เอ็นไขว้หน้าฉีก ภัยเงียบของคนชอบออกกำลังกาย

เอ็นไขว้หน้าฉีก ภัยเงียบของคนชอบออกกำลังกาย

เอ็นไขว้หน้าฉีก อาการปวดเข่าจากการเล่นกีฬา เป็นภาวะที่พบบ่อย ส่งผลให้นักกีฬามีประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันลดลง อาการปวดเหล่านี้หากจัดการไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลในระยะยาวจนทำให้นักกีฬาไม่สามารถกลับมาเล่นกีฬาชนิดนั้นได้อีก โดยจากการศึกษาของคุณ Majewski และคณะในปี 2006 ได้ทำการศึกษาอาการบาดเจ็บในนักกีฬากว่า 17,000 คน พบว่าร้อยละ 40 ของอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเกิดขึ้นที่หัวเข่า ในบรรดาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าทั้งหมดพบว่าร้อยละ 20 เกิดที่เอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament) หรือที่รู้จักกันว่าเอ็นไขว้หน้าฉีก วันนี้เราจะมาให้ความรู้กันว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและสามารถป้องกันได้อย่างไรกัน

เอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament,  ACL) เป็นเอ็นที่เกาะจากกระดูกหน้าแข้งทางด้านในไปบรรจบที่กระดูกต้นขาทางด้านนอก หน้าที่หลักของเอ็นไขว้หน้าคือ ป้องกันไม่ให้กระดูกหน้าแข้งมีการเคลื่อนมาข้างหน้า ป้องกันไม่ให้เข่าแอ่น สาเหตุของการเกิดเอ็นไขว้หน้าฉีก มักมาจากมีแรงกระแทกที่หัวเข่าทางด้านนอก หรือมีแรงกระแทกหัวเข่าจากทางด้านหลัง ซึ่งมักพบในกีฬาที่มีการกระแทกเช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล หรืออาจเกิดจากการเสียหลักของนักกีฬาเองเช่น การเปลี่ยนทิศทางวิ่งอย่างรวดเร็ว หรือหยุดวิ่งกะทันหัน เป็นต้น

อาการและอาการแสดงของเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ผู้ป่วยมักมีอาการปวดบริเวณด้านนอกไปทางด้านหลังของเข่า การเคลื่อนไหวของเข่าถูกจำกัดเนื่องจากการบวมหรืออาการปวด รู้สึกว่าเข่าหลวม คลอน ไม่มั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินหรือวิ่งเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน หรือหลังจากกระโดดลงสู่พื้น

การรักษาเอ็นไขว้หน้าฉีกในเบื้องต้นใช้หลักการ PRICE

Protection โดยการพันผ้ายืด เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

Rest ลดการใช้งาน เดินลงน้ำหนักให้น้อยลง โดยอาจจะใช้ไม้ค้ำยันในการลดน้ำหนักที่กดลงข้อเข่า

Ice ใช้น้ำแข็งประคบครั้งละ 15 นาที วันละ 3 – 4 ครั้งต่อวัน เพื่อลดการอักเสบ

Compression ด้วย elastic bandage เพื่อลดอาการบวม

Elevation นอนยกเข่าสูงใช้หมอนรองใต้เข่าหรือส้นเท้า เพื่อลดอาการบวม

การรักษาในระยะยาว

ผู้ป่วยเอ็นไขว้หน้าขาดไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดทุกคน ผู้ป่วยที่มีเอ็นไขว้ฉีกขาดสามารถทำกิจกรรมที่ไม่มีการบิดหมุนของหัวเข่า ไม่วิ่งเปลี่ยนทิศทาง หรือไม่กระโดดได้เกือบปกติ เช่น วิ่งเหยาะๆ เป็นต้น และการรักษาโดยไม่ผ่าตัดที่เป็นที่นิยมก็คือ การทำกายภาพบำบัด เช่น การทำอัลตราซาวร์เพื่อลดอาการปวด การออกกำลังกายเพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อเข่า ต้นขา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring)

แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยต้องการกลับไปทำกิจกรรมที่ต้องมีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางหรือกระโดดได้อย่างมั่นคง แพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้า (ACL reconstruction) โดยแพทย์จะไม่เย็บซ่อมเอ็นไขว้หน้าที่ฉีกขาดเนื่องจากผลของการเย็บซ่อมได้ผลที่ไม่ดี การผ่าตัดนี้สามารถทำให้ผู้ป่วยมีการใช้งานของหัวเข่าได้ดีเหมือนหรือเกือบเหมือนเข่าปกติ ทำให้ระดับการเล่นกีฬากลับมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปกติและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสื่อมของอวัยวะอื่นๆ ในหัวเข่าได้ ผู้ป่วยหรือนักกีฬาที่ได้รับการผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ใน 6 เดือน หลังการผ่าตัด

จะเห็นได้ว่าการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่พบได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณหัวเข่า ดังนั้นระหว่างออกกำลังกายอาจจะต้องใช้ความระมัดระวัง ศึกษาหาข้อมูลวิธีการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ อบอุ่นร่างกายก่อนและหลังออกกำลังกาย เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจตามมาในอนาคต

 

แหล่งอ้างอิง

ผศ.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล, อ.นพ.วริทธิ วัชรปรีชาสกุล. การประเมินและการรักษาภาวะหัวเข่าบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา (Management in Sports-Related Knee Injuries). 297-301.

Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study. Knee. 2006; 13(3): 184-8.

anterior cruciate ligament tear The silent danger of exercise enthusiasts

anterior cruciate ligament tear knee pain from sports is a common condition As a result, athletes are less effective in training or competing. These pains, if not managed properly, can have long-term effects that prevent athletes from returning to that sport again. In a 2006 study by Majewski et al. of more than 17,000 athletes, it was found that 40 percent of sports injuries occurred in the knee. Of all knee injuries, 20% originated in the Anterior Cruciate Ligament, also known as an anterior cruciate ligament tear. Today we will come to know how such injuries occur and how they can be prevented.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top