หุ่นยนต์ช่วยเดิน (Exoskeleton) ช่วยผู้ป่วยอ่อนแรงได้อย่างไร

หุ่นยนต์ช่วยเดิน (Exoskeleton) ช่วยผู้ป่วยอ่อนแรงได้อย่างไร

                 ปัจจุบันผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปัญหาที่ตามมาคือการเคลื่อนไหว เช่น ไม่สามารเคลื่อนไหวได้ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การลุกขึ้นยืน หรือการเดิน โดยทั้งนี้ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยให้เรื่องการเดินง่ายขึ้นคือ หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง

                 หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริง (Exoskeleton) คือหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ที่ช่วยในการเดินและทำงานทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่หายไป สำหรับผู้ป่วยอัมพาตช่วงล่าง ผู้ป่วยอ่อนแรง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน กลับมาลุกขึ้นยืนและเดิน โดย หุ่นยนต์ช่วยเดิน นี้จะช่วยกระตุ้น CPG หรือกระตุ้นวงจรประสาท ยิ่งกระตุ้นได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นคืนเร็วเท่านั้นได้โดยหุ่นยนต์เปรียบเสมือนตัวช่วยพยุงร่างกาย และรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในการทรงตัวและการก้าวเดิน ช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกเดินเสมือนจริงกับพื้น ผู้ป่วยจะได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินอยู่บนพื้นจริง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหมุดบิดช่วงข้อเข่า เอว สะโพก มีการเอียงตัวไปด้านหน้าและด้านข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากการเดินบนพื้นจริงไม่ใช่เดินบนลู่วิ่ง และไม่ต้องล็อคเอว ล็อคเชิงกรานไว้เหมือนอย่างหุ่นยนต์รุ่นเก่าๆ ช่วยให้เกิดกล้ามเนื้อบริเวณเอว หลัง และสะโพกฟื้นตัวได้ดีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเซลล์สมองตามมา ก้าวขาทิ้งน้ำหนักซ้ายและขวา บิดสะโพกไปข้างหน้า และลงข้าง สลับกันไปมา รูปแบบการเดินที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นประจำ ลักษณะการฝึกเดินลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆ

        

              หุ่นยนต์ช่วยเดิน เสมือนจริงช่วยผู้ป่วยให้ได้ฝึกเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการฟื้นฟูทางด้านด้านจิตใจแล้ว ทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูการพัฒนาการเคลื่อนไหวดีขึ้น เมื่อมีการฝึกเดินซ้ำๆ กับหุ่นยนต์ฝึกเดินเสมือนจริง (Exoskeleton) จะพบว่าจะมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อโดยกล้ามเนื้อเอวส่วนล่าง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินกับหุ่นยนต์ได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกาย กล้ามเนื้อทั้งแขนและขาก่อน โดยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ และจะทำให้สามารถเดินกับหุ่นยนต์เดินเสมือนจริงได้ง่ายขึ้น

 

walking robot How does an exoskeleton help patients with weakness?

Currently, lower limb paralysis patients weak patient and stroke patients are increasing steadily And the problem that follows is movement, such as not being able to move. Whether sitting Standing up or walking, with new innovations or new technology that can help make walking easier is Virtual walking robot

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

เอกสารอ้างอิง 

1.itmoamun. (2021). (ExoAtlet Exoskeleton) AUG 9, 2022, from https://www.itmoamun.com

2.sukumvithospital hospital. (2021). (Exoskeleton) AUG 9, 2022, from https://www.sukumvithospital.com/healthcontent.php?id=3669

 

โทร.
Scroll to Top