อาการเริ่มต้นโรคหลอดเลือดสมอง

อาการเริ่มต้นโรค หลอดเลือดสมอง

           โรค หลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ เนื้อสมองถูกทำลาย สมองสูญเสียการทำงานไปและอาจทำให้เนื้อสมองตายได้ ความรุนแรงของโรค หลอดเลือดสมอง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลาย บางคนปากเบี้ยว แขนอ่อนแรง บางคนอ่อนแรงทั้งแขนและขาซีกเดียวกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสมองที่ลูกทำลายไปโดนส่วนที่ใช้ในการควบคุมอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอวัยวะนั้นก็จะสูญเสียการทำงานไป สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค หลอดเลือดสมอง เกิดจากโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคซิฟิลิส เป็นต้น

              อาการเริ่มต้นของโรค หลอดเลือดสมอง คือ 

 -แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ไม่มีแรงยกแขน กำมือไม่ได้ ของหลุดจากมือ ไม่มีแรงเดิน เดินเซ ยกขาไม่ขึ้น กระดกเท้าไม่ได้

-หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทข้างเดียว กินน้ำน้ำก็ไหลจากมุมปาก

-พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้คล้ายคนเมาเหล้า นึกคำไม่ออก ใช้คำพูดผิด หรือบางรายอาจพูดไม่ได้เลย

-ฟังคนพูด (ภาษาไทย) ไม่ออก ถามอย่างตอบอย่าง

-ชาใบหน้า ชาครึ่งซีกร่างกาย คล้ายถูกฉีดยาชา

-เห็นภาพซ้อน มองเห็นซีกเดียวของลานสายตา เดินชนของ

-กลืนไม่ได้ กลืนลำบาก สำลักน้ำหรือแม้แต่น้ำลายตัวเอง

-อยู่ๆ ก็ปวดศีรษะรุนแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต มักมาร่วมกับการอาเจียน

-เวียนศีรษะบ้านหมุน นานมากกว่า 5 นาที โดยไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าทาง มักเป็นร่วมกับการเดินเซ          

และภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะหรือมีอาการ เป็นๆ หายๆผู้ป่วยควรปฏิบัติตามแนวทางของ “ F A S T ”

  • F (Face) ใบหน้า ให้พยายามยิ้มเห็นฟัน ฉีกมุมมากให้กว้างที่สุดเท่าที่ทำได้และสังเกตมุมปากทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่
  • A (Arm) แขน ให้พยายามยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างแล้วสังเกตว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ยกได้เท่ากันหรือไม่
  • S (Speech) คำพูด ให้ถามคำถามง่ายๆที่ผู้ป่วยน่าจะตอบได้ ฟังน้ำเสียงและความหมาย ว่าพูดชัดหรือไม่ชัดและตอบถูกหรือไม่
  • T (Time) ระยะเวลา หากตรวจแล้วพบอาการผิดปกติ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน ให้นับจากเวลาผู้ป่วยมีอาการปกติเป็นครั้ง
  • สุดท้ายแล้วควรรีบมาโรงพยาบาลให้ทันภายใน 4 ชั่วโมง หากมีภาวะสโตรกแฝงอยู่จริงบางกรณีแพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะช่วยให้หลอดเลือดสมองกลับมาทำงานไ้ด้อย่างปกติ บางคนก็จะสามารถกลับมาเดินได้เป็นปกติ

                      สิ่งสำคัญของการรู้ทันอาการต่าง ๆ ของโรค หลอดเลือดสมอง นั้นมาจากความวิกฤตของโรคโดยเฉพาะ หากเกิดภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันจากการอุดตันของเส้นเลือดสมอง และภาวะเลือดคั่งในสมองจากเส้นเลือดในสมองแตก หากเราสามารถสังเกตอาการต่างๆ ของโรคนี้ได้เร็วและขอความช่วยเหลือ หรือรีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา เพิ่มโอกาสฟื้นตัวจากความพิการได้                  

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

เอกสารอ้างอิง

Johns Hopkins Medicine. (n.d.). Effects of Stroke. ค้นวันที่ 7มกราคม2567. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/stroke/effects-of-stroke

Salmon Health. (2021). Signs of Stroke. ค้นวันที่ 7มกราคม2567. https://salmonhealth.com/recognizing-stroke-signs/

 

Initial symptoms of a stroke

Cerebral vascular disease or stroke is a condition in which blood supply to the brain is cut off due to narrowing of blood vessels. Clogged arteries or broken blood vessels This makes blood unable to nourish the brain. Brain tissue is destroyed The brain loses function and can cause brain death. The severity of a stroke depends on where the brain damage is. Some people’s mouths are distorted and their arms are weak. Some people have weakness in both arms and legs on the same side. Depending on where the brain is damaged, which part of the body is used to control the organ, that organ will lose its function. The main cause is due to chronic diseases such as high blood pressure, diabetes, and high blood fat. Arrhythmia and syphilis, etc.

The early symptoms of a stroke are

-Half limbs are weak. No strength to lift arms, unable to clench hands, objects slipping from hands, no strength to walk, staggering, unable to lift legs, unable to wiggle feet.

-Face is crooked, mouth is crooked, one eye is not closed properly. When you drink water, water flows from the corners of your mouth.

-Speaking unclearly, slurring speech like a drunk person, unable to think of words, using the wrong words, or in some cases, may not speak at all.

-Can’t listen to people speaking (Thai). Ask carefully and answer carefully.

-Face numbness, half body numbness It’s like being injected with anesthetic.

-Double vision, seeing only one half of the visual field, walking into objects

– Unable to swallow, having difficulty swallowing, choking on water or even your own saliva.

-Suddenly I had a severe headache that I had never experienced before in my life. Often accompanied by vomiting

– Dizziness, vertigo, lasting more than 5 minutes, not associated with a change in posture. Often associated with staggering gait

and transient ischemic attacks or symptoms that come and go, patients should follow the guidelines of “F A S T”

โทร.
Scroll to Top