เป็น Stroke มานานกลับมาเดินได้ไหม

เป็น Stroke มานานกลับมาเดินได้ไหม

Stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทุกคนชอบคิดว่ามักเกิดกับผู้สูงอายุ แต่ในความจริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เมื่อเป็นแล้วเรามักจะได้ยินว่าตัวโรคนี้ จะต้องได้รับการรักษา การฝึกหรือการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดให้เร็วที่สุดในช่วง 6 เดือนแรกหรือ ที่เรียกว่า “golden period” ซึ่งจะสามารถเห็นผลได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลายๆ คนอาจตั้งคำถามว่า “ถ้าเลยจากช่วง golden period มาแล้วจะเป็นยังไง” หรือ“ถ้าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองมานาน 2-3 ปี จะสามารถกลับมาเดินได้ไหม” ในบทความนี้มีคำตอบให้ครับ

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มักจะมีปัญหาหลายด้าน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ลดลง อะไรที่เคยทำได้กลับทำไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การนั่ง การยืนรวมไปถึงการเดิน
โดยที่การเดินถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ป่วยหลายๆคน จากคำถามของเราที่ตั้งไว้ว่า ถ้าหากตัวผู้ป่วยเป็น stroke มานานจะสามารถกลับมาเดินได้ไหม คำตอบคือ กลับมาเดินได้ครับ ถ้าได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด หรือมีการกระตุ้นอย่างถูกวิธี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งพยาธิสภาพของสมองที่ได้รับความเสียหาย ว่าโดนตรงส่วนไหน ถ้าหากโดนตรงตำแหน่งของสมองที่ควบคุมการทำงานของขาน้อย
หากได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธี ก็มีโอกาสกลับมาเดินได้ แต่หากพยาธิสภาพโดนตรงตำแหน่งสมองที่ทำการควบคุมส่วนของขามาก ก็จะสามารถฟื้นตัวได้ยากขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูก็จะเพิ่มมากขึ้น

โดยในแต่ละคนจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงอายุ เพศ กำลังกล้ามเนื้อ รวมทั้งตำแหน่งของพยาธิสภาพ แต่ทั้งนี้หากได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดที่ช้า
อาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูที่นานขึ้น ต้องใช้การกระตุ้นการเรียนรู้ใหม่ที่นานกว่าการได้รับการกระตุ้นตั้งแต่ในระยะแรกที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ดังนั้นไม่ว่าจะเริ่มทำกายภาพบำบัดช้าหรือเร็ว ถ้าหากเราเริ่มที่จะทำ มีเวลาให้การบำบัดรักษา มีความตั้งใจ รวมทั้งได้รับคำแนะนำ วิธีการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดและการกระตุ้นที่ถูกวิธีโดยนักกายภาพบำบัด ก็จะสามารถฟื้นฟูและมีอาการที่ดีขึ้นได้ ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 

เอกสารอ้างอิง
1. ReBRAIN กายภาพบำบัด, Stroke เป็นมานานกลับมาเดินได้ไหม. 2021. แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=zIpBF3qGQek&list=PLig8oNnqRAxit3w8LRjShpkxlVw3uX6R5&index=3 ค้นเมื่อ 12 มกราคม, 2565.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

 

 

โทร.
Scroll to Top