อาการเกร็งลดได้ด้วยการใช้ยา

 อาการเกร็งลดได้ด้วยการใช้ยา ลดเกร็ง 

หลายคนคงทราบกันดีว่าอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ยากขึ้น การรักษาเพื่อ ลดเกร็ง ของกล้ามเนื้อจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ซึ่งการรักษาอาการเกร็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การยืดกล้ามเนื้อ การประคบร้อน การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อด้วยยากันครับ

ยา ลดเกร็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มักจะใช้บ่อยมักจะมี Baclofen, Tizanidine, benzodiazepine, และ gabapentin ยาพวกนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นบริเวณกว้าง แต่มีผลข้างเคียงที่อาจทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่ดีอ่อนแรงลงด้วย และการใช้ยา ลดเกร็ง จะส่งผลให้มีอาการง่วงซึมซึ่งอาจทำให้ขัดขวางการทำกิจวัตรประจำวันหรือการทำกายภาพบำบัดได้ โดยในแต่ละตัวยาจะมีวิธีการใช้และผลข้างเคียงต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น

– Baclofen ออกฤทธิ์ลดอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง และมีผลข้างเคียง ทำให้ง่วงนอนอ่อนเพลียคลื่นไส้มึนงง และอาจทำให้เกิดอาการชาประสาทหลอนอาจทำให้เกิดการชักได้ถ้าเกิดหยุดยาฉับพลัน

– Tizadine ยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ทั้งใน brain และ spinal cord มีผลข้างเคียงสำคัญคืออาจทำให้ความดันโลหิตต่ำลง อาจเป็นพิษต่อตับ จึงแนะนำให้มีการตรวจติดตามการทำงานของตับระหว่างการใช้ยาเป็นระยะๆ

– Benzodiazepines ยาตัวนี้มักใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคลมชัก ความเครียด นอนไม่หลับ และโรคของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติร่วมกับอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ มีผลข้างเคียงที่สำคัญได้แก่อาจทำให้การรับรู้และความจำเสียไปอาจทำให้เกิดอาการติดยา และกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง และอาจทำให้เกิดอาการชัก

– Gabapentin ทำให้เกิดการลดลงของ muscle hypertonia ผลข้างเคียงที่สำคัญ ของตัวนี้คือทำให้มีอาการง่วงซึม เวียนศีรษะ และมีผลกดการทำงานของระบบประสาท

ยา ลดเกร็ง ไม่เพียงมีแค่แบบกินเท่านั้น ยังมีอีกประเภทที่ใช้กันในทางการแพทย์นั่นคือการใช้ยา ลดเกร็ง ชนิดฉีดเฉพาะที่ มักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉพาะบางมัดที่ไปขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กล้ามเนื้อมือหรือแขนที่มีอาการเกร็งงอทำให้ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้ตามต้องการ การใช้ยาฉีดลดเกร็งเฉพาะที่มีผลดีกับผู้ป่วยคือไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม หรืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณอื่น และไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญต่อระบบร่างกายอื่นๆ นอกจากผลข้างเคียงเฉพาะที่เล็กน้อย เช่น อาการปวด ชา หรือสูญเสียความรู้สึกบริเวณที่ฉีดยา แต่มีข้อจำกัดคือควรทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

การรักษาอาการเกร็งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัจจัยในการฟื้นฟูที่สำคัญ สามารถช่วยลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมต่างๆได้ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น อีกทั้งการลดเกร็งยังสามารถทำได้หลายวิธี และมักจะใช้หลายวิธีควบคู่กันไป แต่การเลือกใช้ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมและต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย จึงควรได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยแต่ละคน และมีส่วนช่วยในการกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อในการทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 Spasms can be reduced by the use of anti-tense drugs.

Many people know that muscle spasms are a common condition in stroke patients. This symptom makes it harder for patients to help themselves to perform their daily routines. Treatments to reduce muscle strain are therefore an important factor in making stroke patients more capable of daily life. There are several ways to treat spasms in stroke patients, including stretching, hot compresses, etc.

But in this article we will talk about how to reduce muscle tension with medication.

The most commonly used stroke medications include Baclofen, Tizanidine, benzodiazepine, and gabapentin. In each drug, there are different methods of use and side effects. Whether it’s

– Baclofen is active in reducing muscle contractions and side effects. It causes drowsiness, fatigue, nausea, numbness and can cause hallucinogenic numbness, can cause convulsions if the drug is stopped suddenly.

– Tizadine This drug is active in both the brain and spinal cord, with significant side effects that can cause lower blood pressure, may be toxic to the liver, so it is recommended to monitor liver function during periodic use.

– Benzodiazepines The drug is commonly used in patients with other common diseases such as epilepsy, stress, insomnia and diseases of abnormal movement in combination with muscle contractions. There are significant side effects, including which may cause cognitive and memory loss, can cause addiction and depress the functioning of the central nervous system, and may cause seizures.

– Gabapentin The main side effect of this body is that it causes lethargy, dizziness and a pressing effect on the functioning of the nervous system.

Anti-tense pills It’s not just an eating one.

The use of specific anti-tense injection drugs that have a positive effect on patients is that they do not cause lethargy or muscle weakness in other areas and have no significant side effects on other systems.

In addition to minor local side effects such as pain, numbness or loss of sensation at the injection site, there are limitations that it should be done by a specialist doctor.

Treatment of spasms in stroke patients is an important rehabilitation factor. It can help reduce barriers to various activities. Encourage more patients to help themselves.

อ้างอิง

1.จารุวรรณ  กิตติวราวุฒิ. (2018). การลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง. บูรพาเวชสาร. 5(2): 131-139.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top