การระบายเสมหะด้วยการ เคาะปอด วิธีการแสนง่ายที่ใครๆก็ทำได้

การระบายเสมหะด้วยการ เคาะปอด วิธีการแสนง่ายที่ใครๆก็ทำได้

เคาะปอด สำคัญอย่างไร
หลายคนน่าจะเคยเห็นภาพที่นักกายภาพ ในมือเคาะไปที่ช่วงตัวของผู้ป่วยตามแนวกระดูกซี่โครง วิธีการนี้เรียกว่า “การเคาะปอด” เขาทำอะไรเพื่ออะไร และมันช่วยระบายเสมหะได้อย่างไร ไปหาคำตอบกันครับ
การ เคาะปอด (Percussion) คือการทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนผ่านผนังทรวงอกลงไปถึงแขนงหลอดลม ลมที่กระทบผนังทรวงอกขณะเคาะ จะทำให้เสมหะที่เกาะอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนปลายค่อยๆหลุดไหลออกมาตามแขนงหลอดลมจากเล็กไปใหญ่ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอเพื่อระบายเสมหะออก วิธีการคือให้ใช้ผ้าวางบนตำแหน่งที่จะเคาะ เพื่อป้องกันแรงกระแทกและส่งลงไปถึงตัวผู้ป่วยแค่แรงสั่นสะเทือนเท่านั้น ซึ่งจะต้องทำมือลักษณะเป็นกระเปาะหรือรูปถ้วย (cup hand) ปลายนิ้วชิดกัน ข้อมือ ข้อศอก และไหล่เคลื่อนไหวสบายๆ เคาะด้วยความถี่ 3 ครั้งต่อวินาที เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ให้ทั่วๆบริเวณทรวงอกส่วนที่เคาะอยู่ เคาะวนเป็นวงกลม หรือเลื่อนไปทางซ้ายและขวาก็ได้ โดยสามารถเคาะตามแนวกระดูกซี่โครงได้เลย การเคาะควรมีจังหวะให้ผู้ป่วยได้พักด้วย อาจจะเคาะต่อเนื่อง 5-10 นาทีแล้วพัก ใช้เวลารวมทั้งหมดไม่ควรเกิน 30 นาที
การเคาะปอด (Percussion) ไม่ใช่ทำได้ในทุกกรณีเราต้องคำนึงถึงสภาวะต่างๆร่วมด้วย และข้อห้าม คือ  มีภาวะเลือดออกง่าย หรือกำลังได้รับยาที่มีความเสี่ยงเลือดออกง่าย, มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเฉียบพลันซี่โครงหัก หรือมีภาวะที่มีความเสี่ยงกระดูกหักง่าย, มีการสูดสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไป, มีภาวะสัญญาณชีพไม่เคงที่ มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยังไม่ได้ระบายออก (untreated pnrumothorex), มีการอักเสบเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute inflammatory pulmonary process) และมีการติดเชื้อวัณโรค หรือฝีในปอด การร่อนระบายเสมหะโดยการเคาะปอดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการระบายเสมหะ หากผู้ป่วยไอเองไม่ได้อาจต้องทำการดูดเสมหะ (Suction) ร่วมด้วย และหากผู้ป่วยไอเองได้นักกายภาพบำบัดอาจเลือกการระบายเสมหะโดยการสอนการไอให้มีประสิทธิภาพ การเคาะปอดมักทำร่วมกับการจัดท่าระบายเสมหะ และการสั่นปอด โดยการเลือกวิธีการใดต้องขึ้นอยู่กับการประมาณอาการผู้ป่วยของนักกายภาพบำบัดด้วย

Draining phlegm by knocking on the lungs, a simple method that anyone can do.

Knock on the lungs, how is it necessary? having a large amount of sputum but unable to cough out on its own may cause accumulation in the lungs
is a big problem That may result in infection or other complications. Today, ReBRAIN has a way to make it easier to drain mucus or cough.
Many people have probably seen the picture that a physiotherapist In his hand, tap the patient’s body along the ribs. This method is called “lung knocking.
What did he do for? And how does it help drain phlegm? Let’s go find the answer.
Percussion is the act of causing vibrations through the chest wall down to the bronchial branches

The wind hits the chest wall while knocking.
It will cause the mucus that is attached to the upper respiratory tract gradually flows out along the bronchial branches from small to large.
and to encourage the patient to cough to drain phlegm The method is to place the cloth on the location of the knock.

To prevent shock and send down to the patient only vibration.
This must be done with a bulbous or cup-shaped hand, with fingertips close together, wrists, elbows and shoulders moving comfortably.
Knocks with a frequency of 3 times per second. at regular rhythm around the area of ​​the chest that is knocked Knock in a circle or scroll left and right which can be knocked along the ribs Knocking should have a rhythm to allow the patient to rest.

May be knocked continuously for 5-10 minutes and then rest, the total time should not exceed 30 minutes.
Percussion is not possible in all cases, we have to take into account the conditions and the contraindication is easy bleeding.
or are taking medications that are at risk of bleeding easily, have an acute spinal cord injury, broken rib or conditions that are at risk of fractures, aspiration of foreign bodies, unstable vital signs Untreated pnrumothorex, acute inflammatory pulmonary process and tuberculosis infection or lung abscess.
The lungs are only part of the mucus. If the patient is unable to cough by himself, suction may also be required.
If the patient is able to cough on his own, a physiotherapist may select sputum drainage by teaching coughing to be effective.
Knocks on the lungs are often performed in conjunction with sputum draining. and pulmonary tremors Which method to choose depends on the physiotherapist’s estimate of the patient’s condition.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top