กรดโฟลิก มีผลยังไงกับหลอดเลือดสมอง

กรดโฟลิก มีผลยังไงกับหลอดเลือดสมอง

กรดโฟลิก ชื่อนี้ มีใครรู้จัก บ้างครับ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิตามินบี 9
ซึ่งสารอาหารตัวนี้สำคัญมากเลยอยากรู้ไหมครับว่าสำคัญยังไงถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลย
กรดโฟลิก (folic acid) หรือ วิตามินบี 9 เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในน้ำ เป็นที่ทราบกันดีว่า กรดโฟลิก มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสตรีตั้งครรภ์ โดยมีผลไปช่วยลดความเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ได้ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติของแขน ขา ความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคไม่มีรูทวารหนัก และยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หลายๆท่านอาจมีข้อสงสัยว่ากรดตัวนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรดโฟลิกมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการสร้างและการสลายกรดอะมิโนที่ชื่อว่า โฮโมซีสทีน (homocysteine) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อหลอดเลือดภายในร่างกาย

โฮโมซีสทีน (homocysteine) เป็นตัวอันตรายนะงั้นเรามาทำความรู้จักกัน

โฮโมซีสทีน (homocysteine) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการย่อยสลายสารอาหารประเภทโปรตีน ในภาวะปกติร่างกายจะอาศัยการทำงานของกรดโฟลิกเป็นตัวช่วยในกระบวนการสลายโฮโมซีสทีน เป็นซีสเตอีน (cysteine) เพื่อไม่ให้เกิดการคั่งสะสมของโฮโมซีสทีนในกระแสเลือด เนื่องจากโฮโมซีสทีนที่สูงในกระแสเลือดมีผลไปกระตุ้นการก่อตัวของลิ่มเลือดและทำลายหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง ทำให้หลอดเลือดดังกล่าวตีบและอุดตันได้ง่ายกว่าผู้ที่มีระดับของโฮโมซีสทีนในเลือดปกติ มีรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับโฮโมซีสทีนในเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน
จากกลไกดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ากรดโฟลิกมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่ควบคุมกระบวนการเผาผลาญโฮโมซีส     ทีนให้อยู่ในภาวะปกติ และช่วยลดการเกิดภาวะที่มีโฮโมซีสทีนเหลือคั่งค้างในเลือดสูง (homocysteinemia) ด้วยเหตุนี้ทำให้นักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่าการรับประทานกรดตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สารโฮโมซีสทีนในเลือดสูงน่าจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้

 

How does folic acid affect the blood vessels of the brain?

Folic acid. Does anyone know this name? It’s also known as vitamin B9.

This nutrient is very important. Do you want to know how important it is? If you want to know, follow along.

Folic acid (folic acid) or vitamin B9 is a type of B vitamin that is soluble in water. Folic acid is known to be particularly beneficial for pregnant women. This has the effect of helping to reduce the risk of birth defects in the fetus, such as congenital heart disease. Abnormalities of the limbs, urinary tract disorders and disease without anus It can also help reduce the risk of stroke. Many of you may be wondering how this acid reduces the risk of stroke. In addition to the roles mentioned above Folic acid plays an important role in regulating the process of making and breaking down an amino acid called homocysteine, a substance that has a detrimental effect on blood vessels in the body.

 

อ้างอิง

Clarke R, Daly L, Robinson K, et al. Hyperhomocysteinemia: an independent risk factor for vascular disease. N Engl J Med 1991; 324:1149–55.

From the Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for use of folic acid to reduce number of spina bifida cases and other neural tube defects. JAMA. 1993; 269:1236-8.

Hsu CY, Chiu SW, Hong KS, et al. Folic Acid in Stroke Prevention in Countries without Mandatory Folic Acid Food Fortification: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Stroke. 2018; 20:99-109.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top