รักษาด้วย shock wave therapy ดีอย่างไร

รักษาด้วย shock wave therapy ดีอย่างไร

shock wave ดีมั้ย ? มาดูกัน เพราะว่าในปัจจุบันการบาดเจ็บจากการทำงานมีมาก เพิ่มขึ้นจากการทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง หรือ กล้ามเนื้อทำงานหนักเกินกำลังต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอาการปวดที่พบมากคือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ และ พังผืด  โดยจะมีอาการปวดร้าวเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งตามจุดกดเจ็บ(Trigger Point) ในปัจจุบันการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดมีหลายวิธี และหนึ่งในนั้นก็คือ ช็อคเวฟ

Shock wave therapy (SWT) หรือการรักษาอาการปวดและอักเสบเรื้อรังด้วยเครื่องช็อคเวฟ โดยเครื่องจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้นใหม่ในบริเวณที่มีอาการปวด จากนั้นกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณนั้นจะมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ จะทำให้ลดปวดได้ เครื่องช็อคเวฟ มี 2 ประเภท คือ Radial shock wave และ Focus shock wave แต่แบบ Focus มีประสิทธิสูงกว่า สามารถยิงคลื่นได้ลึกกว่าและเห็นผลได้ดีกว่าแบบ Radial ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมมากกว่า

เครื่องช็อคเวฟใช้รักษาโรคอะไรบ้าง

-ปวดบ่า ,ไหล่

-ปวดข้อศอก , ข้อมือ

-ปวดเข่าจากเอ็นรอบเข่าอักเสบ

-ปวดข้อเท้าและฝ่าเท้า   (รองช้ำ)

เครื่องช็อคเวฟอันตรายไหม

เครื่องช็อคเวฟ เป็นเครื่องมือที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา และองค์การอาหารและยาในประเทศไทย    เครื่องมือช็อคเวฟ ไม่มีการใช้รังสีใดๆ จึงมีปลอดภัยสูง หลังการใช้เครื่องช็อคเวฟ ผิวอาจมีสีแดงเกิดขึ้นเพราะเกิดจากการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้มากเลี้ยงมากขึ้น ลดผังผืดบริเวณดังกล่าว เป็นต้น

 

เอกสารอ้างอิง

-Mr.Teerapong Sukhon. A Comparison of the effectiveness of Radial ShockWave Therapy (RSWT) and Deep Friction Massage (DFM) in Myofascial Pain Syndrome of Upper Trapezius. Physical Therapist Specialist. Saraburi Hospital. Saraburi; 2018: 133

How is shockwave therapy effective?

How good is shockwave? Because there are many injuries at work. Increased from working in the wrong posture or overworked muscles for a long time, especially the most common pain is Muscle pain and fascia, which will have pain in any part of the pain point (Trigger Point). At present, there are many methods of treating muscle pain and fascia. And one of them is shockwave.

e therapy (SWT) or the treatment of chronic pain and inflammation with shockwave machines. The machine will send shocwaves into the area of ​​pain. to cause the body to regenerate the injury in the area of ​​pain Then the muscles and ligaments in that area will have tissue repaired again. will reduce pain There are two types of shockwave machines, Radial shok wave and Focus , but Focus is more efficient. Can shoot deeper waves and see better results than radial, so it’s more popular.

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top