เครื่องอัลตราซาวด์ ในการรักษาทางกายภาพบำบัด

เครื่องอัลตราซาวด์ ในการรักษาทางกายภาพบำบัด

หลายๆคนอาจมีความสนใจใน เครื่องอัลตราซาวด์ ที่นักกายภาพบำบัดใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา ว่าเครื่องนี้มันช่วยอะไรมีประโยชน์ยังไงและใช้ยังไง เราจะสามารถซื้อเครื่องนี้มาใช้ด้วยตัวเองได้ไหม ใช้อย่างอื่นแทนเจลอัลตราซาวด์ได้หรือเปล่าบทความนี้จะมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ก่อนที่จะรู้ว่ากลไกเป็นยังไงเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อน

 1. ตัวเครื่องอัลตราซาวด์: เป็นตัวสร้างสัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงแล้วส่งผ่านสัญญาณไปยัง head sound เพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณความถี่สูง
 2. head sound: มีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าความถี่สูงเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นจากอัลตราซาวน์จะส่งผ่านไปผิวหนังโดยมีตัวกลางระหว่างโลหะกับเนื้อเยื่อ หากตัวกลางระหว่างผิวหนังกับโลหะหรือเจล อัลตราซาวด์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีเจลอัลตราซาวด์ขณะซาวด์อาจทำให้เกิดอาการคันยิบๆหรือร้อนแสบได้

หากไม่มีเจลอัลตราซาวน์เราสามารถใช้น้ำเป็นตัวกลางแทนได้โดยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ที่สามารถเอา head sound จุ่มน้ำได้มาใช้ จากนั้นเอาบริเวณที่ต้องการใช้เครื่องมือจุ่มลงไปในน้ำให้ตั้งฉากกับหัวซาวด์ โดยที่ไม่ให้หัวซาวด์มาสัมผัสกับผิวหนัง

ประโยชน์ของคลื่นอัลตราซาวด์

– ผลทางความร้อน : คลื่นอัลตราซาวด์ช่วยในการรักษาเนื้อเยื่อชั้นลึกได้ถึง 5 เซนติเมตรหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการดูดซับคลื่นในเนื้อเยื่อ

– ผลที่ไม่ใช่ความร้อน : ผลทางสรีระวิทยาโดยมีการเพิ่มการยอมให้ผ่านของผนังเซลล์ เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียและออกซิเจนในเนื้อเยื่อ, เพิ่มอัตราการสังเคราะห์โปรตีน, เพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจน และ เพิ่มการงอกเจริญของหลอดเลือด

ผลทางสรีระวิทยา

 1. ในระยะการอักเสบ : มีผลทำให้เกิดการเร่งกระบวนการซ่อมสร้างและลดช่วงเวลาการดำเนินของระยะการอักเสบลง
 2. ระยะการสร้างตัว (proliferative phase) : ช่วยกระตุ้นการหลั่ง growth factor ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและสนับสนุนการเจริญของหลอดเลือด
 3. ระยะการสร้างรูปใหม่ (remodeling phase) : การปรับคลื่นอัลตราซาวน์ได้ถูกต้องกับสภาพเนื้อเยื่อที่ได้รับอันตรายจะช่วยการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงซ้อนและรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ช่วง proliferative phase, inflammation phase
 4. ผลการลดปวด : เนื่องจากความร้อนของคลื่นจะลงไปในในเนื้อเยื่อทำให้การตอบสนองของตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ปวดน้อยลง

 

