ผู้ป่วย  stroke เดินลงบันไดยังไงให้ปลอดภัย

ผู้ป่วย  stroke เดิน ลงบันได ยังไงให้ปลอดภัย

ลงบันได ให้ปลอดภัยควรมีคนคอยระวังหรือคนดูแลเพื่อป้องกันการเกิดการล้ม และผู้ดูแลควรอยู่ข้างที่อ่อนแรงและควรอยู่ในบันไดขั้นเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าหนึ่งขั้น ไม่ควรอยู่ด้านหลังหรือบันไดขั้นสูงกว่า

ท่าเริ่มต้นในการฝึกลงบันไดควรเอาข้างมีแรงเข้าหาราวบันได มือปล่อยไม้มาจับราวบันไดขยับตัวและขามาให้ใกล้ขอบบันไดมากที่สุด จากนั้นก้าวขาข้างอ่อนแรงลงไปก่อน ขาข้างมีแรงค่อยๆย่อจนขาข้างอ่อนแรงแตะถึงขั้นบันไดล่าง ขณะก้าวขาข้างอ่อนแรงลงพยายามยืดตัวให้สูงเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อก้น เมื่อขาแตะบันไดแล้วเกร็งเข่าเหยียดตัวสูงและเหยียดสะโพกเอาน้ำหนักมาลงข้างอ่อนแรง เลื่อนมือมาให้อยู่ในแนวระดับเดียวกับขาข้างอ่อนแรง สุดท้ายนำขาข้างมีแรงตามลงมาในขั้นเดียวกัน เมื่อลงมาเสร็จเลื่อนมือไปด้านหน้าจับราวบันไดขั้นถัดไป หากราวบันไดไม่ได้อยู่ในข้างที่มีแรงต้องประยุกต์ท่าการฝึกลงบันไดคือนำข้างมีแรงอ้อมมาจับราวบันไดด้านหน้าหรืออีกวิธีคือการถอยหลังลงบันได ใช้แขนข้างมีแรงจับราวบันไดเพื่อเดินถอยหลังลง

สิ่งที่ต้องระวังของการฝึกลงบันไดคือ พยายามไม่โหนราวบันไดเนื่องจากการโหนราวบันไดจะทำให้ขาข้างอ่อนแรงไม่ถูกกระตุ้น และทำให้ติดรูปแบบการเดินลงบันไดที่ไม่ถูกต้อง ควรจับด้วยแขนข้างมีแรงหรือข้อมือเพื่อลดการกดหรือการเหนี่ยวราวบันได หากใครที่ขายังไม่มีแรง ไม่สามารถเกร็งขาได้ หรือขาไม่สามารถลงน้ำหนักได้ไม่แนะนำให้ฝึกลงบันได เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สำหรับการฝึกลงบันได เมื่อเก่งแล้วจึงจะเริ่มฝึกเดินสลับขั้นซึ่งจะใช้แรงขาข้างอ่อนแรงมากขึ้น

 

Stroke patient walks down stairs safely

Go down the stairs safely, should have someone to watch out for or take care of it to prevent falling. and the caretaker should be on the weak side and should be on the same ladder or one step lower. It should not be behind or more advanced stairs.

The starting position to practice going down stairs should bring the strength side towards the railing. The hand released the wood to grab the railing and move the legs as close to the edge of the stairs as possible. Then step on the weak leg first. The side leg has strength, gradually squat until the weak leg touches the lower step. As you step on your weaker leg, try to stretch it high to stimulate your glutes. When your legs touch the stairs, flex your knees and stretch your hips, bringing the weight down to your weak side. Move your hand to the same level as the weak leg. Finally, bring the side leg with the force down in the same step. When finished, move your hand forward to hold the railing of the next step. If the handrail is not on the strong side, you must apply the practice of going down the stairs, which is to bring the strong side to hold the railing in front or another way is to go back down the stairs. Use your strong arm to hold the railing to walk backwards.

 

อ้างอิง
1. ReBRAIN กายภาพบำบัด, ผู้ป่วย stroke เดินลงบันไดยังไงให้ปลอดภัย. 2021. แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=dWmP-fcqp7w ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม,  2564.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

 

 

 

โทร.
Scroll to Top