เคยไหมอยู่ๆก็มองไม่ชัด เห็น ภาพซ้อน …….เกิดอะไรขึ้น?

เคยไหมอยู่ๆก็มองไม่ชัด เห็น ภาพซ้อน …….เกิดอะไรขึ้น?

เคยไหมอยู่ๆก็มองไม่ชัด เห็น ภาพซ้อน กันหรือมองเห็นวัตถุที่มีชิ้นเดียวกลายเป็นสองชิ้น   อาการเหล่านี้อาจเกิดได้หลายสาเหตุ จากการเล่นโทรศัพท์ ใช้สายตาเป็นระยะเวลานานทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้าหรือเกิดจากอาการแทรกซ้อนต่างๆ  หรือเกิดจากปัญหาทางสายตา เราจะแยกการมองเห็นภาพที่ซ้อนที่เกิดได้อย่างไร เราไปทำความรู้จักกับอาการมองเห็นภาพซ้อนหรือเรียกว่า ไดโพเพีย (Diplopia)การมองเห็นภาพซ้อน หรือไดโพเพีย (Diplopia) เกิดขึ้นเมื่อเห็นภาพที่ควรมีเพียงภาพเดียวกลายเป็น 2 ภาพที่อาจอยู่เคียงข้างกันหรือวางซ้อนทับกัน หรืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันภาวะที่ขึ้นนี้อาจส่งผลต่อความสมดุลในการทรงตัวและความสามารถในการอ่านหากการมองเห็นซ้อนมีผลต่อตาเพียงข้างเดียวแสดงว่าเป็นภาพที่ซ้อนที่เกิดขึ้นจากการมองตาข้างใดข้างหนึ่ง หากมีผลต่อดวงตาทั้งสองข้างแสดงว่าเป็นภาพที่ซ้อนที่เกิดจากการมอง 2 ตาพร้อมกัน  การรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและประเภทของภาพที่ซ้อนนั้น แต่รวมไปถึงการบริหารสายตา การสวมแว่นสายตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และการผ่าตัด

 สาเหตุของการมองเห็น ภาพซ้อน

– การมองเห็นภาพที่ซ้อนอาจมีสาเหตุมาจากความเสียหายของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อในดวงตา
– กล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวดวงตา หรือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตาได้รับความเสียหาย
– ความเจ็บป่วยบางอย่างอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวดวงตาอ่อนแรง และทำให้มองเห็นเป็นภาพที่ซ้อนได้

 

สาเหตุของการมองเห็นภาพซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อมองด้วยสองตา
– กล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาตหรืออ่อนแอ
– กล้ามเนื้อตาถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
– กล้ามเนื้อตาแข็งแรงเกินไปหรือทำงานมากเกินไป
– มีความผิดปกติของเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อดวงตา

ภาวะอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการเห็นภาพซ้อน ได้แก่
– ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ (Thyroid dysfunction)                                                               
โรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Stroke or transient ischemic attack ; TIA)  ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะไม่สามารถลำเลียงเลือดไปถึงสมองได้เนื่องจากมีการอุดตันในหลอดเลือด
   ซึ่งอาจส่งผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อตาและทำให้มองเห็นภาพที่ซ้อน    
– ผนังหลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm)  คือมีการโป่งพองเกิดขึ้นในหลอดเลือด แล้วไปกดทับเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อตา                                                                                                                      
โรคเบาหวาน (Diabetes) ภาวการณ์ของโรคนี้อาจมีผลกระทบต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเรตินาที่อยู่ด้านหลังของดวงตา นอกจากนี้ ยังสามารถส่งผลต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตา                    
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis)  อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่ควบคุมดวงตาด้วย                                                                                                                        
เนื้องอกในสมองและมะเร็งต่างๆ (Brain tumors and cancers) เนื้องอกหรือก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตขึ้นด้านหลังของดวงตา ซึ่งจะรบกวนการเคลื่อนไหวอย่างดวงตาไม่ให้เป็นไปอย่างอิสระ
หรืออาจทำลายเส้นประสาทตาได้

การรักษาสำหรับการมองเห็นภาพซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อมองด้วยสองตา

– การสวมแว่นสายตา
– การบริหารดวงตา
– การใส่คอนแทคเลนส์ชนิดทึบแสง
– การฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน (โบทอกซ์) เข้ากล้ามเนื้อตาเพื่อทำให้กล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย
– ใส่ผ้าปิดตา
– การผ่าตัดเพื่อแก้ไขตำแหน่งกล้ามเนื้อตาให้ถูกต้อง

การบริหารดวงตา

การบริหารดวงตาไม่สามารถรักษาภาวะหลายๆ อย่างที่ทำให้เกิดการเห็นภาพที่ซ้อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารบางอย่างก็สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนกำลังได้การบริหารด้วยการปรับตาดูใกล้ไกล
(Smooth convergence)

 1. เพ่งสายตาไปที่รายละเอียดของเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นแท่งบาง ๆ หรือข้อความเล็ก ๆ ในนิตยสาร
 2. ถือสิ่งเป้าหมายนี้ไว้ในระดับสายตาโดยให้ความยาวแขนห่างออกจากตัวผู้ป่วย
 3. กำหนดเป้าหมายให้ตาเห็นภาพเป็นภาพเดียวให้นานที่สุด
 4. เคลื่อนย้ายเป้าหมายเข้าหาจมูกอย่างช้าๆ และนิ่งๆ
 5. เมื่อดวงตาของผู้ป่วยมองเห็นภาพเดียวกลายเป็นสองภาพ จะหยุดการเลื่อนเป้าหมาย พยายามอย่างจริงจังในการทำให้เห็นภาพเหล่านี้กลับมารวมกันเป็นภาพเดียว จากนั้นให้ขยับเป้าหมายเข้าใกล้จมูกมากขึ้น
 6. เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถรวมภาพให้เป็นภาพเดียวได้ ให้เลื่อนมือกลับไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วเริ่มการบริหารอีกครั้ง
 7. ช่วงระยะห่างของภาพที่จะบรรจบกันปกติอยู่ห่างจากจมูก 10 เซนติเมตร  กำหนดเป้าหมายให้เห็นภาพเป็นภาพเดียวโดยมีขนาดไม่เกิน 10 ซม.

  Have you ever been unable to see clearly, seeing double images …….what happened?

  Have you ever suddenly been unable to see clearly, seeing double images, or seeing one object become two? These symptoms can occur for a number of reasons. from playing on the phone Using your eyes for a long time can cause eye muscles to become fatigued or caused by various complications.
  or caused by eye problems How do we differentiate the resulting double vision?

  We get to know about the symptom of double vision or called dipopia (Diplopia) double vision or Diplopia (Diplopia) occurs when seeing a picture that should have only one image turned into two images that may be side by side or stacked on top of each other Or it could be both happening at the same time. This condition can affect balance of balance and reading ability. If double vision affects only one eye,

  Cause of blurred vision

  – Blurred vision can be caused by nerve or muscle damage in the eye.
  – muscles that control eye movement or the nerves that control eye movement are damaged.
  – Certain illnesses can cause weakness in the muscles that control eye movements. and make it visible as a stacked image

แหล่งอ้างอิง

 1. Gräf M, Lorenz B. How to deal with diplopia. Rev Neurol. 2012;168(10):720–728
 2. Dinkin M. Diagnostic approach to diplopia. Continuum. 2014;20(4 Neuro-ophthalmology):942–965.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top