วิธีใช้

กลไกที่ใช้ในคลื่นอัลตราซาวด์ได้แก่

 1. อัตราที่ใช้พลังงานความร้อนและระยะเวลาที่ให้คลื่นอัลตราซาวด์แก่เนื้อเยื่อ : ควมคุมโดยความเข้ม(intensity) ของอัลตราซาวด์ หากความเข้มต่ำเกินไปจะไม่สามารถทำให้อุณหภูมิเนื้อเยื่อขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่ใช้ในการรักษา แต่ถ้าให้ความเข้มที่สูงเกินไปก็มีโอกาสเกิดอันตรายแก่เนื้อเยื่อโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของเนื้อเยื่อกับกระดูก
 2. การนำความร้อนของเนื้อเยื่อ : กระดูกมีค่าการดูดซับคลื่นสูงที่สุดแต่ความร้อนจะไม่ได้สูงกว่าส่วนอื่นมากนักเนื่องจากมีการกระจายความร้อนสู่เนื้อเยื่อรอบๆอย่างรวดเร็ว
 3. อัตราการแพร่กระจายของเลือดในเนื้อเยื่อ : หากเนื้อเยื่อมีความผิดปกติเรื่องระบบไหลเวียนเลือด จะเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนมากกว่าบริเวณปกติ เช่น เอ็นกล้ามเนื้อจะมีเลือดมาเลี้ยงน้อยกว่ากล้ามเนื้อแปลว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายที่เอ็นกล้ามเนื้อมากกว่า

 

ข้อบ่งชี้ในการใช้คลื่นอัลตราซาวด์

 1. Stimulation of tissue repair : การกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อในกลุ่มอาการอักเสบแบบเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ กลุ่มอาการดังกล่าวจะตอบสนองได้ดี
 2. Heat and stretch indicated : การใช้ผลจากความร้อนเพื่อยืดคลายกล้ามเนื้อ ในกลุ่มที่มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อทั้งมีและไม่มีอาการปวดร่วมด้วย แผลเป็น อาการเหล่านี้มักจะตอบสนองได้ดีในอัลตราซาวด์ความเข้มสูง

 

 

ข้อห้ามใช้

 1. บริเวณใกล้กับการที่มีความเจริญเติบโตผิดปกติเช่น เนื้องอก มะเร็ง เนื้อเยื่อร่างกายที่ได้รับการฉายรังสี
 2. บริเวณที่มีอาการปวดแต่ไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากอะไร
 3. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาโดยการฝังพลาสติก
 4. บริเวณหลังส่วนล่างของสตรีมีครรภ์
 5. บริเวณตัวเพิ่มความยาวของกระดูกในเด็ก
 6. บริเวณเบ้าตา
 7. บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
 8. ไม่ใช้บริเวณใกล้เคียงกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ
 9. ผู้ที่มีภาวะลิ่มเลือด
 10. ไม่รักษาด้วยผลความร้อนในผู้ที่พึ่งได้รับการบาดเจ็บ

คลื่นอัลตราซาวด์เหมาะกับการใช้งานในผู้ป่วยที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออักเสบ และกล้ามเนื้อเกร็งตัว ตัวเครื่องแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันแต่หากมีพื้นฐานและความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเครื่องมือก็จะสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือรุ่นไหน ผู้ป่วยสามารถซื้อมาใช้เองได้โดยระมัดระวังตามข้อห้ามข้อควรระวังที่อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามเครื่องอัลตราซาวด์จะไม่สามารถนำไปใช้ให้กับผู้อื่นได้นอกจากใช้กับตัวเองเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารอ้างอิง

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์และคณะ(2561). Electrotherapy and Thermotherapy.การเลือกใช้เทคนิคการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์.คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์และคณะ(2561). Electrotherapy and Thermotherapy.ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามในการใช้คลื่นอัลตราซาวด์.คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์และคณะ(2561). Electrotherapy and Thermotherapy.Theraputic effect of ultrasound. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

  ultrasound machine in physical therapy treatment

  Many people may be interested in ultrasound machine that physical therapists use as a treatment tool that this machine is helpful, how it is useful and how to use it Can we buy this machine and use it ourselves? Can I use something else instead of ultrasound gel? This article will answer these questions. Before knowing what the mechanism is, let’s get to know the device first.

  อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

  FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top