โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่ไม่ได้เกิดจากสมอง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ที่ไม่ได้เกิดจากสมอง (Myasthenia Gravis)

เมื่อพูดถึง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลายๆคนคงนึกถึงโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต กัน แต่รู้หรือไม่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองก็สามารถเกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้เช่นกัน ซึ่งโรคนั้นก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis; MG) นั่นเอง แล้วทำไมถึงเกิด เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน มาทำความรู้จักไปกับ ReBRAIN กันเลย

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis; MG) เป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติไปทําลายตัวรับ สัญญาณประสาทที่อยู่บนกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction; NMJ) ของตัวเองทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณประสาทที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวได้ ผู้ป่วยจึงมีอาการล้า (fatigue) ของกล้ามเนื้อบริเวณตา เช่น หนังตาตก แขนขาล้า รวมทั้งการพูดและกลืนอาหารลำบาก ผู้ป่วยจะมีอาการมากขึ้นหลังจากออกแรงไปได้ระยะเวลาหนึ่งและจะดีขึ้นเมื่อได้พัก อาการจึงเป็นๆ หายๆ ในระหว่าง วัน (fluctuation) และ อาการรุนแรงในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยมีอาการมากช่วงบ่ายๆ โดยอุบัติการณ์ของการเกิดไม่บ่อยนักจะพบประมาณ 10-20 : 1000000 คน ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด จากการผ่าตัด จากอาการเครียดสะสม การตั้งครรภ์ การเป็นโรคเรื้อรังหรือจากการได้รับยาบางชนิด ความรุนแรงของโรคจะเกิดมากขึ้นในช่วง 2 ปีแรก ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาด การรักษาด้วยยาจะสามารถช่วยเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อได้ แต่จําเป็นต้องได้รับการปรับขนาดยาเป็นระยะๆ ตาม ระดับความรุนแรงของโรคที่เปลี่ยนไป ยากลุ่มที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพบว่ามีประโยชน์ในการรักษาโรคนี้ได้ด้วย

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี้อาจดูไม่น่ากลัวแต่หากปล่อยไว้นานๆ จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ เพราะจะทำให้หนังตาตก มองเป็นภาพซ้อน ทำกิจกรรมต่างๆ ได้น้อยลงเพราะจะล้าง่าย ฉะนั้นลองสังเกตอาการตัวเองหากมีอาการผิดปกติตามที่กล่าวมา อย่าปล่อยทิ้งไว้ ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง จะได้กลับมาใช้ชีวิตออกกำลังกายได้ตามปกติ

muscle weakness non-cerebral myasthenia gravis

when talking about muscle weakness Many people think of stroke or paralysis, but did you know that even if it’s not a stroke, it can cause muscle weakness as well? The disease is myasthenia gravis (MG) and that is why. How did this happen? Let’s get to know each other with ReBRAIN.

Myasthenia Gravis (MG) is an immune disorder that destroys receptors. Nerve signals on muscles (neuromuscular junction (NMJ) itself) causes muscle weakness. Because they can’t receive nerve signals that stimulate muscles to contract. The patient has symptoms of fatigue (fatigue) of the muscles around the eyes such as ptosis, limb fatigue, as well as difficulty speaking and swallowing. Patients develop symptoms after a period of physical exertion and improve with rest. Symptoms are intermittent during the day (fluctuation) and severe at different times, with most symptoms in the afternoon. The incidence of infrequent births is about 10-20: 1000000 people, which can be caused by a number of reasons, such as certain viral infections, surgery, stress, pregnancy, chronic disease or from exposure. taking certain medications The severity of the disease will increase during the first 2 years. At present, there is no cure for this disease. Drug treatment can help increase muscle function. However, periodic dosage adjustments are necessary as the severity of the disease changes. Drugs that affect the immune system have also been found to be helpful in treating this condition.

This musculoskeletal disease may seem innocuous, but if left untreated for a long time Will affect daily life. because it will cause the eyelids to fall double vision do various activities less because it will get tired easily Therefore, try to observe yourself if there are any abnormal symptoms as mentioned above. don’t leave See a doctor for the right treatment. will be able to return to a normal exercise life

ที่มา:

1.สมศักดิ์เทียมเก่า, ศิริพร เทียมเก่า, วีรจิตต์ โชติมงคล, สุทธิพันธ์จิตพิมลมาศ.ความชุก และลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยmyasthenia gravis อย่างเดียว และ myasthenia gravis ที่มี hyperthyroidism. Srinagarind MedJ. 1994; 9:8-13.

2.Jaretzki A, Steinglass KM, Sonett JR. Thymectomy in the management of myasthenia gravis. Semin Neurol. 2004; 24:49-62.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

โทร.
Scroll to Top