8 อุปกรณ์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

8 อุปกรณ์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

       “ กายภาพบำบัด ” เป็นการรักษาเพื่อป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด โดยรักษาด้วยเครื่องมือทาง กายภาพบำบัด เป็นหลัก ร่วมกับการรักษาด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว

 

        เครื่องมือทาง กายภาพบำบัด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ เพราะจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ในการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องมือแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นักกายภาพบำบัดจึงต้องวางแผนการรักษา โดยเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการและภาวะต่างๆของผู้ป่วยแต่ละราย

 

อุปกรณ์ฟื้นฟูทาง กายภาพบำบัด มีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น

1 .ถุงทรายออกกำลังกาย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกการออกำลังกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณแขนและกล้ามเนื้อขาด้วยการนำถุงทรามาคล้องที่แขน ข้อมือ ขาหรือข้อเท้า เพื่อถ่วงน้ำหนักไว้ใช้หลักการในการเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการใช้แรงต้านถ่วงในการออกกำลังกายย

2.ES การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า เป็นกระแสไฟฟ้าบำบัดเพื่อช่วยในการลดปวดโดยใช้กระแสไฟฟ้า และเลือกใช้รูปแบบกระแสตรงและหยุดเป็นช่วง  ซึ่งช่วงกระแสไฟนี้ จะมีช่วงความถี่ต่ำที่สบายผิว และไม่ละคายเคือง เราจะเลือกใช้ให้เห็นผลถึงการคลายกล้ามเนื้อชั้นตื้นและกล้ามเนื้อชั้นลึก โดยผู้รักษาจะมีความรู้สึกสั่นสบายระหว่างการกระตุ้น และรู้สึกถึงการคลายในระดับกล้ามเนื้อชั้นลึกตรงจุดที่มีอาการปวดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ

3.Ultrasound Therapy เป็นอีกเทคนิคและวิธีการรักษาอย่างหนึ่งทางกายภาพบำบัดเป็นการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (1-3 Hz) ส่งผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อโดยอาศัยเจลอัลตร้าซาวด์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านคลื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อ เป็นการใช้คลื่นเสียงเข้าไปรักษาในระดับที่ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้เกิดความร้อนลึกขึ้นภายในเนื้อเยื่อ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่รักษา ไล่ของเสียที่คั่งค้าง กระตุ้นการหลั่งสารลดปวด ลดอักเสบ มีส่วนช่วยลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยเร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ และช่วยให้อาการปวด การอักเสบหายได้เร็วขึ้น

4.ยางยืดออกกำลังกาย (Theraband/Resistance Band) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับฝึกบริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง โดยอาศัยแรงต้านจากยางยืดเป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มากขึ้น ซึ่งการออกำลังกายด้วยยางยืด จะไม่มีแรงกดที่ส่งผลต่อข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

5.Parallel bars เป็นเครื่องมือกายภาพบำบัด ที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและหลอดเลือด อาทิ โรคอัมพฤกษ์, อัมพาต, พาร์กินสัน, เด็กพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฝึกยืนและเดิน โดยสามารถปรับระดับความสูงและความกว้างได้ตามระดับความต้องการ ตามความสามารถและเหมาะสมในการยืนและช่วยการทรงตัวในการเดินออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการกายภาพบำบัด ฝึกการลงน้ำหนัก ที่บริเวณข้อเข่าและข้อเท้า บริหารกล้ามเนื้อขา ข้อ เข่า ในผู้ที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ต้องการกายภาพฟื้นฟู โดยมีราวจับที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัย

6.balance board สำหรับฝึกการทรงตัว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว(Core Body) โดยแผ่น Balance จะช่วยตอบสนองกับท่าทางได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นก้น เท้า ข้อเท้า

Balance หมายถึง การทรงตัวหรือความสามารถในการควบคุมหรือรักษาให้ร่างกายให้มีความสมดุล ทั้งในขณะอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหว โดยจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (center of gravity) อยู่ภายในฐานรองรับ (base of support) ความสมดุลในการทรงตัวของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 

7.หุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับช่วยฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาทที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขา โดยจุดเด่นของหุ่นยนต์ฝึกเดินคือ

  • ได้รับการออกแบบให้สามารถพยุงน้ำหนักตัว ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจ 
  • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย เช่น การก้าวเดิน การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได โดยแพทย์สามารถเลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
  • สามารถแสดงผลการใช้กล้ามเนื้อในแบบ real-time ซึ่งช่วยให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไปได้

