การรักษาด้วยคลื่นกระแทก หรือ ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ช็อคเวฟ (Shock Wave) คืออะไร 

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก หรือ ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ช็อคเวฟ (Shock Wave) คืออะไร

ช็อคเวฟ คืออะไร ในปัจจุบันนี้เครื่องมือการรักษาทางกายภาพบำบัดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม และอาการปวดเรื้อรังต่างๆได้เป็นอย่างดี ที่กำลังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในขณะนี้ คือ ช็อคเวฟ (Shock Wave) การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ทางกายภาพบำบัด เพื่อรักษาภาวะปวด โดยเฉพาะภาวะปวดเรื้อรัง อาศัยหลักการของคลื่นกระแทก ซึ่งคลื่นที่ว่านี้เรียกว่า “ช็อคเวฟ” มีคุณสมบัติพิเศษที่จำเพาะ เมื่อคลื่นพลังงานดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้กับความผิดปกติหรือพยาธิสภาพ พบว่าสามารถเหนี่ยวนำให้ร่างกายเกิดบาดเจ็บขึ้น (Re-injury) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นใหม่ในบริเวณนั้น (Re-Healing) อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นการหลั่งสารลดปวด จึงทำให้ผู้ป่วยรับรู้ความรู้สึกปวดลดลงได้อย่างฉับพลัน โดยพลังงานของคลื่นสามารถลงลึกได้ถึงโครงสร้างชั้นลึกของร่างกาย

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) มี 2 ประเภท ดังนี้

  1. Radial shock wave (เรเดียลช็อคเวฟ)
  2. Focus shock wave (โฟกัสช็อคเวฟ)

โดยทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบคลื่นกระแทก Radial shock wave (เรเดียลช็อคเวฟ)คลื่นที่ให้จะแผ่กระจายออก และพลังงานจะลดลงเรื่อยๆสัมพันธ์กับความลึกของเนื้อเยื่อ ส่วน Focus shock wave (โฟกัสช็อคเวฟ) จะสามารถส่งพลังคลื่นกระแทกได้ลึกกว่า และตรงจุดกว่า

กลุ่มโรคที่เหมาะจะรักษา คือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆ เช่น

– ภาวะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (plantar fasciitis)

– เอ็นข้อศอกอักเสบ (tennis elbow)

– เอ็นไหล่อักเสบ

– เอ็นเข่าอักเสบ

– การปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อ คอ บ่า หลัง หรือ Office syndrome

ข้อห้ามในการรักษาด้วยคลื่นกระแทก

– เด็ก (ทำการรักษาบริเวณกระดูกที่ยังเติบโตไม่สมบูรณ์)

– สตรีตั้งครรภ์ (ทำการรักษาบริเวณลำตัวด้านหน้าและด้านหลัง)

– ผู้ป่วยมะเร็ง

– ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดแข็งตัวช้า หรือทานยาละลายลิ่มเลือด

– บริเวณผิวหนังที่มีการติดเชื้อ หรือมีแผลเปิด

– ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

– บริเวณที่มีหลอดเลือดโป่งพอง หรือเส้นเลือดไปเลี้ยงผิดปกติ

– บริเวณที่มีเส้นประสาทอักเสบ

หากพี่ๆ เพื่อนๆ ที่กำลังมีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม โดยไม่อยากทานยา การรักษาด้วยคลื่นกระแทกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยให้พี่ๆ น้องๆ ลดอาการปวดเหล่านี้ได้

 

แหล่งอ้างอิง

  1. Notarnicola A, Moretti B. The biological effects of extracorporeal shock wave therapy (eswt) on tendon tissue. Muscles Ligaments Tendons J 2012; 2:33–7.
  2. Wang C-J, Wang F-S, Yang KD, et al. Shock wave therapy induces neovascularization at the tendon–bone junction. A study in rabbits. J Orthop Res2003; 21:984–9.

    Shockwave therapy, or as most people know, is shockwave.

    What is shockwave? Nowadays, physical therapy treatment tools have been continuously developed. and another tool that helps in the treatment of office syndrome and various chronic pain as well That is being widely known now is Shock Wave. Shock Wave Therapy is one of the new alternatives to physical therapy. to treat pain especially chronic pain Based on the principle of shock waves This wave is called “shock wave” has special properties that are specific. When such energy waves are applied to abnormalities or pathology. It has been found that it can induce re-injury in the body to induce re-healing of tissues in that area (Re-Healing). secrete pain relievers As a result, the patient’s perception of pain was reduced abruptly. The energy of the waves can penetrate deep into the deep structure of the body.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top