S-PEC

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษา
จัดหาวิชาชีพไป ฟื้นฟูที่บ้าน

ต้องการฟื้นฟูที่บ้าน
คลิ๊ก
✔ ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศไทย
✔ ราคาเริ่มต้น 800 บาท
✔ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ฟื้นฟูอย่างมีระดับด้วย...

S-PEC Staff

วิชาชีพทีม S-PEC

ต้องมีอะไรบ้าง ?

S-PEC Connect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พร้อมทีมให้ Admin ให้คำปรึกษาตลอดช่วงวัน-เวลาทำการ

ขั้นตอนรับบริการ

Team

Our Partners

ReBRAIN กายภาพที่บ้าน

โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ "เชี่ยวชาญการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง" โซนกรุงเทพ และ ปริมณฑล

GOLDEN TIME ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย Stroke

พักค้างคืน ฟื้นฟูครบวงจรโดยทีมสหวิชาชีพและทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ อัมพฤกษ์ อัมพาด อ่อนแรง ติดเตียง ฟื้นฟูได้

โทร.
Scroll to Top