Welwalk เครื่องฝึกเดินไฮเทค สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากญี่ปุ่น

“Welwalk” เครื่อง ฝึกเดิน ไฮเทค

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากญี่ปุ่น

                   Welwalk (เวลวอร์ท) เป็นเครื่องมือสำหรับการ ฝึกเดิน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเดินของผู้ป่วยให้เป็นปกติมากที่สุด และเครื่องฝึกเดินสามารถประเมินการเดินของผู้ป่วยได้ด้วย ซึ่งวันนี้ทาง ReBRAIN จะมาเล่าเกี่ยวกับเครื่องฝึกเดินตัวนี้กันว่า เครื่องฝึกเดินตัวนี้มีอะไรที่พิเศษที่ต่างจากตัวอื่น 

รูปที่ 1 Welwalk ที่มาภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=KDPNrFfsaio&t=2447s

                    Welwalk (เวลวอร์ท) เป็นเครื่องมือสำหรับการ ฝึกเดิน ในกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่พัฒนาโดยสององค์กรคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฟูจิตะ (Fujita Health University Hospital) กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดย Welwalk (เวลวอร์ท) จะมีส่วนประกอบของเครื่องมือดังภาพ คือ


1. จอมอนิเตอร์ด้านหน้า ไว้สำหรับให้ผู้ป่วยดูการเดินของตัวเอง โดยจะมีเซนเซอร์ตรวจจับว่าเดินตรงตามเส้นบนหน้าจอหรือไม่ โดยภาพจะฉายได้ทั้ง ด้านหน้าของผู้ป่วย ด้านข้างและภาพตรงบริเวณเท้า (ดังภาพ)  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้ตัวว่า เดินตรงตามแนวที่กำหนดหรือไม่ คอยเป็นตัวไกด์ให้ผู้ป่วยเดินตาม
2. ลู่เดิน จะค่อนข้างต่ำกว่าลู่เดินทั่วๆไป ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเดินบนพื้นจริง
3. จอควบคุม ไว้ให้สำหรับนักกายภาพบำบัดควบคุมตัวเครื่องช่วยเดิน
4. KAF Robot เป็นหุ่นยนต์ไว้สำหรับควบคุมและประเมินองศาการเคลื่อนไหวที่ข้อเข่า
5. สายโยงตัวไว้สำหรับประคองผู้ป่วย 

รูปที่2 ที่มาภาพ: https://www.youtube.com/watch?v=KDPNrFfsaio&t=2447s

 

จอมอนิเตอร์ด้านหน้า ไว้สำหรับให้ผู้ป่วยดูการเดินของตัวเอง โดยจะมีเซนเซอร์ตรวจจับว่าเดินตรงตามเส้นบนหน้าจอหรือไม่  โดยภาพจะฉายได้ทั้ง ด้านหน้าของผู้ป่วย ด้านข้างและภาพตรงบริเวณเท้า(ดังภาพ)  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยรู้ตัวว่า เดินตรงตามแนวที่กำหนดหรือไม่ คอยเป็นตัวไกด์ให้ผู้ป่วยเดินตาม 

จากงานวิจัยของ ณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร และคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยผลของการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ช่วยพยุงเดิน (Welwalk) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจำนวน 26 คน โดยแบ่งกลุ่มการฝึกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งรักษาทางกายภาพบำบัด 1 ชั่วโมงควบคู่กับการฝึกโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเดินอีก 40 นาที ฝึกเดินแบบปกติอีก 20 นาที อีกกลุ่มรักษาทางกายภาพบำบัด 1 ชั่วโมงและ ฝึกเดินแบบปกติ 1 ชม. พบว่ากลุ่มที่ฝึกกายภาพบำบัดควบคู่กับการใช้ Welwalk ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเรื่องของประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน 

จะเห็นได้ว่าการฝึกเดินด้วย Welwalk ช่วยทำให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง มีการประสิทธิภาพการเดินที่ดีขึ้น แต่เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถฝึกในผู้ป่วยที่มีการรับรู้สติที่ไม่ปกติ, ผู้ป่วยที่ยังมีภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากจากภาวะของโรค และเครื่องมือดังกล่าวต้องใช้นักกายภาพบำบัดเท่านั้นในการควบคุมและตั้งค่า นอกจากนี้การฝึกเดินด้วยเครื่องมือดังกล่าวควรจะฝึกควบคู่กับการรักษาทางกายภาพบำบัดไปด้วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพการเดินที่ดี

 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ii T, Hirano S, Tanabe S, Saitoh E, Yamada J, Mukaino M, et al. Robot-assisted Gait Training Using Welwalk in Hemiparetic Stroke Patients: An Effectiveness Study with Matched Control. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association. 2020; 29(12): 105-377.

 

2.Thimabut N, Yotnuengnit P, Charoenlimprasert J, Sillapachai T, Hirano S, Saitoh E, et al. Effects of the Robot-Assisted Gait Training Device Plus Physiotherapy in Improving Ambulatory Functions in Patients With Subacute Stroke With Hemiplegia: An Assessor-Blinded, Randomized Controlled Trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2022; 103(5): 843-50.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

โทร.
Scroll to Top