ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการใส่ หน้ากากอนามัย สองชั้นสามารถป้องกัน COVID-19 ได้มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการใส่ หน้ากากอนามัย สองชั้นสามารถป้องกัน COVID-19 ได้มีประสิทธิภาพ 

หน้ากากอนามัย จะเป็นอย่างมากในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 ในประเทศไทยปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วง เพราะ หน้ากากอนามัย สองชั้น ยังไม่นิยมในบ้านเรามากนัก  มียอดผู้ป่วยสะสมรวมกว่า 75000 คน มีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 300 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ทยอยฉีดให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน แต่ก็มีแนวโน้มที่คนไทยอย่างเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับ COVID-19 ไปอย่างน้อยอีก 1-2 ปี วันนี้ ReBRAIN กายภาพบำบัดมีความรู้ใหม่เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) เผยว่าการสวมหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพควรที่จะสวม 2 ชั้น โดยชั้นแรกที่แนบชิดใบหน้าควรเป็นหน้ากากทางการแพทย์ (surgical mask) และหน้ากากด้านนอกควรจะเป็นหน้ากากแบบผ้า เพื่อลดการผ่านเข้าออกของละอองขนาดเล็ก หรือถ้าจำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพียงชั้นเดียว ก็แนะนำให้เป็นหน้ากากทางการแพทย์ (surgical mask) แล้วพยายามแนบหน้ากากแนบชิดกับใบหน้ามากที่สุด ให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้าให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก John T. Brooks และคณะที่ทำการศึกษาการผ่านเข้าออกของละออกขนาดเล็ก (น้อยกว่า 7 ไมครอน) เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแบบต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า

  • การสวมหน้ากากผ้าลดการผ่านเข้าออกของละอองขนาดเล็กได้ 51.4%
  • การสวมหน้ากากทางการแพทย์ (surgical mask) ลดการผ่านเข้าออกของละอองขนาดเล็กได้ 56.1%
  • แล้วการสวมหน้ากากทางการแพทย์ด้านในแล้วทับด้วยหน้ากากผ้า สามารถลดการผ่านเข้าออกของละอองขนาดเล็กได้มากถึง 85.4%

จะเห็นได้ว่าการสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการสวมเพียงชั้นเดียว แต่ก็อย่างที่เห็นว่าแค่การสวมหน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันเชื้อได้ทั้งหมด ทั้งนี้ก็ควรที่ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคมจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หรือบริเวณที่มีคนจำนวนมาก จะช่วยให้ทั้งตัวเราและคนที่เรารักปลอดภัยจาก COVID-19

The US Centers for Disease Control and Prevention points out that putting Face mask Two layers can effectively prevent COVID-19.

The current situation of the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak in Thailand is worrisome. With a total cumulative number of cases of more than 75000 people, cumulative deaths of more than 300 people and the trend is likely to continue to increase, although the vaccine is gradually injected to medical personnel. The group of people aged 60 years and over and the group of patients with 7 chronic diseases including severe chronic respiratory cardiovascular disease chronic renal disease Stroke, cancer, diabetes and obesity, but it is likely that Thais like us will have to live with COVID-19 for at least the next 1-2 years. Reduces the risk of infection from the corona virus.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) says that effective masks should be worn in two layers, with the first layer covering the face a surgical mask and a surgical mask. The outer mask should be a cloth mask. to reduce the passage of small droplets or if it is necessary to wear only one layer of mask It is recommended to use a surgical mask and try to attach the mask as close to your face as possible. Keep the space between the mask and the face to a minimum.

There is also data from John T. Brooks et al. who investigated the passage of small particulates (less than 7 microns) when wearing different masks.

Wearing a cloth mask reduces the passage of small droplets by 51.4%.
Wearing a surgical mask reduces the passage of small droplets by 56.1%.
Then wearing a medical mask inside and then over with a cloth mask. Can reduce the passage of small droplets by up to 85.4%

 

แหล่งอ้างอิง

  1. John T. Brooks, et al.; Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021. February 19, 2021 / 70(7);254–257

    อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

    FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top