ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s disease) เกิดได้อย่างไร

ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s disease) เกิดได้อย่างไร

ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ นั้นน่ากลัวมาน้อยแค่ไหน และ เกิดขึ้นได้อย่างไร ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้มือ ใช้นิ้วมือเป็นหลักในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ โดยในคนปกติก็จะใช้ทั้งสองมือ แต่ก็จะมีการใช้ในด้านที่ถนัดมากกว่า แต่ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จะมีการใช้งานแต่มือข้างที่แข็งแรง จึงทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย ว่าแต่บาดเจ็บได้อย่างไรกันละ มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย

โรค ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s disease) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดการบาดเจ็บของปอกหุ้มเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มือบริเวณข้อมือ (โคนนิ้วหัวแม่มือ) สาเหตุเกิดจากการใช้งานข้อมือมากเกินไป หรือใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำๆ ทำให้เส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ในการกางนิ้วหัวแม่มือ (abductor pollicis longus (APL)), เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการกระดกนิ้วหัวแม่มือ (extensor pollicis brevis (EPB))  บาดเจ็บ และปอกหุ้มรอบข้อมือ (extensor retinaculum) หนาตัวขึ้น จำกัดการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็น APL และ EPB ซึ่งท่าทางที่มักทำให้เกิดอาการ เช่น การเขียนหนังสือ การหนีบสิ่งของดึง กรบิดฝาขวดน้ำ การใช้กรรไก และอาจเกิดในคนที่มีการใช้เม้าส์ หรือคีบอร์ดบ่อยๆ โดยอาการแสดงของโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบที่เกิดขึ้น คือ ปวดบริเวณด้านข้างข้อมือบริเวณโคนนิ้วหัวแม่ มือ (radial sided wrist pain) บางคนอาจปวดร้าวไปถึงปลายนิ้วหัวแม่มี อาการปวดเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยทำกิจกรรมที่ มีการขยับนิ้วหัวแม่มือซ้ำๆ หรือกิจกรรมที่มีการกำมือร่วม กับเอียงข้อมือไปทางด้านนิ้วก้อย อาการปวดลดลงเมื่อผู้ป่วยพักการใช้งาน หรือ ใส่อุปกรณ์พยุง ซึ่งโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบสามารถตรวจประเมินอาการได้ด้วยตนเอง ชื่อการทดสอบว่า Finkelstein ‘s test โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ให้ยื่นแขนมาทางด้านหน้าโดยหันนิ้วหัวแม่มือขึ้น
  2. งอนิ้วหัวแม่มือในอุ้งมือ แล้วกำด้วยนิ้วที่เหลือ 4 นิ้วให้แน่น
  3. จากนั้นให้ผู้ป่วยเอียงข้อมือ ลงไปทางด้านนิ้วก้อย

หากมีอาการปวดที่บริเวณด้าน ข้อมือบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ แสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวก

ซึ่งวิธีการรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ มีด้วยกัน 2 วิธี คือการรักษาแบบประคับประคอง และการผ่าตัด โดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาเป็นการรักษาแบบประคับประคองก่อน เช่น การกินยา การพักการใช้งาน การใส่อุปกรณ์ประคองข้อมือ และการทำกายภาพบำบัด โดยการรักษาทางกายภาพบำบัดจะพิจารณาตามอาการและระยะของโรค ดังนี้

1.หากอยู่ในระยะอักเสบจะมีการประคบเย็นเพื่อลดการอักเสบ ลดบวม

2.การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น อัลตราซาวน์ (Ultrasound) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเยื่อ และกระตุ้นการซ่อมแซมของร่างกาย การใช้พาราฟิน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

3.การออกกำลังกาย เป็นการรักษาหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้ป่วย De Quervain’s นอกจากปัญหาการปวด บวม จากการอักเสบ ในระยะแรก ซึ่งสามารถใช้วิธีการรักษาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บางรายมีปัญหาจำกัดช่วงการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือ และข้อมือ หรือบางรายพบอาการปวดลดเพียงชั่วคราว ไม่สามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ การออกกำลังกายจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติหรือปกติ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับระยะของโรค ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญด้วย การออกกำลังกายสามารถเริ่มเมื่อ อาการปวด อักเสบลดลง

การรักษามีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้รักษา โดยดูตามอาการของผู้ป่วย แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ การให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานมือข้างที่บาดเจ็บ มิเช่นนั้นจะเกิดเป็นการบาดเจ็บแบบเรื้อรัง ทำให้ระยะเวลาในการหายนานขึ้นได้ และร่วมกับการให้ออกกำลังกาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงและสามารถกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

How does De Quervain’s disease tendonitis occur?

wrist tendon sheath How scary was that and how did it happen? In our daily life, no matter what we do, we have to use our hands, mainly using our fingers to pick up things. In normal people, they use both hands. But it will be used in the more dominant side. but in patients with cerebrovascular Will only use the strong hand. therefore easily cause injury But how can you get hurt? Let’s find answers together.

De Quervain’s disease is a condition in which the sheath of the tendon of the thumb around the wrist is injured. (The base of the thumb) is caused by excessive use of the wrist. or use it in the same way repeatedly This injures the ligament responsible for the extensor of the thumb (abductor pollicis longus (APL), the extensor pollicis brevis (EPB)) and covers the wrist (extensor retinaculum). ) thickens, limiting the movement of the APL and EPB tendons, a gesture that often causes symptoms such as writing. pulling things Twisting the cap of the water bottle, the use of scissors and may occur in people who use a mouse.

ที่มา

  1. วท.บ.ญาณินี วงค์ษา, วท.บ.ทิพย์อาภรณ์ เรืองวุฒิสกุลชัย. การรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s disease) ด้วยการออกกำลังกาย. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล 2018 ;11(3): 216-225
  2. Arnold-Peter C. Weiss, MD, Edward Akelman, MD, Mehra Tabatabai, MD, Providence, RI. Treatment of De Quervain’s Disease. The Journal of Hand Surgery / Vol. 19A No. 4 July 1994

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top