได้
  2. ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดอักเสบหรืออุดตันด้วยลิ่มเลือด (Deep vein thrombosis) เนื่องจากการนวดจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิต ดังนั้นการนวดในผู้ป่วยจึงเสี่ยงต่อการที่ลิ่มเลือดจะหลุดจากเส้นเลือดขณะนวดไปอุดตัน ที่เส้นเลือดที่เลี้ยงยังอวัยวะสำคัญ เช่น ที่สมองซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ หรือที่หัวใจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
  3. มีไข้ เนื่องจากเป็นภาวะที่ร่างกายมีเมตตาโบลิซึมสูง หรือเป็นภาวะที่ร่างกายกำลัง ติดเชื้อการนวดจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเพิ่มขึ้นและยังทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายอีกด้วย
  4. บริเวณที่มีบาดแผลเปิด หรือแผลเริ่มจะปิด การนวดในบริเวณที่แผลเปิดจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้ง่าย ส่วนบริเวณที่แผลกำลังจะปิด การนวดอาจทำให้แผลปริและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน
  5. ผู้ป่วยที่กระดูกหัก หรือผู้ป่วยที่ข้อไหล่หลวม หรือผู้ป่วยที่ข้อเคลื่อนยังไม่ยึดติดดีอาจทำให้เกิดการเคลื่อนหลุดซ้ำอีกและเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ เส้นประสาทและเส้นเลือดบริเวณที่ข้อเคลื่อนหลุดได้
  6. มีอาการปวดหรือการอักเสบในระยะเฉียบพลัน การนวดในบริเวณดังกล่าวจะทำให้อาการอักเสบรุนแรงขึ้นได้
  7. ผู้ป่วยที่ไม่รับรู้สติหรือหมดความรู้สึก บุคคลเหล่านี้ขาดการรับรู้สิ่งที่อาจก่อให้้เกิดอันตรายต่อร่างกายจากการนวดได้เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองหรือป้องกันตนเองได้จากการนวดที่อาจลงน้ำหนักแรงเกินไป จนเกิดอาการบาดเจ็บ ฟกช้ำ หรือกระดูกหัก
  8. มีโรคผิวหนังที่ติดต่อ เนื่องจากการนวดเป็นการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถแพร่กระจายโรคบางอย่างทางผิวหนังได้ เช่น โรคกลากเกลื้อน
  9. ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Aortic aneurysm) อาการดังกล่าวอาจเป็นแต่กำเนิดหรือเกิดร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังอาการดังกล่าว หากถูกบีบหรือนวดที่ช่องท้องอาจทำเส้นเลือดใหญ่ที่ช่องท้องแตกและทำให้เลือดออกอย่างมากที่ช่องท้องผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในทันทีจากอาการเสียเลือดมาก

จะเห็นได้ว่าการนวดไทยมีข้อห้ามในการรักษาอยู่ ดังนั้นก่อนทำการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาทางเลือกใดก็ตาม ควรมีการศึกษาข้อห้ามข้อควรระวังในการรักษา รวมถึงเข้ารับการรักษาในแหล่งที่น่าเชื่อถือมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้

 

Contraindications for massage What are patients with cerebrovascular disease?

Thai massage is a valuable wisdom that has existed since ancient times. It is also an alternative treatment for patients with cerebrovascular disease. Resulting in blood circulation Better functioning of muscles and nervous system function. It can reduce pain and spasticity in cerebrovascular patients well. It also helps relieve stress. Help relax Therefore, it is not surprising that Thai massage supports the recovery of stroke patients.

Although Thai massage is beneficial for cerebrovascular disease patients. But not all patients will be able to receive a Thai massage. Which, if not assessed by a skilled Thai traditional physician It may make the patient more dangerous. And may result in injury The recovery of the patient is slower or even fatal. So today, ReBRAIN will come to know what are the prohibitions in Thai massage.

Uncontrolled hypertension patients Because it will make the pressure higher than before Especially if the patient is unwell or has symptoms of muscle contraction while being massaged. This will result in higher body pressure. May cause discomfort, headache, dizziness, and possibly even severe stroke.
Patients with inflammatory veins or thrombosis (Deep vein thrombosis) because massage helps in blood circulation. Therefore, massage in the patient’s risk of blood clots will come out of the arteries while the massage will clog The blood vessels that feed the vital organs such as the brain, which can result in a stroke of the patient’s brain. Or at the heart, it will result in the patient having angina pain or may be fatal.
Fever due to a condition in which the body has a benign and high anabolic cholesterol. Or is it a condition in which the body is Massage infection increases body temperature and also spreads germs.
An area with an open wound Or the wound begins to close Massaging in an open wound makes it easy for germs to enter the patient’s body. The area where the wound is about to close Massage can also cause sores and germs to enter the body.
Patients with broken bones Or patients with loose shoulder joints Or patients whose dislocations are not adhered to may cause repeated dislocation and damage to tissues. Nerves and blood vessels where the joint is dislodged
There is pain or inflammation in the acute phase. Massaging this area will aggravate the inflammation.
Patients who are unconscious or unconscious These people lack awareness of the potential harm to the body from massage because they are unable to respond to or protect themselves from a potentially overly stressful massage. Until injuries, bruises or fractures
Have contact dermatitis Since the massage is in direct contact with the skin. Therefore, it can spread some diseases through the skin such as ringworm.
Patients with aortic aneurysm. This symptom may be congenital or co-occurring with chronic hypertension. If the abdomen is pinched or massaged, the aorta may rupture and cause heavy bleeding in the abdomen.The patient may die suddenly from severe blood loss.

It can be seen that Thai massage is contraindicated in the treatment. Therefore, before making any decision on getting any alternative treatment Should study, contraindications, and precautions for treatment. Including receiving treatment in a reliable source, having specialists in evaluating and treating patients To prevent adverse reactions that may occur to the patient.

 

แหล่งอ้างอิง

  • เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา บทที่3 เรื่องศาสตร์การนวด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top