เข็มขัดพยุงหลัง หรือ Back Support ช่วยลดปวดหลังได้จริงหรือ

เข็มขัดพยุงหลัง หรือ Back Support ช่วยลดปวดหลังได้จริงหรือ 

เข็มขัดพยุงหลัง เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยป้องกันอาการปวดหลังที่เกิดมาจากการนั่งทำงานนานๆ โดยไม่ได้มีการขยับร่างกาย ยืดเส้นยืดสาย หรือการนั่งผิดท่าทาง ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ จนอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น เข็มขัดพยุงหลังจึงช่วยปกป้องส่วนหลังจากการบาดเจ็บเมื่อต้องยกของ ป้องกันกระดูกสันหลัง

เข็มขัดพยุงหลังที่ใช้กันทั่วไปในคนทำงานนั้นดัดแปลงมาจากเฝือกพยุงเอว (Lumbo sacral Support) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรใช้เมื่อจำเป็นหรือตามแพทย์สั่งเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อประคองหลังในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังมาก หรือมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ส่วนหลัง หรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลัง เช่น โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) โรคหมอนรองกระดูกแตกกดทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulposus) ตลอดจนผู้ป่วยหลังผ่าตัดส่วนหลัง เป็นต้น ผู้ป่วยดังกล่าวมักมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องลดลง จึงจำเป็นต้องมีการประคับประคองส่วนหลังชั่วคราว

ข้อดีของการใส่เฝือกพยุงเอว

  1. จะช่วยกระชับบริเวณแผ่นหลังและช่วยทำงานแทนกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแรงหรือมีอาการเจ็บมาก ลดหรือจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยสามารถลดการเคลื่อนไหวใน ทิศงอ-เหยียดหลังได้เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลัน เพื่อลดอาการปวดจากการเคลื่อนไหวในระยะสั้น นอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวของส่วนหลัง
  2. เพิ่มความดันภายในช่องท้อง ส่งผลให้แรงกระทำต่อหมอนรองกระดูกสันหลังลดลงจากการศึกษาพบว่า เสื้อพยุงหลัง มีคุณสมบัติ ช่วยลดแรงเฉือนได้มากกว่าการลดแรงกดที่เกิดขึ้นกับหมอนรองกระดูกสันหลังระดับ L5-S1 การก้มและบิดเอว ทำให้เกิดแรงกระทำต่อกล้ามเนื้อที่พยุงแกนกลางลำตัว (erector spinae muscle) ซึ่งท่าทางที่ทำให้เกิดแรงกดและแรงเฉือนต่อหมอนรองกระดูกสันหลังระดับ L5-S1 สูงสุด

ข้อเสียของการใส่เฝือกพยุงเอวในระยะยาว

การสวมใส่อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานจะทำให้กล้ามเนื้อรอบลำตัวทำงานลดลงและที่สำคัญคือผู้สวมใส่มักติดการใช้ไม่ยอมถอดออก เพราะไม่มั่นใจ กลัวว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้บาดเจ็บหรือปวดหลังอีก จึงเป็นผลให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังและหน้าท้องของผู้สวมใส่อ่อนแรงลง

โดยจุดประสงค์ในการใส่เข็มขัดพยุงหลัง หรือ Back Support นั้นคือเพื่อประคองหลังในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังมาก ทำให้เกิดการจำกัดการคลื่อนไหวของหลังจึงทำการลดอาการปวดของหลังได้ แต่ถ้าหากใส้ไว้เป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลำตัวได้ ดังนั้นการใส่อุปกรณ์พยุงหลังควรควบคู่กับการออกกำลังกายและการทำกายภาพบำบัด

Can a back support belt really help reduce back pain?

back support belt It is a widely used device. To help prevent back pain caused by sitting for a long time without having to move the body stretch or sitting wrong It may result in pain in various organs. Until it may cause more severe symptoms The back support belt helps to protect the back from injury when lifting things. spine protection

The lumbar support belt commonly used by workers is a modification of the lumbar sacral support, a medical device that should only be used when needed or as directed by a physician. It is intended to be inserted to support the back in the event that the patient has severe back pain. or had an accidental injury in the back or a back-related disease such as a spinal disc disease (Spondylolisthesis), Herniated Nucleus Pulposus, as well as patients after surgery on the back, etc. Such patients often have lower back and abdominal muscle strength. Therefore, temporary back support is required.

แหล่งอ้างอิง

  1. วัชระ สุดาชม. (2559).ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล. การใส่เสื้อพยุงหลังช่วยลดปวดได้จริงหรือ.
  2. สันติชัย เย็นทั่ว. (2553). ผลของเข็มขัดพยุงหลังต่อการประเมินทางชีวกลศาสตร์ของภาระกล้ามเนื้อ erector spinae.ฃ

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top