กายภาพบำบัดที่บ้าน

หลายๆคนเข้าใจว่า ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ยังไงก้ไม่หาย ถึงมีสติรู้สึกตัวดี แต่เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ต้องนอนติดเตียงแน่นอน แท้ที่จริงแล้ว “เป็นความคิดที่ผิด”

เพราะ การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยความรุนแรงของตัวโรคขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ สมองได้รับความเสียหายมากหรือน้อย อายุคนไข้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าสมองจะเสียหายขนาดไหน หากได้รับการรักษาได้ทันเวลาและได้รับการฟื้นฟูกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกตินั่นเอง

เมื่อผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะโรคหลอดเลือดสมอง อาทิเช่น อาการอ่อนแรงแขน ขา ข้างใดข้างหนึ่ง ปากและใบหน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด กลืนลำบาก จะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที เพราะให้จดจำไว้ว่า “ยิ่งสมองถูกทำลายมากเท่าไหร่ ความสามารถของผู้ป่วยก็ถูกทำลายมากเท่านั้น” ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการของสมอง การฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนปกติ และระดับความสามารถที่ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความเร็วในการได้รับยาและตำแหน่งในสมองที่เสียหายไปด้วย

การฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ และ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกในระยะแรกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ป่วยพ้นจากสภาวะวิกฤตหรือระยะฉับพลันของอาการนั้นแล้ว ผู้ป่วยจะต้องกลับมาฝึกความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆให้เหมือนปกติให้เร็วที่สุด “การทำกายภาพบำบัดเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง” จึงเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญ เพราะสมองที่สูญเสียการทำงานไปจะยิ่งฟื้นตัวได้เร็ว หากได้รับการฟื้นฟูที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หรือ ระบบการสั่งการจากสมอง

ซึ่งปัจจุบันการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นที่ยอมรับและเป็นวิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อเพิ่มระดับความสามารถได้อย่างมาก โดยผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของผู้ป่วยแต่ละราย

การทำกายภาพบำบัดเฉพาะทางที่บ้าน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าถึงการรับบริการได้ง่าย โดยผู้ป่วยจะได้รับการฝึกในสถานที่ที่ตนเองคุ้นเคยและฝึกทำกิจวัตรประจำวันของตนเองได้

ปรึกษาการทำกายภาพบำบัดเฉพาะทาง ReBRAIN 086-3119699

กายภาพบำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยStroke โรคสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดสมองแตก

Categories:

Tags:

Comments are closed

โทร.