ฝึกหายใจ ต้านภัยโควิด

ฝึกหายใจ ต้านภัยโควิด

ปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกติดเชื้อ COVID-19 แล้วหายจากโรคนี้เป็นจำนวนมาก สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ แต่ทราบหรือไม่ว่าหลังหายจากโรค COVID-19 แล้ว ยังมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกายอยู่ซึ่งเรียกว่า Long Covid โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเชื้อ COVID-19 เข้าร่างกายผ่านทางจมูกหรือปาก และลงสู่ปอด ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง

โรค COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อปอดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการติดเชื้อ ยิ่งติดเชื้อนานยิ่งมีผลกระทบต่อปอดมากตามไปด้วย ซึ่งเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อปอด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และระบายอากาศในปอดลดลง ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลงจากอาการเหนื่อยง่าย หรือไอ เป็นต้น ในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังจากติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการฝึกหายใจลึก หรือเรียกว่า Deep Breathing Exercise ไปพร้อมๆกันค่ะ

Deep Breathing Exercise คือการ ฝึกหายใจ ให้เกิดการระบายอากาศลงสู่ปอดส่วนล่าง ซึ่งทำให้การระบายอากาศและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้น ช่วยปรับรูปแบบ การหายใจ ให้ถูกลดการใช้งานกล้ามเนื้อช่วยหายใจ และลดอัตราการหายใจ วิธีการ ฝึกหายใจ ลึกสามารถทำได้ทั้งในท่านอนหงายศีรษะสูงประมาณ60องศาหรือในท่านั่ง นำมือข้างหนึ่งวางที่บริเวณอกส่วนบน มืออีกข้างวางบริเวณหน้าท้อง จากนั้น หายใจ เข้าลึกทางจมูกให้หน้าท้องพองดันมือ และค่อยๆ หายใจ ออกยาวทางปากหน้าท้องยุบลง ทำ 3-6 ครั้ง/เซ็ต, 3 เช็ต/วัน โดยต้องระวังการหายใจเร็ว และหลายครั้งเกินไปจะทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยได้

 

 

ฝึกหายใจต้านภัยโควิด(1) ฝึกหายใจต้านภัยโควิด(1)

สำหรับผู้ป่วยหลังติดเชื้อ COVID-19 ถึงแม้เชื้อไวรัสจะตายและไม่อยู่ในร่างกายแล้วเเต่ความเสียหายของระบบต่างๆในร่างกายยังคงอยู่ ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดิน หายใจ ไม่ว่าจะเป็นอาการหอบเหนื่อยง่าย หรือ การหายใจ ผิดรูปแบบล้วนส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตประจำวันลดลง ดังนั้นการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูตนเองหลังการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการฝึกหายใจลึกที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองที่บ้านจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Northwick Park Hospital. Post Covid-19 physiotherapy advice and exercise programme [Internet]. 2022. [cited 2022 Sep 8]. Available from: https://enderley.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/04/Covid-booklet-post-discharge-hospital-FINAL.pdf.

 

  1. Orfanos et al. Effects of deep breathing exercises and ambulation on pattern of Ventilation in post-operative patients. Australian Journal of Physiotherapy [Internet]. 1999. [cited 2022 Sep 8];45:173-82. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004951414603482.

 

  1. Peiting Lien. Coronavirus Recovery: Breathing Exercises [Internet]. 2021. [cited 2022 Sep 8]. Available from: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-recovery-breathing-exercises.

 

Breathing exercises against COVID-19

Currently, a large number of people around the world are infected with COVID-19 and have recovered from this disease. able to return to daily life But did you know that after recovering from COVID-19, it still affects various systems? in the body, which is called Long Covid, especially the respiratory system Because COVID-19 enters the body through the nose or mouth and into the lungs, it directly affects the respiratory system.

The disease COVID-19 will affect the lungs more or less depending on the duration of infection. The longer the infection lasts, the more it affects the lungs as well, which COVID-19 causes damage to lung tissue. resulting in the efficiency of oxygen exchange and reduced ventilation in the lungs As a result, the ability to do daily activities decreases due to easily tiredness or coughing, etc. Today, we will talk about how to restore lung function after being infected with COVID-19 by using deep breathing exercises, known as Deep Breathing. Exercise together.

Deep Breathing Exercise is a practice of breathing to release air into the lower lungs. which makes ventilation and oxygen exchange more Helps to adjust breathing patterns to reduce the use of respiratory muscles. And reduce the rate of breathing. How to practice deep breathing can be done either in the supine position with the head raised about 60 degrees or in a sitting position. Place one hand on the upper chest area. The other hand is placed on the abdomen, then inhale deeply through the nose, allowing the abdomen to swell, push the hand and slowly exhale through the mouth, the abdomen collapses. Do 3-6 times/set, 3 sets/day, be careful of rapid breathing. and too many times can cause breathlessness

โทร.
Scroll to Top