ฝังเข็ม ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร

ฝังเข็ม ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร

การ ฝังเข็ม ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดในสมองอย่างไร ถือเป็นโรคที่ส่งผลให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการอ่อนแรงของแขนขาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด สูญเสียความสามารถในการทรงตัว เป็นต้น แต่ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ในปัจจุบันมีการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทางการแพทย์ การทำกายภาพบำบัด หรือจะเป็นการรักษาทางเลือก เช่น การนวดแผนไทย หรือการรักษาทางแพทย์แผนจีน เช่นการฝังเข็ม ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

การฝังเข็ม ถือเป็นการรักษาทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศจีน มีบันทึกประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี และได้รับความนิยมจนแพร่หลายไปทั่วโลก โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่น ๆ เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่าง ๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งในปัจจุบันมีการนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้โรคหลอดเลือดสมองอย่างแพร่หลาย วันนี้ ReBRAIN จะมาให้ความรู้กันว่า การฝังเข็มช่วยอะไรผู้ป่วยโรคหลอดในสมองบ้าง

  1. ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสั่งการให้กล้ามเนื้อหดตัว โดยเฉพาะการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า (Electroacupuncture)
  2. ช่วยลดอาการปวด และอาการเกร็ง เนื่องจากไปกระตุ้นให้ระบบเวียนโลหิตไหลเวียนไปบริเวณที่ฝังมากขึ้น

จากประโยชน์ของการฝังเข็มที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการบำบัดรักษาที่ใช้ส่งเสริมกับการรักษาตามมาตราฐานและฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าที่จะเลือกเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ดังนั้นการรักษาทางการแพทย์และการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ยังถือเป็นวิธีการทางมาตรฐาน ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองฟื้นตัวได้ดีมากยิ่งขึ้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Rebrain กายภาพโรคหลอดเลือดสมอง รักษาที่บ้าน หรือ โทร. 086-3119699

How does acupuncture affect stroke patients?

How does acupuncture today have to do with cerebrovascular disease? It is one of the most common diseases causing disability or death. And tends to increase steadily, which patients often experience weakness of the limbs, crooked mouth, slurred speech, loss of balance, etc. But with technology and medical advances Causing at present there are various types of treatment for stroke patients Whether it is medical treatment Physical therapy Or is it an alternative treatment such as Thai massage or traditional Chinese medicine treatment? Like acupuncture Which is considered to be very popular nowadays

Acupuncture is a popular alternative treatment today. Originated from China It has a long history of over a thousand years. And has been popular and widespread throughout the world With the principle Using a very small needle Embedded on the body Which is a point that has more energy than any other point in order to make energy And organs Of the body that has lost its balance Back in equilibrium Which is now widely used for rehabilitation for stroke people. What does acupuncture help people with cerebrovascular disease?

Stimulates the nervous system, commands the muscles to contract. Especially electrical stimulation acupuncture (Electroacupuncture)
Help reduce pain And spasticity Because it stimulates the circulatory system to circulate to the implanted area more

From the benefits of acupuncture mentioned above. It has been shown to be a complementary therapy to standard and rehabilitation therapy rather than as a primary treatment for cerebrovascular disease patients. Therefore, medical treatment and physical therapy are ongoing and regular. Still considered a standard method To help stroke patients recover even better

แหล่งอ้างอิง

กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, “การฝังเข็มกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2552; 19(2) 37-42

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top