รับมืออย่างไรหากเกิดภาวะ ความดันโลหิตต่ำ

รับมืออย่างไรหากเกิดภาวะ ความดันโลหิตต่ำ

มาทำความรู้จักกับคำว่า ความดันโลหิตต่ำ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของคนเรา หากเกิดภาวะความดันต่ำต่อตัวเองหรือคนใกล้ตัว เราควรจะรับมืออย่างไร มีวิธีแก้ไขและป้องกันอย่างไร มาไขข้อข้องใจไปกับ ReBRAIN กันเลย

ความดันโลหิต คือ แรงดันที่หัวใจบีบตัวส่งเลือดจากหัวใจไปตามหลอดเลือดแดงเพื่อเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง ไต แขน ขา รวมทั้งตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองด้วย โดยทั่วไปจะวัด ความดันโลหิตที่แขน ในท่านั่งพัก แต่อาจวัดความดันโลหิตที่ขา หรือในท่าอื่นก็ได้ หน่วยที่ใช้วัด ความดันโลหิตคือ มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตที่วัดได้จะมี 2 ค่า โดยค่าความดันโลหิตตัวบน เป็นแรงดันเลือดที่วัดได้ขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic) ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่างเป็นแรงดันเลือด ขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic)

ความดันโลหิตต่ำ คือ ภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน โดยแรงดันเลือดที่วัดได้ขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic) < 90 mmHg ส่วนค่าความดันโลหิตตัวล่างเป็นแรงดันเลือด ขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic) < 60 mmHg ซึ่งหากความดันโลหิตต่ำมากๆ อาจจะเกิดภาวะช็อก (Shock) ได้ ซึ่งภาวะช็อก คือ สภาวะที่มีการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ (inadequate tissue perfusion) แต่หากเกิดความดันตกจากการเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension) เพราะเมื่อลุกขึ้นยืนจะทำให้มีเลือดคั่งที่เท้า เป็นเหตุให้ปริมาตรของเลือดที่ไหลเวียนในกระแสเลือดลดลง จึงทำให้เกิดอาการหน้ามืดหากมีการเปลี่ยนจากท่านั่งหรือนอนไปสู่ท่ายืนเร็วๆ ได้

 

วิธีป้องกันความดันโลหิตต่ำ คือ

  • ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ เกลือแร่ และเพิ่มปริมาณเลือดให้สูงขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น
  • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน เน้นอาหารประเภทผัก ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
  • การลุกหรือนั่งไม่ควรเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วมากเกินไป
  • ตรวจเช็กความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ระบบประสาทเกิดความสมดุล หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง และช่วยรักษาความดันโลหิตต่ำให้ดีขึ้นได้

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จะเกิดภาวะความดันตกบ่อยจึงควรระวังเป็นพิเศษขณะเปลี่ยนท่าทางต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอย่างอื่นตามมา เช่น เปลี่ยนท่าเร็วแล้ววูบล้มทำให้กระดูกสะโพกหักได้ ฉะนั้นหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะสุขภาพดีๆไม่มีขายกันนะทุกคน

How to cope if the condition occurs low blood pressure

Let’s get to know the word What is low blood pressure and how is it important to our body? If there is low pressure on yourself or someone close to you How should we cope? How to fix and prevent Let’s solve your concerns with ReBRAIN.

Blood pressure is the pressure exerted by the heart to send blood from the heart to the arteries to supply parts of the body such as the brain, kidneys, arms, legs, and the heart muscle itself. generally measure Arm blood pressure in the seated position, but blood pressure in the legs may be measured. or in other positions unit of measure blood pressure is millimeter of mercury There are two values ​​of blood pressure measured, with the upper systolic blood pressure. It is the blood pressure measured as the heart contracts (systolic), while the diastolic pressure is the blood pressure. as the heart relaxes (diastolic)

Hypotension is a condition in which the blood pressure in the arteries is lower than the norm. The blood pressure measured when the heart contracts (systolic) < 90 mmHg and the diastolic blood pressure is blood pressure. while the heart relaxes (diastolic) < 60 mmHg, which if the blood pressure is very low May cause shock (Shock), which is a state of shock is a condition in which blood flows to the different parts. The body is inadequate (inadequate tissue perfusion), but if the pressure falls from the position (orthostatic hypotension) because when standing up will cause congestion on the feet. This causes the volume of blood circulating in the bloodstream to decrease. Therefore causing fainting if there is a sudden shift from sitting or lying position to standing position

ที่มา
1. แพทย์หญิงใยวรรณ ธนะมัย. (2555). คู่มือการให้ความรู้ เพื่อจัดการภาวะความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top