พยุงไหล่ (Bobath sling) อุปกรณ์เล็กๆ ที่มากประโยชน์

พยุงไหล่ (Bobath sling) อุปกรณ์เล็กๆ ที่มากประโยชน์

อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดมีหลากหลายมากมาย และแต่ละแบบก็จะมีประโยชน์ในตัวของมันเอง

ซึ่ง bobath sling หรือที่พยุงไหล่ ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่มีประโยชน์มากๆ เช่นกันโดยเฉพาะในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เรามาทำความรู้จักประโยชน์และวิธีใช้งานที่ถูกต้องของที่พยุงไหล่กัน

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่จะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนบน ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ด้วย ทำให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองส่วนมากมีการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่ออกจากเบ้า เนื่องจากกล้ามเนื้อไม่มีแรงพยุงไหล่และขณะนั่งจะยิ่งทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหลุดลงมามากขึ้น จากแรงดึงของแรงโน้มถ่วงอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ Bobath sling หรือที่พยุงข้อไหล่ มีดังนี้

1.ช่วยลดการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่

2.ทดแทนแรงตึงของกล้ามเนื้อ

3.ช่วยลดแรงดึงจากตัวแรงโน้มถ่วงลง

4.พยุงหัวกระดูกของข้อไหล่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (Normal alignment)

5.การใช้ sling ร่วมกับการออกกำลังกายจะช่วยให้การหดตัวของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการใช้หรือการสวมใส่

  1. จัดข้อไหล่ให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง จากนั้นนำส่วนที่รัดรอบต้นแขนรัดรอบต้นแขนให้กระชับ
  2. จากนั้นนำสายจากด้านหน้าอ้อมไปใต้รักแร้ฝั่งตรงข้าม และอ้อมขึ้นด้านหลัง อาจใช้สำลี ผ้า หรือฟองน้ำรองใต้รักแร้เพื่อป้องกันการกดบริเวณใต้รักแร้ข้างปกติ
  3. นำสายที่อ้อมมาจากด้านหลังติดกับสายรัดรอบต้นแขน โดยออกแรงดึงในทิศทางดึงขึ้นให้แขนและข้อไหล่อยู่ในเบ้ากระชับ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของแนวแขนและความกระชับของข้อไหล่

ควรใส่ที่พยุงไหล่ทันทีที่พบการเคลื่อนหลุดของข้อไหล่ในช่วงของการฟื้นฟู ควรใช้ขณะมีการเคลื่อนย้ายตัว มีการนั่ง หรือการเดิน (Gait training) แต่ทั้งนี้ควรเลือกใช้ขนาดและเครื่องพยุงไหล่ให้เหมาะสมกับตัวผู้ป่วย

The Bobath sling is a handy little device.

​There are many different types of physical therapy equipment. And each has its own benefits.

which bobath sling or shoulder support It is another very useful physical therapy device. as well, especially in patients with cerebrovascular Let’s get to know the benefits and proper use of shoulder support.

​Most cerebrovascular patients have muscle weakness, especially the muscles of the upper extremities. This includes the muscles surrounding the shoulder joint. Causing most cerebrovascular patients to dislocate the shoulder joint from the socket Because the muscles do not have the strength to support the shoulder and while sitting, it will cause the shoulder joint to move down more. from the force of gravity as well. The purpose of using Bobath sling or shoulder support is as follows:

1. Reduce dislocation of the shoulder joint.

2. Substitute muscle tension

3. Reduces the pulling force from the gravity body down.

4. Support the bone head of the shoulder joint to be in the proper position (Normal alignment).

5. Using a sling in conjunction with exercise will help your muscles contract more efficiently.

ที่มา :

-Chi, Simon and Murai, Naoko, “Clinical Reasoning in the Use of Slings for Stroke Patients with Shoulder Subluxation: A Practice Phenomenon in California” (2013). Graduate Master’s Theses, Capstones, and Culminating Projects. 77.

-Sumalee suethanapornkul, Patchara srsa-an Kupthiratsaikul, Vilai Kupthiratsaikul,Pimwipa uthensut, Piyapat dajpratha, Jongkolporn wongwisethkarn,post strok shoulder subluxation and shoulder pain,J med assoc Thai 2008;91(12): 1885-93

– L.Ada and C.caning. Use of sling in the prevention of subluxation of the shoulder after stroke: an Australian survey,

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top