สูบบุหรี่ ส่งผลให้เป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้อย่างไร

 

สูบบุหรี่ ส่งผลให้เป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้อย่างไร

จากประชากรที่ สูบบุหรี่ ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดในสมองจำนวนมาก พบความชุกของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยมีประมาณ 6.9/1,000 คนในประชากรอายุมากกว่า 20 ปี และสูงถึง 24.6/1,000 คน ในประชากรอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองมีหลาหลายปัจจัย ทั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้น ขาดการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียด โรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง และอีกปัจจัยที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน นั่นคือ การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือด ในประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณร้อยละ 40 ของคนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้การสูบบุหรี่จะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ป่วยเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้ง่าย โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากขึ้น หากหยุดบุหรี่ได้ 2-5 ปี พบว่าโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง 30-40% ซึ่งตัวการหลักที่ทำให้เกิดสาเหตุดังกล่าวก็คือสารนิโคติน

สารนิโคตินที่ได้จากการสูบบุหรี่จะออกฤทธิ์ต่อผนังหลอดเลือดแดง ทำให้หลอดเลือดตีบ ส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง อวัยวะต่างๆ ได้รับออกซิเจนน้อยลง ซึ่งรวมถึงหลอดเลือดสมองจะเกิดตีบตัน จะทำให้สมองขาดเลือดจนเนื้อสมองตาย หรือเกิดการแตกของหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต นอกจากนี้สารนิโคตินยังทำให้

  1. ลดการสร้าง HDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบขณะเดียวกันบุหรี่ก็ทำให้ระดับ LDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้น หาก LDL สูง จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบมากขึ้น
  2. บุหรี่จะทำให้ Carbon Monoxide เพิ่มขึ้น ซึ่ง Carbon Monoxide จะไปแย่งจับกับออกซิเจนในกระแสเลือด ทำให้หลอดเลือดรับออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดได้รับอันตราย เปราะแตกง่าย
  3. บุหรี่ทำให้เลือดในร่างกายหนืดเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย
  4. บุหรี่จะทำให้หลอดเลือดแดงหดตัว ซึ่งจะทำให้ผนังหลอดเลือดขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง

จะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่หนึ่งมวน ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายเรามากขนาดไหน ทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาและส่วนปลายของร่างกาย วันนี้จึงมีวิธีง่ายๆ ที่จะมาช่วยให้ทุกคนเลิกบุหรี่กัน

  • อย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ คุณควรจะหากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจในการสูบบุหรี่ไปเรื่อย ๆ
  • ดื่มน้ำ หรือล้างหน้าทันทีเมื่อรู้สึกหงุดหงิด
  • หันไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความอยากสูบบุหรี่ เช่น ทำงานอดิเรก ออกกำลังกาย
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจกรรมที่มักทำร่วมกับการสูบบุหรี่

How does smoking result in cerebrovascular disease?

Of the current smoking population, there are many cases of cerebrovascular disease. The prevalence of cerebrovascular disease in Thailand is approximately 6.9 / 1,000 in population over 20 years old and up to 24.6 / 1,000 in population over 40 years of age, where cerebrovascular disease risk factors have multiple factors. Both increasing age Lack of exercise Food choices Daily life, stress, various diseases such as diabetes, high blood pressure And another common factor that is common today is smoking.

Smoking is the leading cause of vascular disease. In developed countries, about 40 percent of people die from smoking. Died of cardiovascular disease and cerebrovascular disease. In addition, smoking can be an added factor to easily develop cerebrovascular disease patients. Those who smoke are more likely to have a stroke than non-smokers. If you stop smoking for 2-5 years, it is found that the chance of a stroke is reduced by 30-40%, the main cause of this is nicotine.

The nicotine produced by smoking works on the artery walls. Narrowing of the arteries Resulting in the blood flowing to various parts The body’s body decreases, and the organs get less oxygen. Which includes the cerebral vessels to narrow Will cause ischemia of the brain until brain tissue dies Or a ruptured cerebrovascular Causing paralysis or paralysis In addition, nicotine also makes

 

แหล่งอ้างอิง

  • จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 59 กรกฎาคม – กันยายน 2562 หน้า 4-6

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top