ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ(Sarcopenia)โรคที่ไม่ควรมองข้าม 

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ(Sarcopenia)โรคที่ไม่ควรมองข้าม 

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกล้ามเนื้อทั้งร่างกาย ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงจนทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงลดลง ซึ่งนำไปสู่สาเหตุโรคอื่นๆและอาการบาดเจ็บอื่นๆที่เกิดขึ้นได้ใน ผู้สูงอายุ   ซึ่งวันนี้ทาง ReBRAIN จะมาอธิบายสาเหตุของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยใน ผู้สูงอายุ วิธีการตรวจภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และเมื่อเกิดภาวะนี้สามารถฝึกกายภาพบำบัดอะไรได้บ้าง 

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ หรือ ซาร์โคพีเนีย (Sarcopenia) เป็นภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุ โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตัวกล้ามเนื้อ มวลกล้ามเนื้อลดลงส่งผลทำให้มัดกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายเล็กลง มีความทนทานลดลง และทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นๆ ลดลงไปด้วย โดยสาเหตุของการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ 1.การเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่น้อยลงในผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหดตัวคลายตัวน้อย จึงทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงตามมา 2. การดูดซึมโปรตีนได้น้อยลง เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การได้รับสารอาหารต่างๆลดลง ส่งผลทำให้โปรตีนดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อได้น้อย 3.ระดับฮอร์โมนในร่างกายที่ลดลงตามวัยผู้สูงอายุ เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormone), ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) เป็นต้น 4.ระบบประสาทนำกระแสประสาทได้น้อยลงในผู้สูงอายุ ทำให้การกระตุ้นสร้างมวลกล้ามเนื้อใหม่เกิดได้น้อยลง 

วิธีการตรวจภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ 1. ตรวจประเมินด้วย เครื่องวัดสัดส่วนมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย ตามรูปภาพที่ 1 

                     

                                                                     

  1. ตรวจประเมินด้วยการทดสอบแรงบีบมือ ตามรูปภาพที่ 2

  1. ตรวจประเมินด้วยการทดสอบลุกขึ้นนั่งมายืนจากเก้าอี้ ตามรูปภาพที่ 3 

                     

4.ตรวจประเมินด้วยการเดิน ตามรูปภาพที่ 4            

 

5.ตรวจประเมินด้วยแบบประเมิน Times up and goal test (TUG)  ตามรูปภาพที่ 5 

 

          การรักษาภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ทางการแพทย์จะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของสารอาหารที่ได้รับ โดยจะเน้นจำพวกโปรตีน และวิตามินดี เป็นหลัก เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ในผู้สูงอายุบางคนจะได้รับฮอร์โมนเพิ่มเติม  สำหรับการฝึกรักษาทางกายภาพบำบัด จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ ให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยจะฝึกในการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านในกล้ามเนื้อทุกๆส่วนของร่างกาย โดยใช้แรงต้านจากสิ่งต่างๆเช่น แรงต้านจากถุงทราย แรงต้านจากยางยืด หรือ แรงต้านจากน้ำ เป็นต้น การฝึกการทรงตัวในท่ายืนและเดินในรูปแบบต่างๆ มีรูปแบบการฝึกทั้งขณะทรงตัวอยู่กับที่ (Static) หรือขณะมีการเคลื่อนไหว (Dynamic)  

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ไม่อันตราย แต่สามารถนำไปสู่ภาวะที่อันตรายได้ เช่น ภาวะล้มในผู้สูงอายุ ภาวะกระดูกเปราะบางในผู้สูงอายุ ภาวะกระดูกหักได้ง่ายในผู้สูงอายุ เป็นต้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นจำพวกโปรตีน,วิตามินดี และการออกกำลังกายกายภาพบำบัด จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อยังคงมีความแข็งแรงและทนทาน ลดโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อน้อยลงได้ 

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

เอกสารอ้างอิง 

Chan PP, Si Tou JI, Tse MM, Ng SS. Reliability and Validity of the Timed Up and Go Test With a Motor Task in People With Chronic Stroke. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2017;98(11):2213-20.

 

Giovannini S, Brau F, Forino R, Berti A, D’Ignazio F, Loreti C, et al. Sarcopenia: Diagnosis and Management, State of the Art and Contribution of Ultrasound. Journal of clinical medicine. 2021;10(23).

 

Karpman C, Lebrasseur NK, Depew ZS, Novotny PJ, Benzo RP. Measuring gait speed in the out-patient clinic: methodology and feasibility. Respiratory care. 2014;59(4):531-7.

 

Liguori I, Russo G, Aran L, Bulli G, Curcio F, Della-Morte D, et al. Sarcopenia: assessment of disease burden and strategies to improve outcomes. Clinical interventions in aging. 2018;13:913-27.

 

Sarcopenia, a condition that should not be overlooked in the elderly

Lean muscle mass is a common condition in older adults. which caused changes to the muscles of the whole body This causes the muscle mass to decrease until the muscle strength decreases. Which leads to other diseases and other injuries that can occur in the elderly. Today, ReBRAIN will explain the causes of lean muscle mass in the elderly. And when this condition occurs, what kind of physical therapy can I practice?

Less muscle mass in the elderly, or sarcopenia, is a condition found in the elderly. by the changes in the muscles Decreased muscle mass results in smaller muscle bundles in the body. has decreased durability And causing the strength of that muscle to decrease as well. There are many reasons for the occurrence of lean muscle mass, including: 1. Less movement or activity in the elderly As a result, the muscles contract and relax a little. As a result, the muscle mass decreases accordingly. 2. Less absorption of protein. when entering the elderly Decreased intake of nutrients Resulting in less protein being absorbed into the body to build muscle. 3. Hormone levels in the body that decrease with age, such as thyroid hormones (thyroid hormone), testosterone hormones (testosterone), etc. 4. The nervous system can conduct nerve impulses less in the elderly. causing less stimulation to create new muscle mass
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความต้นฉบับนี้ต้องระบุข้อความต้นฉบับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแปล
ส่งความคิดเห็น
แผงด้านข้าง
ประวัติ
บันทึกแล้ว
มีส่วนร่วม

โทร.
Scroll to Top