อัมพฤก

เกี่ยวกับผู้ป่วย

ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เล่าประสบการณ์ตรง ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน จนเดินได้ปกติ / ReBRAIN กายภาพบำบัดที่บ้าน

ไม่มีหมวดหมู่

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง!! / ReBRAIN กายภาพบำบัดที่บ้าน

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง!! / ReBRAIN กายภาพบำบัดที่บ้าน

โทร.
Scroll to Top