ความแตกต่างของการรักษาด้วยการ ประคบ ร้อน-เย็น

ความแตกต่างของการรักษาด้วยการ ประคบ ร้อน-เย็น

          ประคบ ร้อน หรือ เย็น นั้นมีมานานมากแล้ว แต่หลายๆ คนอาจกำลังสงสัยใช่ไหมว่าเราต้องใช้การรักษาด้วยการประคบเย็น หรือร้อนตอนไหนบ้าง ต้องใช้อย่างไร แล้วทั้งสองแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง งั้นเรามาไขข้อสงสัยของทุกคนกันเลย

การประคบร้อนหรือเย็นเป็นวิธีหนึ่งในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการลดอาการปวด อาการอักเสบของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดจากอาการไข้ การปวดเมื่อยของร่างกายจากการทำงาน หรือจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น ล้มกระแทก ข้อเท้าแพลง เป็นต้น ฉะนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นก่อนการเลือกว่าต้องร้อนหรือเย็น คือ ถ้าเกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันร่วมกับมีการบวม แดง ร้อนซึ่งเป็นสัญญาณของการอักเสบของร่างกาย ควรเลือกใช้ความเย็น เพราะความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว ทำให้เลือดออกน้อยลงและช่วยลดบวมได้ แต่ถ้าหากมีอาการปวดเมื่อย ตึง ที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ควรใช้ความร้อน เพราะความร้อนจะทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นจึงลดอาการปวดและตึงกล้ามเนื้อได้

นอกจากนี้การใช้ร้อนหรือเย็นยังมีข้อที่ควรระวังที่ต้องคำนึงถึง คือ การใช้ความร้อนไม่ควรใช้ความร้อนที่มากเกินไปไม่ควรเกิน 45 องศา ไม่ควรวางบริเวณที่มีแผลเปิดหรือเลือดออก และบริเวณที่มีการบวม  ส่วนความเย็นนั้นไม่ควรวางบนแผลเปิดโดยตรงเช่นกัน แต่สามารถวางบริเวณรอบๆ แผลผ่าตัดได้เพื่อลดอาการปวด บวม ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะของเส้นเลือดขอด (Varicose vein, DVT) โดยอุณหภูมิของแผ่นประคบเย็นควรอยู่ที่ 18-19 องศา ระยะเวลาที่เหมาะสมอยู่ที่ 20-30 นาทีต่อครั้ง

ในการรักษาทางกายภาพบำบัดก็ใช้การประคบทั้งสองแบบมารักษาให้กับผู้ป่วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีอาการติดแข็งของข้อต่อจะใช้การประคบร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพื่อง่ายต่อการยืดเหยียดออก หรือนักกายภาพบำบัดจะแนะนำให้ประคบเย็น เพื่อลดอาการระบมของข้อไหล่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดติดของข้อไหล่หลังจากการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว ฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ร้อนหรือเย็นที่ถูกต้องจะยิ่งส่งผล และมีประสิทธิภาพในการรักษาได้สูงสุด

Differences in hot and cold compress treatment

Hot or cold compresses have been around for a long time, but many people may be wondering if we need to use cold compress therapy. or when it’s hot How do I use it? So what are the benefits of both? So let’s clear up everyone’s doubts.

Hot or cold compresses are one of the first aid methods. for use in reducing pain inflammation of the body whether it is a symptom of a fever body aches from work or from unexpected accidents, such as falling, hitting, sprained ankles, etc. Therefore, we must understand the initial symptoms before choosing whether to be hot or cold, that is, if an acute injury occurs with swelling, redness, heat, which is a sign of inflammation of the body Should choose cold Because the cold will cause the blood vessels to contract. This causes less bleeding and can help reduce swelling. But if there is pain and stiffness caused by the contraction of the muscles and tendons, heat should be used. Because the heat will cause the blood vessels to expand. Improve blood flow, thereby reducing pain and muscle stiffness.

In addition, the use of hot or cold also has some cautions to be aware of. The use of heat should not be excessive heat, should not exceed 45 degrees, should not be placed on areas with open wounds or bleeding. and areas with swelling The cold should also not be placed directly on an open wound. but can be placed around The incision can be used to reduce pain and swelling. Should not be used in patients with varicose veins (Varicose vein, DVT), the temperature of the cold compress should be at 18-19 degrees. The optimal duration is 20-30 minutes. per time

ที่มา
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. (2553). คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. หน้า 99-100.
2. Behrens BJ and Michlovitz SL. Physical Agents; Therory and Practice. Davis company. Philadelphia

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top