โรคอ้วน ลงพุงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงไหม ?

โรคอ้วน ลงพุงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงไหม ?

โรคอ้วน  (Metabolic syndrome) เป็นอาการความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่ายกาย ทำให้มีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง วันนี้ ReBRAIN จะพาไปรู้จักกับอาการอ้วนลงพุงให้มากขึ้นค่ะ

อ้วนลงพุงหรือเรียกว่า อาการดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินคือเป็นตัวนำน้ำตาลในเลือดที่ได้จากการย่อยอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน ถ้าร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินจะทำให้น้ำตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ อีกทั้งอ้วนลงพุงมีแนวโน้มทำให้เกิดความดันและไตรกลีเซอไรด์สูง เอชดีแอลต่ำ ทำให้ฮอร์โมนนำพาเซลล์ไขมันสู่กระแสเลือดลดลง เกิดไขมันในหลอดเลือดสูงส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งเกิดได้ในหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแดง

เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าคุณเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือไม่ ต้องเข้าเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อนี้ คือ
1. เส้นรอบเอวมากกว่าเท่ากับ 80 ซม.ในผู้หญิง และมากกว่าเท่ากับ 90 ซม.ในผู้ชาย
2. ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
3. ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์มากกว่าเท่ากับ 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
4. ระดับไขมันเอชดีแอลน้อยกว่าเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิง และน้อยกว่าเท่ากับ 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย
5 .ระดับความดันโลหิตสูงกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท
เมื่อพบว่าตนเองเข้าข่ายเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ เราจะสามารถรับมือปัญหาโรคอ้วนลงพุงได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคอ้วนลงพุงทำได้โดยอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ
1. ลดน้ำหนัก โดยลดอาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารรสจัด (หวานจัด เค็มจัด) น้ำหวาน น้ำอัดลม ของทอด แบ่งสัดส่วนของการทานอาหารออกเป็น 2:1:1 = ผักผลไม้ : ข้าวหรือแป้งไม่ขัดสี : เนื้อสัตว์ไขมันต่ำหรือถั่ว และปรุงอาหารเป็นการต้ม ตุ๋น นึ่ง ลวก ยำ และอบ
2. ออกกำลังกาย ให้ทำทุกวัน วันละ 30 นาที หรืออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
3. ปรับอารมณ์ เพราะความรู้สึกมีผลต่อความหิวและความอยากอาหาร โดยเฉพาะความเครียดมีผลทำให้อยากอาหารและของหวานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดพุงจึงต้องควบคุมอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่า โรคอ้วนลงพุงเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินอาจส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้ ทุกท่านควรหมั่นดูแลร่างกายโดยการตรวจสุขภาพประจำปี ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย และปรับอารมณ์ เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่โรคอ้วนลงพุงจะส่งผลร้ายอย่างที่คาดไม่ถึง

 

Is obesity really a risk of having a stroke?

Metabolic syndrome is a disorder that affects metabolic processes in the body. causing excessive fat accumulation in the abdomen or abdominal organs which is the cause of various health problems Including stroke, today ReBRAIN will take you to know more about obesity.

Belly fat, also known as insulin resistance Insulin is the one that transports the blood sugar from digestion into cells for energy. If the body has insulin resistance, sugar cannot enter the cells. As a result, blood sugar levels rise and become diabetic. increased risk of ischemic stroke Can cause paralysis, paralysis, as well as belly fat tends to cause high pressure and triglycerides, low HDL, causing hormones to bring fat cells into the bloodstream decreased High atheroma results in hardening of the arteries. which can occur in cerebral and coronary arteries high blood pressure which has the accumulation of fat in the arteries

อ้างอิง

– ละอองดาว คำชาตาและคณะ. (2561). โรคอ้วนลงพุง : สัญญาณอันตรายที่ต้องจัดการ. วารสารศรีนครรินทร์เวชสาร, 386-395.

-ศรัญญา ทองทับ. (2563). โรคอ้วนลงพุงภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ควรชะล่าใจ. หนังสือคู่มือลดพุง ลดโรค, 5-15.

-Supreeya Swarup et al. Metabolic Syndrome. Nassau University Medical Center. 2021.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top