อยู่ในช่วงรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถรักษาโดยการครอบแก้วได้หรือไม่ 

อยู่ในช่วงรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถรักษาโดยการ ครอบแก้ว ได้หรือไม่ 

     การ ครอบแก้ว เป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งของแพทย์แผนจีน โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นแก้วใสทรงกลม จุดไฟแล้วนำเปลวไฟเข้าไปในแก้วทรงกลมเพื่อให้เกิดสุญญากาศภายในแก้ว แล้วจึงนำมาวางครอบบริเวณต่างๆ บนร่างกาย ความร้อนจากไฟขณะทำการครอบจะช่วยขับไล่ความเย็นที่อยู่ในเส้นลมปราณ ความเย็นมีกลไกของโรคทำให้การไหลเวียนของลมปราณติดขัดเมื่อเกิดการติดขัดก็จะทำให้เกิดอาการปวด เมื่อ ครอบเเก้ว เเล้วลมปราณภายในร่างกายจะไหลเวียนเป็นปกติ อาการปวดจึงหายไป เมื่อมองตามหลักวิทยาศาสตร์การ ครอบแก้ว คือการใช้สุญญากาศ ครอบไปยังบริเวณผิวหนัง การที่ผิวหนัง ถูกดูดด้วยแก้วที่เป็นสุญญากาศจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นอย่างมาก เป็นการปั๊มเลือดเข้าสู่กล้ามเนื้อบริเวณที่ทำการ ครอบเเก้ว หลอดเลือดฝอยขยายตัวขึ้น นำมาสู่การที่เนื้อเยื่อได้รับเลือดออกซิเจนมากขึ้น กระบวนการซ่อมแซมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกหนึ่งวิธีของการครอบที่นิยมใช้กันคือ การครอบพร้อมกับการเดินแก้ว ลากไปตามแนวเส้นลมปราณ หรือตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ เป็นการยืดกล้ามเนื้อ (Muscle) และพังผืด (Fascia) ที่ระดับผิว (Superficial) ซึ่งสามารถลดความเจ็บปวดจากกลุ่มโรคกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

การรักษาโรคโดยการครอบแก้ว (Cupping) สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในบริเวณที่มีการติดขัดทำให้เลือดและพลังมีการไหลเวียนที่ดีขึ้น สามารถรักษาอาการปวด โดยเฉพาะบริเวณ บ่า หลัง และเอว 

สีจากการครอบแก้วบอกอะไร

เมื่อทำการรักษาเสร็จแล้ว ตรงบริเวณของผิวหนังที่รักษาจะเกิดเป็นรอยจ้ำสีม่วงๆ ขึ้น ซึ่งความเข้มของรอยจ้ำดังกล่าว สามารถบอกได้ถึงลักษณะอาการปวดตรงบริเวณนั้นๆ ได้ว่าเป็นอย่างไร โดยยิ่งมีสีที่เข้มมากเท่าไร ก็แสดงได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีอาการปวดมากเป็นพิเศษ (รอยจ้ำ ๆ ของผิวหนังบริเวณที่รักษา จะเป็นรอยอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจะจางหายไปเอง)
ครอบแก้ว

โดยหากในช่วงที่กำลังรักษาทางกายภาพบำบัดอยู่แล้วต้องการจะครอบแก้ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพื่อลดภาวการณ์คั่งค้างของเลือดเสีย การรักษาวิธีนี้ เป็นการใช้ความร้อนผ่านบริเวณผิวหนัง สามารถช่วยในเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของพังผืดใต้ผิวหนังได้ ส่งผลเรื่องของการลดความตึงตัว และอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลงได้เช่นกัน แต่โดยส่วนมากการรักษาวิธีนี้จะไม่ค่อยนำมาใช้กับทางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้เห็นกันมากนัก เนื่องจากการรับความรู้สึกความร้อนทางผิวหนังเปลี่ยนแปลงไป คนไข้ไม่สามารถบอกความรู้สึกร้อน เย็นได้ อาจส่งผลให้เกิดผิวไหม้ ได้ง่ายกว่าคนปกติ การรักษาทางแพทย์จีนจึงนิยมการฝังเข็มมากกว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

I am in physical therapy, can it be treated by cupping or not?

Cupping is another traditional Chinese medicine treatment. The material used is round transparent glass. Light a fire and direct the flame into the spherical glass to create a vacuum inside the glass. Then it is placed over various areas on the body. The heat from the fire during the covering will help drive away the cold in the meridian. Cold has a disease mechanism, causing the flow of qi, when it is blocked, it will cause pain. Once the glass is covered, the Qi within the body will flow normally.

So the pain disappeared. From a scientific point of view, cupping is a vacuum. cover to the skin area the skin Being aspirated with a vacuum glass will greatly increase the blood flow in the area. This is the pumping of blood into the muscles around the cupping area. capillaries expand leading to the tissue getting more oxygenated blood The repair process is therefore more efficient.

Another method of covering that is commonly used is Covering with glass walk drag along the meridian or by muscles in different areas It is a stretching of muscles (Muscle) and fascia (Superficial) at the surface level (Superficial), which can reduce pain from muscle diseases as well.

 

เอกสารอ้างอิง

1.รติกร อุดมไพบูลย์วงศ์. (2564). การครอบแก้ว ครอบกระปุก (Cupping Therapy). กรุงเทพฯ.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top