ReBRAIN ทีมนักกายภาพบำบัด โรคหลอดเลือดสมอง รักษาที่บ้าน

ทีมนักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง มีความชำนาญในการรักษาคนไข้โรคสมอง ระบบประสาท ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยทีมนักกายภาพในจะเดินทางไปหาท่านเพื่อ ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน  

เราสร้างมาตรฐานการให้บริการ หลักสูตรการรักษา และจัดส่งนักกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญกับผู้ป่วยในโรคนั้นๆ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพ นนทบุรี และปริมลฑล 

กายภาพบำบัดที่บ้าน

ความแตกต่างของ ReBARIN

นักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง

ReBRAIN ส่ง นักกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง ที่ผ่านมาตรฐานการประเมินของ ReBRAIN เท่านั้น รวมทั้งโปรแกรมการรักษาที่เฉพาะทาง Golden Period Program (โปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในช่วงที่ดีที่สุดของการฟื้นฟู) ดังนั้นท่านสามารถไว้วางใจ ว่าท่านจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากผู้ชำนาญในโรคนั้น

เครื่องมือและอุปกรณ์พกพาครบครัน

เครื่องมือและอุปกรณ์พกพาของเราจะช่วยส่งเสริมการักษา กายภาพบำบัดที่บ้าน ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เข็มขัดช่วยพยุง เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (TENs) เครื่องอัลตราซาวด์ (US) ยางยืดเพิ่มแรงต้าน(Theraband) ถุงทราย เป็นต้น

ระบบการทำงานที่มีคุณภาพ

ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินระดับความสามารถสูงสุด วางแผนการฟื้นฟู และกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูที่ชัดเจน เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตั่งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี ระบบการรายงานผล สรุปผล ติดตามผล โดย นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

กายภาพบำบัดที่บ้าน
ดร.กภ.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล ReBARIN-PNG

ดร.กภ.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
ที่ปรึกษา ทีมนักกายภาพบำบัด ReBRAIN
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

​”ปัจจุบันงานกายภาพบำบัดมีหลายแขนงมากครับ แต่ละแขนงมีความจำเพาะและเทคนิควิธีที่
แตกต่างกัน 
ทันทีที่โจ้มาปรึกษาผม ว่าอยากจะสร้างทีมนักกายภาพรักษาที่บ้าน ที่มีความเฉพาะทางกับตัวโรค
 เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญ
 

ผมเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้เป็นอย่างมากและคิดว่าทีมนี้จะสามารถเติมเต็มช่องว่างของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งเรื่องมาตรฐานการให้การรักษาที่บ้าน
และเรื่อง
คุณภาพการรักษาที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งยังทำให้คนไทยรู้จักบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นด้วยครับ “

บุคคลากรในทีม ReBRAIN

" ด้วยระบบควบคุมมาตรฐานของ ReBRAIN เราจะผลิตและสร้างนักกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ ทั้งการรักษาและการให้บริการที่ดี เพราะคุณ... คือครอบครัวเรา "

คุณเสาวลักษณ์ ประทีปอนุรักษ์
Managing Director

" เราพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถเพื่อดึงศํกยภาพของผู้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ "

กภ.นิสาชล ทำบุญ
นักกายภาพบำบัดระบบประสาท
กภ.ไอรดา แก้วสงาน
นักกายภาพบำบัดระบบประสาท

" พวกเราพร้อมให้การรักษา ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ให้กลับมมา
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด "

กภ.ไพศาล เรือนแก้ว
นักกายภาพบำบัด
กภ.สมิตา ศรีกาญจนา
นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กภ.จิรัชญา เดชาคณิต
นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

" เพราะเราเชื่อว่า การรักษาทุกครั้งต้องมีคุณภาพและสามารถตรวจวัดผลได้ เราจึงหมั่นฝึกฝนทีมงานให้ได้มาตรฐาน ส่งตรงถึงคุณ"

กภ. อภิชญา วัฒนานุกิจ
นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

" ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่าง ความชำนาญที่หลากหลายของทุกคนในทีม จึงก่อให้เกิดมาตรฐานการบริการและการให้การรักษาที่เฉพาะทาง เพื่อส่งมอบสื่งดีๆเหล่านั้นแก่ผู้ป่วยของเราทุกคน " 

กภ.โสรัจจา หาญสุโพธิพันธ์
นักกายภาพบำบัดระบบประสาท
กภ.พีรปราชญ์ โกสุมขจรเกียรติ
นักกายภาพบำบัดระบบประสาทและเด็ก

” โรคสมอง… ต้องผู้เชี่ยวชาญ “

กายภาพบำบัดที่บ้าน
โทร.