บริการ

ทีม ReBRAIN

บุคลากรในทีม ReBRAIN ที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, และผู้ดูแลผู้ป่วย โดยบุคลากรทุกคนต้องผ่านการประเมิน ด้านความรู้, การปฏิบัติงานและทัศนคติ ตามมาตราฐานของ ReBRAIN ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ดูแลและทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพ นนทบุรี และปริมลฑล (สำหรับนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด)

" เพราะโรคสมอง... ต้องผู้เชี่ยวชาญ "

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ทีม ReBRAIN บริการส่งนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง ให้การรักษาผู้ป่วยที่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือพกพาที่ครบครัน
(ตรวจรักษาแรกรับ 2,000 บาท, กายภาพบัดพื้นฐาน 1,800 บาท/ครั้ง
 และราคาแพ็คเกจ  เหลือครั้งละ 1,500-1,600 บาท)

รักษากิจกรรมบำบัด ที่บ้าน

บริการส่งนักกิจกรรรมบำบัดเฉพาะทางของทีม ReBRAIN  ให้การรักษาผู้ป่วยที่บ้าน (ฝึกกลืน, ฝึกมือ, ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกทำกิจกรรม)

ผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่บ้าน

บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้ป่วยมืออาชีพ ของทีม ReBRAIN ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน    (ให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, ทำแผล, ทำกายภาพเบื้องต้น)

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

บริการให้คำปรึกษาฟรี! โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางของทีม ReBRAIN ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับกายภาพบำบัด แนวทางการรักษา การดำเนินโรค การพยากรโรค

ขั้นตอนการรับบริการ

1. แจ้งความต้องการใช้บริการ และรายละเอียดผู้ป่วยกับทาง ReBRAIN ผ่าน ช่องทางติดต่อ , Line หริอโทร  086-3119699

2. ReBRAIN จะคัดเลือกนักกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญ และเหมาะกับผู้ป่วย พร้อมส่งรายละเอียดนักกายภาพให้ท่าน ภายใน 1 วัน นับตั่งแต่แจ้งรายละเอียด

3. นัดวันเข้าตรวจรักษาแรกรับ โดยทีมส่วนกลางจะทำการนัดหมาย เพื่อตรวจประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับ เพื่อตั่งเป้าหมาย วางแผนการรักษา กำหนดระยะเวลา แนะนำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และจำนวนครั้งของการทำกายภาพที่เหมาะสม

กายภาพบำบัดที่บ้าน
กายภาพบำบัดที่บ้าน

บริการติดตามผล

ReBRAIN มีบริการติดตามผลเป็นระยะระหว่างที่ท่านใช้บริการ โดยหัวหน้าทีมกายภาพบำบัดที่ดูแลจะเข้าเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาและการบรืการ หากเกิดความไม่พึงพอใจ หรือการบริการทีท่านเห็นไม่สมควร ทางเรายินดีรับคำติชมเพื่อแก้ไข และเปลี่ยนนักกายภาพบำบัดที่ให้การรักษาในครั้งถัดไปทันที

โทร.
Scroll to Top