สาเหตุของข้อ เข่าแอ่น มากเกินในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

สาเหตุของข้อ เข่าแอ่น มากเกินในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ภาวะข้อ เข่าแอ่น มากเกินไป (Knee hyperextension) ของขาในขณะที่ยืนลงน้ำหนักเกิดจากอะไร ทำไมถึงเกิดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในข้างที่อ่อนแรง แล้วจัดการหรือป้องกันได้อย่างไร มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันกับ ReBRAIN ได้เลย
ภาวะข้อเข่าแอ่นมากเกินไป (Knee hyperextension) คือขณะที่มีการเหยียบลงน้ำหนัก (Stance phase)
แล้วเข่าเหยียดมากกว่า 10 องศา หรือข้อพับดันไปด้านหลัง และถ้าเกิดการเข่าแอ่นแล้วปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะทำเกิด การปวดข้อเข่าและเข่าเสื่อมได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าได้ อาจเกิดจากกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการงอเข่า (Hamsring) ทำงานน้อยเกินไป หรือการที่กล้ามเนื้อเหยียดเข่า (Quadriceps) ทำงานมากจนเกินไป และมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius) วิธีการจัดการเข่าแอ่นที่ดีที่สุด คือการออกกำลังกาย โดยการกระตุ้นให้สมองรับรู้การงอเข่าโดยลดการทำงานของกล้ามเนื้อในการเหยียดเข่า และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอเข่า จากนั้นยืดคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อน่อง

อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ หรือกระตุ้นการสั่งการจากสมองในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ต้องออกกำลังกายอย่างถูก มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้เกิดรูปแบบที่ผิดปกติไปจากเดิมได้ และต้องอาศัยระยะเวลา กำลังใจและความขยันของผู้ป่วยด้วย

Causes of excessive knee bends in cerebrovascular patients

​What is the cause of knee hyperextension of the leg when standing? Why does it occur in patients with weakened cerebral blood vessels? and how to manage or prevent Let’s understand together with ReBRAIN.
Knee hyperextension is the stance phase.

Then the knee is stretched more than 10 degrees or the crook is pushed backwards. And if the knee bends and leaves it for a long time, it can cause knee pain and osteoarthritis. This is caused by muscle weakness and inability to control the function of the muscles around the knee joint. May be caused by the muscles that serve to bend the knee (Hamsring) work too little. Or that the muscles stretching the knee (Quadriceps) work too much. and there is a tightness of the calf muscles (Gastrocnemius) Best way to manage knee bends is exercise By stimulating the brain to perceive knee flexion by reducing the work of the muscles to stretch the knee. and increase the strength of the muscles used to bend the knee Then stretch to loosen the tightness of the calf muscles.

​However, exercise to stimulate muscle function. or stimulating brain commands in cerebrovascular patients must exercise properly Otherwise, it will cause an unusual pattern from the original. and requires a period of time the encouragement and diligence of the patient as well

ที่มา

1.Allison Cooper et al. The Relationship of Lower Limb Muscle Strength and Knee Joint hyperextension during the Stance Phase of Gait in Hemiparetic Stroke Patients. Journal of Physiotherapy research international.2011;(17)1.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

โทร.
Scroll to Top