TMS คืออะไร 

TMS คืออะไร

          ในปัจจุบัน การรักษา โรคหลอดเลือดสมอง มีหลายหลายทางเลือกมากยิ่งขึ้น เช่น แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ รวมไปถึงอีก 1 เครื่องมือการรักษา ที่เป็นที่นิยมคือ TMS นั่นเอง เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านยังมีข้อสงสัยว่า TMS คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร วันนี้ ReBRAIN จะมาอธิบาย  เกี่ยวกับเครื่องมือนี้ให้ทุกท่านรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

TMS หรือ Transcranial Magnetic Stimulation ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ สำหรับการรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจประเมินพยาธิสภาพ ของสมองในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ หรือ มีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งก็คือสมองนั่นเอง TMS ทำงานโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำรอบ ๆ ขดลวด

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องกำเนิดกระแสไฟ้ฟ้า (High current pulse generator) และ ขดลวด (Coil) ในส่วนของขดลวดมีหลายชนิด มีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อแยกไปตามพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน ขดลวดประเภทแรกที่พบได้บ่อยคือ ขดลวดแบบกลม (Circular coil) ใช้ในการกระตุ้นในบริเวณกว้าง ไม่เฉพาะจุด ต่อมาขดลวดแบบเลขแปด (Figure of eight coil) ใช้ในการกระตุ้นจำเพาะจุดใดจุดหนึ่ง

มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า สามารถกระตุ้นได้ลึกมากกว่าขดลวดแบบกลม ดังนั้นในการฝึกจะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้เฉพาะจุดมากกว่า สุดท้ายขดลวดแบบกรวย (Cone coil) คล้ายขดลวดแบบเลขแปด มีส่วนนูนขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นได้เฉพาะจุดเช่นกัน

การกระตุ้นสมองมีหลากหลายคลื่น ในบทความนี้  ReBRAIN จะหยิบยกในส่วนที่มักจะพบเจอและเป็นคลื่นชนิดที่ใช้กระตุ้นเพื่อการรักษามาอธิบายให้เข้าใจกันมากขึ้น ได้แก่ การกระตุ้นแบบ Repetitive TMS (rTMS) เป็นการใช้ TMS กระตุ้นซ้ำ ๆ ซึ่งผลจากการรักษาจะคงค้างนานกว่าการกระตุ้นแบบอื่น ๆ

ผลการรักษายังขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วย เช่น ความแรงของการกระตุ้น การวางขดลวด ชนิดของขดลวด ความถี่ในการกระตุ้น เป็นต้นความถี่ในการรักษาด้วย rTMS มีทั้งแบบความถี่ต่ำ (Low frequency) และ ความถี่สูง (High frequency) การกระตุ้นแบบความถี่ต่ำ (1Hz) จะกดการทำงานของสมองข้างปกติซึ่งจะช่วยให้การทำงานของสมองด้านที่มีพยาธิสภาพสามารถฟื้นฟูและทำงานได้มากขึ้น และ การกระตุ้นแบบความถี่สูง (20Hz)

จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยใช้ในการกระตุ้นการทำงานของสมองของที่มีพยาธิสภาพ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการใช้การกระตุ้นด้วยความถี่ต่ำให้ผลคงค้างที่นานกว่า และผลการกระตุ้นยังมีความแตกต่างกันไประหว่างบุคคลด้วย

การรักษาด้วย TMS ไม่ได้ใช้แค่กระตุ้นกล้ามเนื้อเพียงเท่านั้น แต่สามารถใช้รักษาภาวะอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ภาวะที่ผู้ป่วยมีปัญหาในการพูด ภาวะที่มีปัญหาทางอารมณ์ โรคชัก เป็นต้น การกระตุ้นด้วย TMS ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอาจทำร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เพื่อให้พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและได้รับคำแนะนำในการออกกำลังกายเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อได้อย่างถูกวิธี

 

TMS or Transcranial Magnetic Stimulation is not just a tool. Only for treatment But also a tool Used in the examination of pathology In patients with trauma or pathology of the central nervous system, that is, the brain, TMS works by means of electromagnetic induction. Electromagnetic waves are induced around the coil.

The instrument consists of two components: a high current pulse generator and a coil. There are several types of coils with different shapes. To separate them according to the area and purpose of use The first common type of coil, the circular coil, was used to excite a wide, non-specific area. Later, the Figure of eight coil was used to excite a specific point.

More specific It can act more deeply than a circular coil. Therefore, in training it is able to stimulate the muscles more specific points. Finally, the cone coil (Cone coil) looks like a number eight coil. There is a convex part that will help to stimulate a specific area as well.

There are many different waves of brain stimulation in this paper.ReBRAIN will introduce the most common and therapeutic wave stimulation types to be further clarified: Repetitive TMS (rTMS) stimulation is the use of repeated TMS stimulation. Which results from treatment will be longer than other stimulants

The results of treatment also depend on other factors such as stimulation strength, stent placement, type of stent, frequency of stimulation. Etc. The frequency of treatment with rTMS is both low frequency and high frequency (High frequency). Low frequency stimulation (1Hz) suppresses normal brain activity, which helps the brain function. Pathology can be regenerated and more active and high frequency (20Hz) stimulation.

อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่

FACEBOOK :: ReBRAIN

โทร.
Scroll to Top