8.ไม้เท้าพยุงเดิน (Cane) คือ อุปกรณ์สำหรับช่วยเดินชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดิน สามารถเดินได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและทำให้มีการทรงตัวที่ดี รองรับน้ำหนักตัว สามารถเดินได้อย่างปลอดภัย หลักการทำงานของไม้เท้าพยุงเดินคือ การทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกาย อยู่ที่ราวๆ 25% จึงทำให้ช่วยลดอาการปวดข้อสะโพกและข้อเข่าได้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าหรือปวดสะโพกรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการอ่อนแรงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาการอ่อนแรงครึ่งซีก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัก เนื่องจากช่วยรองรับน้ำหนักตัวได้ไม่มากพอ ไม้เท้าพยุงเดินส่วนใหญ่มักทำจากไม้เนื้อแข็งหรืออะลูมิเนียม มีหลากหลายรูปแบบ ตามที่จะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • ไม้เท้าพยุงเดิน แบบ Standard cane ลักษณะคือ ฐานเป็นแบบขาเดียว ใช้พื้นที่ในการเดินน้อย เป็นที่นิยมใช้กันมาก ที่สุด เพราะราคาไม่แพง ส่วนที่เป็นมือจับ ออกแบบมาเหมาะกับการจับพอดี ทำให้สามารถถือและนำไปไหนมาไหนด้วยได้ง่าย
  • ไม้เท้าพยุงเดิน แบบ Wide base cane จะมีส่วนประกอบ ได้แก่ Tripod cane หรือไม้เท้าแบบ 3 ขา และ Quad caneหรือ ไม้เท้าแบบ 4 ขา ให้ความมั่นคงในการเดินมากกว่า Standard cane แต่ก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเดินที่มากขึ้นเช่นกัน

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

Reference 

1.Prapatsorn./2023./เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดมีอะไรบ้าง./March 19,2024,from    https://www.prapatsorn.co.th/2023/03/19/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

2.bumrungrad./2023./เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด./2023,from

https://www.bumrungrad.com/th/treatments/robotic-training-in-stroke-rehabilitation

3.eldeftrend./2022./ อุปกรณ์เพิ่มความสามารถในการเดิน./September 8,2023,from

https://www.eldertrend.com/uncategorized/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

 

8 physical therapy rehabilitation equipment

    “Physical therapy” is treatment to prevent, promote, and restore health for people with mobility problems. To return to living life as normally as possible Mainly treated with physical therapy tools combined with exercise therapy. So that patients can return to practice to improve their health in the long term.

Physical therapy tools are important for this treatment. Because it will help make the treatment results more effective. But because each type of tool has different properties. A physical therapist must therefore plan a treatment plan. By choosing tools that are appropriate for each patient’s symptoms and conditions.

There are many types of physical therapy rehabilitation equipment. For example:

1.Exercise sandbag Equipment used for exercise helps strengthen the muscles in the arms and legs by attaching sandbags to the arms, wrists, legs or ankles. To weight it, use the principle of increasing muscle by using resistance against weight in exercise.

2.ES Electrical stimulation therapy It is electrical therapy to help reduce pain using electrical current. And choose to use the direct current format and stop periodically. which this current range There will be a low frequency range that is comfortable on the skin. and not annoyed We will choose to use it to see the results of relaxing the superficial muscles and deep muscles. The therapist will feel a comfortable vibration during stimulation. And you can clearly feel the relaxation at the deep muscle level at the point of pain without causing pain.

3.Ultrasound Therapy is another technique and method of treatment in physical therapy. It is a treatment with high frequency sound waves (1-3 Hz) transmitted into the tissue using ultrasound gel. Acts as a medium for transmitting waves into tissues. It uses sound waves to treat at a deep level into the muscles and bones. This causes heat to build up deep within the tissue. This results in an increase in blood flow in the treated area. Eliminate leftover waste Stimulates the secretion of substances that reduce pain, reduce inflammation, and help reduce muscle contraction. Helps accelerate tissue repair. and helps with pain Inflammation heals faster.

4.Exercise elastic band (Theraband/Resistance Band) is a device used for training muscles to be strong. By using resistance from elastic bands to help increase muscle strength. which exercises with elastic bands There will be no pressure affecting the various joints of the body, thus reducing the risk of injury from exercise.

 

 

 

โทร.
Scroll to Top