ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง!! / ReBRAIN กายภาพบำบัดที่บ้าน

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง

จากบทความ ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วง Golden Period กลับมาเดินได้จริง ของคุณลุงสมบูรณ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจโป่งพองได้ทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เป็นความโชคไม่ดีของคุณลุง ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้อ่อนแรงแขนขาข้างซ้าย

ร่างกายอ่อนแรงลงพร้อมกับอายุที่มากขึ้น โชคดีที่คุณลุงมีครอบครัวและลูกสาว(คุณก้อย) ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องอาหาร สุขภามัย และกายภาพบำบัด

จากจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู คุณลุงได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และก่อนกลับจากโรงพยาบาลได้เริ่มฝึกยืนนั่งและยืนทรงตัว

จนก่อนกลับมาอยู่ที่บ้าน คุณก้อยได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูช่วง Golden Period 3-6 เดือนแรก จึงค้นหาศูนย์และกายภาพบำบัด จนได้มาเจอทีม ReBRAIN

คุณก้อยตัดสินใจใช้ให้ทีม ReBRAIN ช่วยทำกายภาพบำบัดที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เราได้เข้าเยี่ยมตรววจรักษาตั้งแต่วันแรกที่กลับบ้าน ออกกำลัง ให้คำแนะนำ วางแผน และออกแบบโปรแกรมการรักษา

เวลาผ่านไป หลังจากได้รับการฟื้นฟูจากทีมนักกายภาพ คุณลุงเริ่มมีแรงมากขึ้น คล่องตัวมากขึ้น เริ่มนั่งรถเข็นออกนอกบ้าน เริ่มฝึกยืนทรงตัว และเริ่มเดินได้ ภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์

หลังจากนั้นก็เริ่มปรับท่าเดินให้เหมือนปกติ เริ่มฝึกทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ขึ้น-ลงบันได

ด้วยการฝึกที่บ้านทำให้คุณลุุงได้ฝึกทำกิจกรรมกับสถานที่จริงที่ต้องอยู่อาศัย และใช้งานให้สอดคล้างกับสภาพแวดล้อมที่มี ยิ่งไปกว่านั้น คุณลุงได้อยู่บ้านหลังเก่าที่คุ้นเคย

เวลาผ่านไปประมาณ 5 เดือน จนถึงปัจจุบันคุณลุงสมบูรณ์เดินกับไม้เท้าได้คล่อง และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทีม ReBRAIN ขอบคุณคุณลุงสมบูรณ์ คุณก้อย และครอบครัวมากๆ ที่ให้โอกาสถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัว เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยท่านอื่นๆ มีกำลังใจต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยของตนเองต่อๆไป

#ReBRAIN ทีมกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง รักษาที่บ้าน ปรึกษา 086-3119699

(กายภาพบำบัดที่บ้าน)
Facebook :: ReBRAIN กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมองรักษาที่บ้าน
Youtube :: ReBRAIN กายภาพบำบัด

โทร.
Scroll to Top