การจัดท่าทางบรรเทาอาการหอบเหนื่อย ในผู้ป่วยโควิด (COVID-19)

การจัดท่าทางบรรเทาอาการ หอบเหนื่อย ในผู้ป่วยโควิด (COVID-19)

ปัจจุบันนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหากพูดถึงโรคที่กำลังแพร่ระบาดอย่างโควิด หรือ Covid-19 ซึ่งในสถานการณ์ที่โควิดยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Covid-19 สามารถแพร่ติดกันได้ง่าย ทั้งทางสารคัดหลั่ง (Droplet) เช่น ทางน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ อีกทางคือการแพร่ผ่านการสัมผัส (Contact) เช่น การสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก จึงสามารถแพร่ติดกันได้ง่ายและส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก อาการที่พบส่วนมากจะเป็น อาการไอ มีไข้สูง ปอดอักเสบ น้ำมูกเยอะ และอีกอาการที่หลายคนพบคือ อาการหอบเหนื่อย ซึ่งหลังจากการติดเชื้อ Covid-19 มีโอกาสที่เราจะต้องประสบกับอาการ Long COVID (ลองโควิด) ที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิม บางคนอาจยังมีอาการป่วยไม่ต่างกับตอนที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะความผิดปกติของปอดและหัวใจ ที่ทำงานได้ไม่ดีเหมือนก่อน ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการจัดท่าทางในการนอนเพื่อลดอาการ หอบเหนื่อย ที่เกิดจากเชื้อตัวนี้กันครับ

      ผู้ป่วยโควิด มักจะมีอาการ เหนื่อย และหายใจลำบาก ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ จึงควรมีการจัดท่าทางให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด โดยจะมีท่านอนคว่ำที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อย ไอ และหายใจลำบาก ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับ ว่าทำไมถึงต้องนอนคว่ำ เป็นเพราะการนอนคว่ำจะช่วยลดการกดทับของปอด ทำให้ปอดได้รับอากาศเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ได้มากกว่าการนอนหงายเพราะการนอนหงายจะมีอวัยวะต่างๆภายในร่างกายไปกดทับส่วนของปอด ทำให้ปอดทำงานได้ลดน้อยลง มาดูวิธีการจัดท่ากันครับ

วิธีการจัดท่า บรรเทาอาการ หอบเหนื่อย

1.การจัดท่านอนคว่ำ

 

2.การจัดท่านอนตะแคงซ้ายและขวา

โดยในแต่ละท่าสามารถใช้ระยะเวลานอนคือ 30 นาที – 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้เปลี่ยนท่าทางในการนอน ยกตัวอย่างเช่น นอนคว่ำ > นอนตะแคงซ้าย >นอนตะแคงขวา หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นท่านั่ง  เป็นต้น เมื่อมีการจัดท่าในลักษณะนี้จะช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด สามารถบรรเทาอาการเหนื่อย การไอ และการหายใจลำบากได้ หากมีอาการข้างเคียงหรือมีการอึดอัด รู้สึกหายใจไม่ออก อาเจียน ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้หยุดพักในท่าที่รู้สึกสบายก่อน

      ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย หรือหายใจลำบากสามารถนำการจัดท่าเหล่านี้มาใช้ลดอาการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกาย บริหารร่างกาย และการฝึกการหายใจ ก็สามารถนำมาปรับใช้ร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ เพิ่มการทำงานของปอด ให้มีอาการหอบเหนื่อยน้อยลง ร่างกายกลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

Postures to alleviate symptoms of asthma in patients with COVID-19

Nowadays, it is believed that no one does not know when talking about the disease that is spreading like COVID or Covid-19, which in a situation where COVID continues to spread continuously, which Covid-19 can spread easily. Both through secretions (Droplet), such as saliva, snot, sputum, another way is to spread through contact (Contact), such as touching the face, nose, mouth, so it can easily spread together and result in many patients.

The most common symptoms are cough, high fever, pneumonia, runny nose, and another symptom that many people experience is shortness of breath Which, after being infected with Covid-19, there is a chance that we will have to experience Long COVID symptoms (Long Covid) that make the body not as strong as before. Some people may still have symptoms similar to when they were infected. especially abnormalities of the lungs and heart that doesn’t work as well as before Today we’re going to take everyone to see how to set up a sleeping position to reduce breathlessness. caused by this germ nature

Affects the respiratory system Therefore, appropriate posture should be arranged. to relieve various symptoms caused by COVID infection There is a prone position that can help relieve tiredness, coughing, and difficulty breathing. Everyone must be wondering, right? Why do you have to sleep on your stomach? This is because lying on the stomach reduces the pressure on the lungs. make the lungs get more air Increased oxygen exchange More than sleeping on your back because sleeping on your back will have various organs in the body to press on the lungs. makes the lungs work less Let’s see how to arrange it.

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

เอกสารอ้างอิง

  1. ผศ.(พิเศษ) ผญ.ณับผลิกา  กองพลพรหม. (2564). การจัดท่าผู้ป่วยโควิด-19ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก.
  2. ผญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์. 3 ท่า ฟื้นฟูร่างกาย ฝึกการหายใจผู้ป่วยติด COVID.
โทร.
Scroll to Top