เข้าใจโรค พาร์กินสัน เข้าใจผู้สูงอายุ

เข้าใจโรค พาร์กินสัน เข้าใจผู้สูงอายุ

        พาร์กินสัน (Parkinson’s disease) คือโรคอะไร เกิดขึ้นได้ยังไง ทำไมถึงเห็นเกิดขึ้นแต่ในผู้สูงอายุ แล้วกายภาพบำบัดช่วยได้อย่างไร วันนี้มาทำความเข้าใจตัวโรคพาร์กินสันกัน

โรคพาร์กินสัน หรือ Parkinson’s disease (PD) คือโรคทางสมอง ที่เกิดจากเซลล์ประสาทในบางตำแหน่งเกิดมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า โดปามีน (Dopamine) มีปริมาณลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยพาร์กินสันมีอาการที่สำคัญ คือ มีอาการสั่นขณะพัก (Resting tremor) เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง (Bradykinesia) ร่างกายมีสภาพแข็งเกร็ง (Rigidity) และการทรงตัวขาดความสมดุล (Postural instability) ซึ่งจากอาการที่กล่าวมานี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มมากขึ้น ทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นตามมาได้ โดยอาการของโรคจะแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากความเสื่อมทางสมองนั่นเอง และปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อไม่ให้อาการของโรคพัฒนาไปเร็ว โดยทางการแพทย์จะให้เป็นการทานยา เช่น ยาLevodopa ไปเพิ่มตัวสารสื่อประสาทที่เรียกว่า โดปามีน (Dopamine) นี่เอง ส่วนการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งร่วมด้วยก็คือ การทำกายภาพบำบัดนั่นเอง เนื่องจากอาการของโรคที่ทำให้เคลื่อนไหวช้าลง จะส่งผลให้ตัวกล้ามเนื้อเกิดการตึงตัวที่มากขึ้นด้วย การรักษาทางกายภาพจึงเน้นไปที่

  1. การยืดกล้ามเนื้อเพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อไว้ไม่ให้ยึดติดซึ่งส่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวและการทำกิจวัตรประจำวัน
  2. การสอนการปรับความสมดุลของร่างกายเพื่อป้องกันการล้ม
  3. การสอนเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ในปัจจุบันโรคพาร์กินสันจัดเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท (Neurodegenerative Diseases) ที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 รองมาจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) หรือโรคหลงลืม ฉะนั้นแล้วอย่าลืมสังเกตอาการของผู้สูงอายุว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ เพื่อหาทางรักษาและป้องกันได้ทัน

Parkinson’s disease (Parkinson’s disease) What is a disease and how it occurs. Why is it seen only in the elderly? So how does physical therapy help? Let’s understand the Parkinson’s disease today.

Parkinson’s disease or Parkinson’s disease (PD) is a brain disease. Caused by nerve cells in some locations, death for unknown reasons. The neurotransmitter in the brain called dopamine (Dopamine) has decreased, resulting in Parkinson’s patients having a major symptom of resting tremor, slowing down the movement (Bradykinesia) The body is rigid and postural instability, which makes the elderly more vulnerable to falling.

Causing other dangers to follow In which the symptoms of the disease will continue to worsen Due to the deterioration of the brain itself And currently there is no way to cure it completely Rather, it is a supportive treatment to prevent the symptoms of the disease from developing quickly.

Medically, a drug such as Levodopa is used to add a neurotransmitter called dopamine (Dopamine), while another form of treatment is included.

Doing physical therapy itself Due to the symptoms of the disease that slow down movement Will result in more tightening of the muscles as well Physical therapy is therefore focused o

Parkinson’s disease is currently classified as a degenerative disease of the nervous system. Neurodegenerative Diseases were the second most common disease after Alzheimer’s disease

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

Movement Disorders Vol. 17, Suppl. 4, 2002, p.  2002 Movement Disorder Society Published by Wiley-Liss, Inc.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top