อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ ไขมันในเลือดสูง 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ ไขมันในเลือดสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้ หากขาดการป้องกัน และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดโรค ซึ่งการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคซ้ำได้ รวมไปถึงการรักษาน้ำหนักตัว โดยหากมีน้ำหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วน ควรจำกัดการบริโภคอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูง เช่น  อาหารที่มีแป้งและน้ำตาล  หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด อาหารไขมันสูง หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแกงกะทิ และ ของทอด เป็นต้น

อาหารประเภทไขมันมีความจำเป็นสำหรับร่างกาย เนื่องจากให้พลังงานและช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆ เราจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารประเภทไขมัน แต่ปริมาณไขมันที่ได้รับไม่ควรเกิน ร้อยละ 25 –30 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับจากสารอาหารเพราะเมื่อรับประทานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ จะทำให้เกิดโรคอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูงได้ แนวทางในการบริโภคอาหาร เพื่อลดปริมาณไขมันในเลือดสูง มีดังนี้
1. หลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันหมู หมูสามชั้น  เนย ครีม  น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม อาหารที่ทำจากกะทิ เพราะกรดไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่ทำให้ระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น
2. จำกัดปริมาณคอลเรสเตอรอลในอาหารไม่เกิน วันละ 300 มิลลิกรัม
– รับประทานไข่แดงไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง
– หลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์ทุกชนิด
– หลีกเลี่ยงอาหารทะเลบางชนิด เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยนางรม
– เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ  เช่น ปลา เนื้อไก่ไม่ติดหนัง  เต้าหู้
– เลือกดื่มนมพร่องมันเนย หรือ นมไขมันต่ำ
3. เลือกวิธีการปรุงอาหารที่ใช้ไขมันน้อย  เช่น  ต้ม ตุ๋น นึ่ง อบ ย่าง ยำ แทนการทอดหรือผัด ซึ่งใช้น้ำมันในปริมาณมาก
4. รับประทานไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่พอเหมาะ เช่น ใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหารแทนการใช้น้ำมันจากสัตว์ ซึ่งน้ำมันพืชที่ดี คือ น้ำมันมะกอก รองลงมาคือ น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว แต่ต้องเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับวิธีการปรุง เช่น  น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าวเหมาะสมกับการผัด  ส่วนน้ำมันปาล์มเหมาะสมกับการทอดเพราะมีจุดเกิดควันสูง สามารถทอดอาหารได้กรอบแต่ควรใช้เพียงครั้งเดียว (ไม่ควรใช้น้ำมันในการทอดอาหารซ้ำ)
5. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่น ผัก  ผลไม้ ข้าวซ้อมมือ ถั่วเมล็ดแห้ง  เนื่องจากใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้
6. หลีกเลี่ยงน้ำหวาน ขนมหวานทุกชนิดที่หวานมีน้ำตาลหรือแป้งมาก รับประทานข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปังแต่พอสมควร รวมถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะสะสมเกิดเป็นไขมันได้

โภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคไขมันสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ละเลยไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้มีเพียงแค่ไขมันเท่านั้น รวมไปถึงคอลเรสเตอรอล และอาหารประเภทน้ำตาลด้วย ควรให้ความสำคัญ และได้รับในปริมาณที่เหมาะสม แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วควรรับประทานยาที่แพทย์จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ

Diet for stroke patients with cerebrovascular disease hyperlipidemia

cerebrovascular disease It is a disease that has the potential to recur. If there is a lack of protection and behavior modification to control risk factors of disease which eating correct and appropriate will help control various factors that can cause recurrence of the disease including maintaining body weight If you are overweight or obese Food intake should be limited. By avoiding food in the high energy group. For example, foods containing starch and sugar, avoiding sugary foods. high fat diet Avoid foods such as curry and fried foods, etc.

แหล่งอ้างอิง

1.Ding EL, Mozaffarian D.Optimal dietary habits for the prevention of stroke.Semin Neurol2006; 26:11–23.

2.Foroughi M, Akhavanzanjani M, Maghsoudi Z, Ghiasvand R, Khorvash F, Askari G.Stroke and nutrition: a review of studies.Int J Prev Med. 2013; 4(suppl 2): S165–S179.

3.Larsson SC.Dietary fats and other nutrients on stroke.Curr Opin Lipidol. 2013; 24:41–48.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top