ท่าบริหารป้องกัน นิ้วล็อค จากการใช้งานทำได้ง่ายๆ ภายใน 5 นาที

ท่าบริหารป้องกัน นิ้วล็อค จากการใช้งานทำได้ง่ายๆ ภายใน 5 นาที

         โรค นิ้วล็อค (Trigger finger) เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นภาวะความผิดปกติของมือที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนิ้วล็อค มักพบในผู้ที่ใช้งานฝ่ามือ และนิ้วมือมากเกินไป 

          โรคนี้อาจมีสาเหตุมาจากการทำงานที่ต้องใช้นิ้วมือ กำ บีบ หิ้ว เกร็ง กระแทกซ้ำๆ กันบ่อยๆ ทำให้เกิดภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ มีการหนาตัวของเอ็นจนเกิดปุ่มบริเวณเส้นเอ็น (Tendon nodule) จนเอ็นไม่สามารถผ่านปลอกหุ้มเอ็นได้ (Pulley) ทำให้เริ่มแรกจะมีอาการเจ็บโคนนิ้วมือ ผู้ป่วยจะมีอาการนิ้วงอ สะดุดมักจะได้ยินเสียงดังกึกเวลาเหยียดนิ้ว ปวดมากขึ้นเวลางอ และเหยียดนิ้ว และจะรุนแรงมากขึ้นจนเกิดอาการล็อคอยู่ในท่างอติดขัด ไม่สามารถเหยียดนิ้วออกได้เอง ถ้าพยายามขยับจะมีอาการปวดมาก โดยการรักษาของแพทย์จะมีตั้งแต่การให้ยาลดอาการปวด ลดอาการอักเสบ การทำกายภาพบำบัด การฉีดยา steroid และหากเป็นรุนแรงมากแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อขยายปลอกหุ้มเอ็นส่วนแรก (A1 pulley) 

          ดังนั้นบทความนี้จึงมาแนะนำวิธีการบริหารข้อมือ นิ้วมือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองจากโรค นิ้วล็อค 

การบริหารข้อมือและนิ้วมือ สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยตนเอง ดังนี้

วิธีที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของเอ็นนิ้วมือ (Tendon gliding exercise) ช่วยให้เอ็นนิ้วมือเคลื่อนไหวได้เพิ่มขึ้น โดยท่าที่ 1 เริ่มจาก แบมือกางนิ้วให้สุดค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นค่อยๆ งอนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยไล่ลงมาตามฝ่ามือแล้วค้างไว้ 5  วินาทีจบด้วยการงอนิ้วประมาณ 90 องศา 5 วินาที ไล่ตามลำดับ 1-5 ตามภาพที่1

จาก “กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงนิ้วล็อค,” โดยวิภาวี ธนาภาธิวัตถ์ ,2563

เวชบันทึกศิริราช, 13(1),หน้า 50

 

วิธีที่ 2 การนวดผ่อนคลายนิ้วมือ โดยเริ่มจากการ

  • กดลูบ ทำได้โดยการวางนิ้วหัวแม่มือขวาที่โคนนิ้วหัวแม่มือซ้าย จากนั้นเคลื่อนนิ้วหัวแม่มือขวากดลูบเป็นแนวตรงไปตามกล้ามเนื้อจากโคนนิ้วจนสุดข้อมือ 10 ครั้งจากนั้นสลับข้าง 

จาก “กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงนิ้วล็อค,” โดยวิภาวี ธนาภาธิวัตถ์ ,2563

เวชบันทึกศิริราช, 13(1),หน้า 51

 

  • กดคลึง ใช้นิ้วหัวแม่มือขวากดคลึงบนกล้ามเนื้อฝ่ามือซ้าย เคลื่อนเป็นวงกลมเล็กๆ ซ้อนกัน 10 ครั้ง เริ่มจากโคนนิ้วก้อยเคลื่อนมาจนสุดที่โคนนิ้วชี้ จากนั้นสลับข้าง

จาก “กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงนิ้วล็อค,” โดยวิภาวี ธนาภาธิวัตถ์ ,2563

เวชบันทึกศิริราช, 13(1),หน้า 51

 

  • ดึงยืด ใช้มือด้านขวาดึงข้อนิ้วชี้ของมือซ้ายออกมาตรงๆ ในระนาบเดียวกับปลายแขน ดึงจนรู้สึกว่าข้อต่อโคนนิ้วแยกจากกันเบาๆ 10 ครั้งทำเช่นนี้จนครบทุกนิ้ว จากนั้นสลับข้าง 

จาก “กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงนิ้วล็อค,” โดยวิภาวี ธนาภาธิวัตถ์ ,2563

เวชบันทึกศิริราช, 13(1),หน้า 51

 

หากมีอาการตึงหรือกำมือไม่สุดหลังตื่นนอน แนะนำให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการบริหารขยับข้อมือเบาๆ ในน้ำ จะทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น โดยทั้งท่าบริหาร และการนวดผ่อนคลายทุกคนสามารถทำได้ทุกวัน ช่วงเวลาเช้าและหลังการใช้งานข้อมือ และนิ้วมือ จะช่วยป้องกันตนเองจากโรคนิ้วล็อคได้ดีมากขึ้น

จะสังเกตได้ว่า นิ้วล็อค สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ที่มีการใช้งานข้อมือซ้ำๆ และมือเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความสำคัญในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแม้กระทั่งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้งานมือข้างแข็งแรงมากไป ก็สามารถทำให้เกิดอาการนิ้วล็อคได้ ดังนั้นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค นิ้วล็อค จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตะหนักถึงความสำคัญ และทราบวิธีการที่ถูกต้องเพื่อนำไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Management posture to prevent finger lock disease from use can be done easily within 5 minutes.

Trigger finger disease is a disease that is more common nowadays. It is the most common hand deformity. Locked finger disease often occurs in people who use the palm of the hand. and too many fingers

This disease may be caused by work that requires frequent clenching, clenching, squeezing, tensing, and bumping, resulting in tendon sheathitis. There is thickening of the tendon until it forms a button around the tendon (Tendon nodule) until the tendon can’t pass through the tendon sheath (Pulley), causing initially to have pain at the base of the finger. The patient will have a bent finger. Stumbles often hear a squealing sound when stretching their fingers. more pain when bending and stretched fingers And will become more severe until the symptoms are locked in a jammed position. unable to stretch out his fingers If you try to move, you will experience a lot of pain. The treatment of the doctor will range from medication to reduce pain. reduce inflammation Physical therapy, steroid injections, and in severe cases, the doctor may use surgical procedures to expand the first tendon sheath (A1 pulley).

Therefore, this article introduces how to exercise the wrists, fingers, as well as how to act so that everyone can know how to protect themselves from finger lock disease.

 

เอกสารอ้างอิง

  1. ภารณี ฤกษ์เย็น และ สุริยา ลือนาม, “การดูแลผู้ป่วยที่เป็นนิ้วล็อค” , วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557): 166-172.
  2. วิภาวี ธนาภาธิวัตถ์ และคณะ, “กิจกรรมในชีวิตประจำวันลดความเสี่ยงนิ้วล็อค”, เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 13 (มกราคม-มีนาคม 2563): 48-52.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top