GOLDEN TIME

GOLDEN TIME

ศูนย์ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ครบวงจร

 

 วิเคราะห์การรักษา  

ออกแบบโปรแกรมรายบุคคล

ฟื้นฟูโดยทีมสหวิชาชีพและทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

แก้ปัญหาผู้ป่วยได้จริง

โทร. 093-2102116

Advance Golden Period Program

กายภาพทุกวัน
2 รอบ/วัน

 

โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองช่วง 6 เดือนแรก ที่ดีที่สุด โดยทีมสหวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด แพทย์ฝังเข็ม) ที่พร้อมฟื้นฟูทุกปัญหาของผู้ป่วย ที่นี่ ที่ ศูนย์ฟื้นฟู GOLDEN TIME

 

กลับไปใช้ชีวิต
ที่บ้าน
ใน 6 เดือน

ส่งต่อ ความประทับใจ

ศูนย์ฟื้นฟู ศูนย์กายภาพ ครบวงจร หลอดเลือดสมอง

TEAM

ศูนย์ฟื้นฟู ดูแลรอบด้าน...เพื่อทุกคุณภาพชีวิต

ให้การบริการและดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ และ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลผู้ป่วย ผ่านการอบรมฝึกฝนอย่างเคร่งครัด และ มีประสบการณ์ในการดูแลทางด้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น

ศูนย์ฟื้นฟู ของเราให้บริการห้องพักห้องเดี่ยว (Premium Room) และ ห้องรวม (Standard Room)

พร้อมด้วยเตียงอัตโนมัติ ที่นอนป้องกันแผลกดทับ และ สิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน

ห้องสร้างความสุขและส่งเสริมการฟื้นฟู เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและอุปกรณ์ครบครัน ที่จะได้พบปะเพื่อนๆ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายใต้การดูแลของทีมงานวิชาชีพ

บริการรถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน และส่งผู้ป่วยตามนัดตลอด 24 ชม. โดยบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านการอบรม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย และ ได้มาตรฐาน

โทร.
Scroll to Top