ReBRAIN Clinic

คลินิกรีเบรน

ReBRAIN Clinic

ทีมนักกายภาพบำบัด โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คลอง 3

ปรึกษากายภาพบำบัด คลอง 3

นักกายภาพบำบัดวิชาชีพอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน Office syndrome, ปวดหลัง, ปวดคอบ่า, ปวดเข่า

คลินิกรีเบรน

ReBRAIN Clinic ตั้งอยู่ภายในคลินิกบ้านหมอวิมุต คลอง 3

อาการปวดที่เกิดจากการทำงานเป็นเวลานาน ได้แก่ ปวดคอบ่า ปวดหลัง เป็นต้น อาการเหล่านี้เป็นต้นเหตุนำไปสู่กล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล และทำให้กระดูกเสื่อมได้ง่ายในอนาคต

ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ยั่งยืน คือการค้นหาท่าทางที่ผิดปกติ และ ปรับแก้ไข ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม

อาการบาดเจ็บของโรคนี้จะปวดร้าวลงขาขณะก้มตัว ไอ จาม ส่วนใหญ่เกิดจากการยกของหนักที่ผิดท่า หากหมอนรองกระดูกปลิ้นในระดับไม่รุนแรง การทำกายภาพบำบัดมีเทคนิคการรักษาที่จะทำให้หมอนรองกระดูกลับเข้าตำแหน่งเดิม ร่มวกับการออกกำลังกายเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมัดลึก เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

อาการปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลายสาเหตุ บางส่วนเกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลัง บางส่วนเกิดหมอนรองกระดูกทรุดตัว 
ซึ่งการใช้เครื่องมือลดอาการปวด และออกกำลังกายที่ตรงมัดกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง จะช่วยให้การปวดลดลงได้

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Therapeutic Exercises

ด้วยท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ในกล้ามเนื้อที่มีปัญหาอ่อนแรง หรือมีความผิดปกติอื่นๆ จะได้รับการรักษาอย่างตรงจุด

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Mobilization

รักษาด้วยการขับดัดดึงข้อต่อ เพื่อให้ข้อต่อที่ติดขัด หรือข้อต่อที่ผิดตำแหน่งกลับเข้าที่ ช่วยลดอาการปวดและปรับโครงสร้างร่างกายกลับสู่ปกติ

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Ultrasound diathermy

รักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้ความร้อนลึก ช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็ง และลดอาการอักเสบ กระตุ้นการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อ

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Electrical Stimulation

รักษาด้วยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นเนื้อเยื้อ ช่วยลดอาการปวด และร้าวไปตามตำแหน่งอื่น และยังกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้งาน

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Paraffin Therapy

รักษาด้วยความร้อนของไขพาราฟิน ที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นกับกล้ามเนื้อ เอ็นรอบข้อ และเนื่อเยื่อต่างๆ

กายภาพบำบัดที่บ้าน

Environment&Behavior

เพื่อการรักษาอย่ายั่งยืน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสภาพแว้ดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บ เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้อาการไม่กลับมารบกวนซ้ำอีก

โทร.
Scroll to Top