เป็น ความดันโลหิตสูง ทำไมถึงเป็น stroke

เป็น ความดันโลหิตสูง ทำไมถึงเป็น stroke

ความดันโลหิตสูง กับ stroke เกี่ยวข้องกันยังไง เคยสงสัยกันไหมครับว่า Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นได้อย่างไร มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ วันนี้เรามาดูกันครับว่า ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆ เบาหวาน ไขมันในเลือด โรคอ้วน อายุ  รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต อาหารการกิน การพักผ่อน การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือแม้กระทั่งความเครียด ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยเหมือนกัน แต่ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง นั่นคือ “โรคความดันโลหิตสูง” แล้วทำไมโรคนี้ถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันครับ

อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับโรคความดันโลหิตสูง หรือ Hypertension กันก่อนครับ โรคนี้ยังไม่พบสาเหตุในการเกิดที่แน่นอน แต่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเช่นกัน ได้แก่ อายุ พันธุกรรม ภาวะอ้วน เบาหวาน ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา มักไม่มีอาการที่จำเพาะและชัดเจน แต่อาจมาด้วยอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดบริเวณท้ายทอย คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ใจสั่น เป็นต้น ความดันโลหิตจะอยู่ในช่วงมากกว่า 140/90 mmHg

มาถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับทำไมความดันโลหิตสูงถึงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุมาจากความดันเลือดที่สูงส่งผลให้ตัวของผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งและรูของหลอดเลือดแดงตีบแคบลงเลือดไหลผ่านได้ไม่สะดวก ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง นอกจากนี้ยังทำให้หลอดเลือดแดงขนาดเล็กในสมองโป่งพองออกเป็นกระเปาะเล็กๆ เกิดการปริแตก และมีเลือดออกในสมองตามมา

เมื่อเรารู้สาเหตุกันแล้ว ทีนี้มาดูการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกันครับ การป้องกันนั่นคือ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรหยุดยาด้วยตัวเอง การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์ เน้นอาหารประเภทผักผลไม้ ลดการทานอาหารที่มีโซเดียมสูง อาหารที่มีไขมันสูง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มด้วย 3-5 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อยวันละ 30 นาที ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองนั่นคือการผ่อนคลายจากความเครียด และการพักผ่อนให้เพียงพอ ก็เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันด้วยเหมือนกันครับ

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราและครอบครัว ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของเราให้ลดลง สาเหตุของโรคนี้ไม่ได้เกิดจากโรคความดันสูงเพียงอย่างเดียว อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเอง อาหารการกิน หรือโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน หัวใจ โรคอ้วน ดังนั้นเราจึงควรดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองง่ายๆที่บ้าน เริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่งดไม่ลดหรือหยุดยาด้วยตนเอง เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วครับ

High blood pressure, why is it a stroke?

How are high blood pressure and stroke related? Have you ever wondered if Stroke or Stroke? how did this happen What are the risk factors that cause it? or may occur for unknown reasons Today we look at that. What risk factors can cause a stroke? Whether it is a congenital disease, diabetes, blood lipids, obesity, age, including lifestyle habits, diet, rest, drinking alcohol, smoking or even stress. It is also a risk factor. But the most common risk factor for stroke is “hypertension.” So why is it the main risk factor? Let’s understand together.

First, let’s get to know the disease of high blood pressure or Hypertension. This disease has not yet found the exact cause of its occurrence. But there are risk factors that cause disease as well, including age, genetics, obesity, diabetes, stress, lack of exercise. smoking or drinking There are often no specific and obvious symptoms. but may be accompanied by a severe headache Pain in the occipital region, nausea, fatigue, palpitations, etc. Blood pressure is in the range of more than 140/90 mmHg.

แหล่งอ้างอิง

  1. จันจิราภรณ์ วิชัย,สายสมร พลดงนอก,กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์. ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง=Hypertension:หน่วยสร้างเสริมสุขภาพงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2558. 1-5.
  2. ณฐกร นิลเนตร. ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลทหารบก. 2562; 20(2). 51-55.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top